Friday, November 18, 2016

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ ....

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

**************************

పులుసో మాయమ్మ నిన్ను మరువజాలనే
రాచిప్పలో వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ 


వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

అమ్మ నీదు పేరు బహు కమ్మగున్నాదే మాయమ్మ
ఈ మహిలో నిను బోలు వారలెవరున్నారే ఓయమ్మ

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

చల్ల పెరుగు పాలు శాకంబరాలు నీకు సాటిరావమ్మ ఓయమ్మ
నీ సారమేమొ కాని భళా భళీయని చిందులేస్తినమ్మ మాయమ్మ

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

బంతిలో నిండు విస్తళ్ళకు కలిసి వెళ్ళేము మాయమ్మ
నాకంటె నాకెక్కువెయ్యమని గాండ్రులాడేము ఓయమ్మ

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

వడియాలు వేయించి పచిమిరప తగిలించి ఓయమ్మ
పోపు ఝాడించి జుర్రు జుర్రుతుంటేను సొరగమే మాయమ్మ

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

గొంతు దిగినాక మాకు వళ్ళు తెలియదే మాయమ్మ
వళ్ళంత పులకించి ఒడలి పోతీనే మాయమ్మ

వంకాయ పచ్చిపులుసో మాయమ్మ

-- (మార్చి 16, 2010)

No comments:

Post a Comment