Saturday, November 24, 2018

పుస్తకాల మీద ప్రొమోషను! + 352 page Mairavana Book

అయ్యా, అమ్మా

అమెజాను వాడు పుస్తకాల మీద ప్రొమోషను పెట్టినాడు

20 డాలర్ల విలవవి కొంటే 5 డాలర్లు డిస్కవుంటు అని

చెక్ అవుట్ చేసేప్పుడు వాడవలసిన ప్రొమో కోడ్: NOVBOOK18

అనగనగా వాల్యూం 1 తో పాటు ఇంకో పుస్తకం కొన్నారంటే - ఆ పుస్తకం ఫ్రీ!

Promotion is available until mid-night tomorrow (NOV 25th)

ఎంజాయ్ చేసుకుంటారని తెలియచెయ్యటం

లంకె ఇక్కడ

https://www.amazon.com/Vamsi-M-Maganti/e/B07C83SWPZ

భవదీయుడు
వంశీ

PS: 352 Page Mairavana Book is available now

Link here

http://a.co/d/2263Uoi 

Wednesday, November 14, 2018

1935వ సంవత్సరం హరిశ్చంద్ర సినిమా

ఈరోజు ఏదో వెతుకుతుంటే హార్డుడ్రైవులో ఈ పాత PDF బయటపడె

ఇది పాత పాత ఫేసుబుకు అకవుంటు ఉన్నప్పుడు అందులో వేసినాను, ఆ పాత ఫేసుబుకుకు, కొత్త ఫేసుబుకుకు కూడా పూర్తి మంగళం పాడినాను కనక మరల ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసినాను - అంతే!

1935వ సంవత్సరం హరిశ్చంద్ర సినిమాది

Took One Lakh + Six Months అని పుస్తకం మీద ఘనంగా వేసినారు :)Tuesday, November 13, 2018

తెలుగు - వెలిగిపోవటం అంటే ఇదేనేమో!

ఈరోజటి అమెజాను వాడి రాంకింగులు

మొదటి ఇరవైలో ఆరు భవదీయుడివి

అందునా మొదటి ఆరు నావే! :)

తెలుగు వెలిగిపోవటం అంటే ఇదేనేమో!

ఈసారి లాంగు వీకెండులో ఆనులైను అమ్మకాలు బావున్నవి - అందువల్లే రాంకింగు పైకి వచ్చినదని అనుకోలుMonday, November 12, 2018

పొగలోయ్ పొగలు

పొగలోయ్ పొగలు

Sun rise shines through the front door glass

Ofcourse the smog, smoke from CAMP / Paradise fire fills the whole valley and homes ...

That’s what the sun has to shine throughకామాంచి పళ్ళు - 1935లో వెలువడిన రామబాణం పత్రికలో విశ్వనాథుని రచన

టేకుమళ్ళ రామచంద్ర రావు, పురాణం సూరిశాస్త్రి, ఎస్‌.ఎమ్‌.ఎల్‌.ఎన్‌. దాసు సంపాదకులుగా, పింగళి వీరయ్య పంతులు ముద్రాపకుడిగా 1935లో వెలువడిన రామబాణం పత్రికలో విశ్వనాథుని రచన - కామాంచి పళ్ళు ((I think I know these - very small red fruits that used to grow on a small bush tree in our back yard in the village! We never ate them though, as our grand ma said they will upset your stomach! May be she was protecting them from us? We don't know....)

కామాంచి పళ్ళు

– విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు ఎమ్‌.ఏ.

కామాంచి పళ్ళెరుగుదురా మీరు
కామాంచి పళ్ళు

చిన్నప్పుడు
మా అన్నయ్యా నేను
వాముల దొడ్లో
రెండు కొత్తవాముల మధ్యా
గడ్డి సర్దటంలో
అణగిపోయిన
కామాంచిపళ్ళు
చూస్తూ కూర్చున్నాం

దేముడు తాంబులం వేసుకొని
నవ్వితే
నవ్వు బుడగలు, బుడగలు!
నవ్వుతూ
కామాంచి పళ్ళు కోసుకు తిన్నాం

కామాంచి పళ్ళెరుగుదురా మీరు
కామాంచి పళ్ళు

చదవటానికి
బస్తీలకెక్కాం
బస్తీలల్లో
కామాంచి పళ్ళుండవు

బజారు పోయి
పూస కొంటాం
పకోడీలు కొంటాం
జబ్బు చేస్తుంది

సెలవలకింటికి పోతే
పెరట్లో కామాంచి పళ్ళు
మా చెల్లాయి కోసింది
తిన్నాం తిన్నాం
మా చెల్లాయి పెళ్ళి
బుక్కాం రాలింది

కామాంచి పళ్ళెరుగుదురా మీరు
కామాంచి పళ్ళు

చదివాం, పూర్తి అయింది
వెదికాం, ఉద్యోగాల కోసం
అన్నీ ఉన్నవి,
అదృష్టం లేదు
చదివినప్పటి ఆశలు
అన్నీ ఆశలయినవి

జీవితం తోటే
కష్టాలు మొదలు
కామాంచి పళ్ళమాటే
మరచిపోయినాం

ఎప్పుడో ఒకసారి
కామాంచి పళ్ళు చూశా
అవి పళ్ళల్లేనే లేవు
మా పాప కోసి తెచ్చింది
తినా లేదు

కామాంచి పళ్ళెరుగుదురా మీరు
కామాంచి పళ్ళు

నా హృదయం పగిలింది
నేను దుఃఖించాను
ఎవరో నవ్వారు
నేను బ్రతకటానికి
అదుకు పెట్టాను
ఎవరో వెక్కిరించారు

ఏదో పాడాను
అది పాట అవునో కాదో!
ఒకసారి అవునని
ఒకసారి కాదని

లోకమో
తూర్పుకు వెళ్ళాను – నవ్వే
దక్షిణం వెళ్ళాను – నవ్వే
పడమట వెళ్ళాను – నవ్వే
ఉత్తరం వెళ్ళాను – నవ్వే
ఇంక ఎక్కడికి వెళ్ళను?
పెరట్లోకి వెళ్ళాను
కామాంచి పళ్ళు
సూదితో హృదయంలో గుచ్చి
వెలికిలాగిన సన్నని
నెత్తురు బొట్లు
కామాంచి పళ్ళు – కామాంచి పళ్ళు

కామాంచి పళ్ళెరుగుదురా మీరు
కామాంచి పళ్ళు

బంకమట్టి(జంబాలం)తో ఆయుధాలు

బంకమట్టి(జంబాలం)తో ఆయుధాలు

Did them yesterday!  ( one sword was from previous days though!)
Sunday, November 11, 2018

Smoked Surya!

Wildfires are about 60 miles from us

And thick smoke is everywhere!

Even Sun is not spared!

iPhone has no capability to capture the color or smoke

Sun is like mars, literally- Dark red to normal eyes

Even inside a movie theater - went to the atch GRINCH - the smoke is all over
Saturday, November 10, 2018

రామాయణంలో గరుడ వ్యూహం!

రామాయణంలో గరుడ వ్యూహం

మైరావణుడి పుస్తకంలో రామరావణ యుద్ధమప్పుడు - యుద్ధవ్యూహం గురించి రాస్తున్నప్పుడు వేసుకొన్న బొమ్మ ! ఇక్కడ పంచుకొనినాను

అంతే!
Friday, November 9, 2018

Mairavana - Cover 2

Another cover for the book

Let there be couple more 

will I make?

yeah - why not?

And one is picked! ;)Thursday, November 8, 2018

Air Dry Clay Art - 2

Telugu alphabets
Telugu numeric
Exclamation mark
Leaf
A deepavali lamp

Vajrayudha ( well - that was the intention, but.. :) )

Priming! Colors next..

Wednesday, November 7, 2018

తెలుగు అంకెలు - రేపు పొద్దున్న అమెజానులో లభ్యం!

తెలుగు అంకెలు - రేపు పొద్దున్న అమెజానులో లభ్యం!

అట్టే ఉపోద్ఘాతం లేకుండా, ఈ పుస్తకం గురించి రెండు ముక్కలు.

తెలుగులో కూడా అంకెలు వ్రాయవచ్చు అన్న సంగతి దాదాపుగా అందరూ మర్చిపోయారు.

ఆనాడు ఏనాడో, ఒక దశాబ్దం క్రిందట నేను తెలుగు క్లాసులు చెపుతున్నప్పుడు, విద్యార్థుల కోసం తయారు చేసి పెట్టుకున్న అభ్యాసపు కాగితాలు ఇవి. ఈనాడు ఆసక్తి ఉన్నవారికెవరికైనా ఉపయోగ పడుతుందేమోనని 100 + పేజీలలో కూర్చి పుస్తక రూపంలో తీసుకురావటం జరిగింది.

కనీసం ఒకరికైనా ఉపయోగపడితే ఈ పుస్తకం విలువ ఆకాశానికి ఎగిరినట్లే, ఈ పుస్తకపు జీవితం ధన్యమయినట్లే!

ఎందరో మహానుభావులు - అందరికీ వందనాలు

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్

PS:- చూడాలని ఆసక్తి ఉన్నవారికి పుస్తకపు కవరు ఈ క్రింద అటాచించినాను 


Tuesday, November 6, 2018

"మైరావణ - The Magical Demon"

"మైరావణ - The Magical Demon"

200 పేజీల పుస్తకం ఈ వారంలో విడుదల

కవరు పేజీ ఇక్కడ అటాచించబడినది

ఊరకే తెలియచేద్దామని అంతే!
అనగనగా సరణిలోని 54వ వాల్యుము!

అయ్యా, అమ్మా

76వ పుస్తకం తయార్

అనగనగా సరణిలోని 54వ వాల్యుము ఇది

రేపు అమెజానులో లభ్యం

ఊరకే తెలియచేద్దామని - అంతే!

Monday, November 5, 2018

Air Dry Clay Art - 1First color attempt at “air dry clay” art !

Unfinished fall leaf !

the stem broke while coloring though.. :)

Sunday, November 4, 2018

75వ పుస్తకం - ప్లాటినం జూబిలీ!

అయ్యా, అమ్మా

75వ పుస్తకం తయార్

మామూలుగా 75వ దానిని ప్లాటినం జూబిలీ అంటారనుకుంటా! కాకుంటే సరిదిద్దండి ...

రేపు అమెజానులో లభ్యం

కవరు డ్రాయింగు - 2015లో వైష్ణవి గీసిన ఒక బొమ్మ

ఊరకే తెలియచేద్దామని - అంతే!

74 వ పుస్తకం - "అనగనగా" సరణిలోని 53వ వాల్యూం నిన్న పబ్లిషు చేయబడ్డది - అమెజానులో నిన్న రాత్రి నుండి లభ్యం 


Friday, November 2, 2018

"అనగనగా" సరణిలోని 53వ పుస్తకం!

అయ్యా, అమ్మా

"అనగనగా" సరణిలోని 53వ పుస్తకం ఈ రోజు పబ్లిష్ చేయబడ్డది

ఇది నా 74వ పుస్తకం

అమెజానులో లభ్యం

కొనుక్కోవాలనుకున్నవాళ్ళు కొనుక్కుంటారని తెలియచేయటమైనది

ఈ బ్లాగులో కుడివైపున ఆ పక్కగా ఉన్న "అనగనగా కథలు" బాక్సులో ఉన్న లంకె నొక్కితే మీ సౌలభ్యం కోసం అమెజానుయందు ఏర్పాటు చేయబడ్డ నా పేజీకి వెళుతుంది..

అక్కడ కొనుక్కోవచ్చును

ధన్యవాదాలు

భవదీయుడు
వంశీమూడు పుస్తకాలుAmazon's Best Selling New Releases

మొదటి పదిట్లో - మూడు - నా పుస్తకాలున్నవండి... :)

వార్త పంచుకుందామని ఇక్కడ వేసినాను

అంతే!

అంతకన్నా ఏమీ లెదు

ఇవే ఆ మూడు

  • అనగనగా వాల్యూములు 51, 52
  • నాగ్నజితి

అమెజాను వాడి రాంకింగు ఈ బొమ్మలో చూడవచ్చు