Wednesday, March 4, 2015

అంతే, పక్షపాతులంతా అంతే!

పక్షపాతం.
ఒక బుద్ధా?
ఒక అలవాటా?
ఒక చపలత్వమా?
ఒక ఇదా?
ఒక అదా?
మీకేవిటన్నా తెలుసా?

పక్షపాతం ఒక వాతం.
కొందరికి ఆశలనిపాతం.
నిపాతమే, అవును నిపాతమంటే తొట్టె.
పశువుల నీళ్ళతొట్టె.
తొట్టి చుట్టూ పశువులు.
ఎన్ని మూతులు రాసుకుంటే అంత పసందు.
ఆ నీళ్లకోసమే పశువులు పాతం.
పాతమంటే పట్టమే.
పట్టమంటే కిరీటం కాదోయ్.
కిందపట్టం. కిందపడటం.
నల్లపశువు ఎర్రపశువు పక్షం.
ఎర్రపశువు తెల్లపశువుకు పాతం.
తెల్లపశువు పక్షం, పాతం.
వెరసి పక్షపాతం.
అది ప్రకృతి నేర్పిన పాఠం.

మానవులు.
మతిమతులు.
సుమతిమతులు.
అయినా పాతమే.
నిపాతమే.
పాతకమే.

అంతా పాతకులే.
నచ్చితే చాలు.
మనకు నచ్చితే చాలు.
ఆయన ఇంద్రుడు.
ఆవిడ రంభ.
ఆయన రాముడు.
ఆవిడ సీత.
ఆయన కాళిదాసు.
ఆవిడ మొల్ల.

గోడకేసిన వెల్ల.
సున్నమంతా తెల్ల.
పక్షపాతమంతా డొల్ల.
పక్షపాతులంతా నొల్ల.
చక్కగా కూర్పుకొచ్చే నొల్ల.
దుక్కును చదరించే నొల్ల.
తుక్కును చదరించే నొల్ల.
ఆ నొల్ల ఎత్తింది పొల్ల.
గింజపట్టని ధాన్యపు పొల్ల.
అంతే, పక్షపాతులంతా అంతే!

రాతలన్నీ రత్నాలే.
మాటలన్నీ ముత్యాలే.
పక్షపాతమంతా కాలవలే!
మురుగు కాలవలే!
అంతే! అంతే!
అంతే! అంతే!

-- ఒకానొక పక్షపాతం చూస్తూ కదలాడిన ఊహ!

అదంతా సరే కానీ, ప్రముఖ ప్రఖ్యాత మహా వగైరా వగైరాలన్నీ మనం ఈ రచయితలకే ఎందుకు అంకితం ఇచ్చామంటా? అదో ప్రశ్న! అదో ప్రశ్నా?

తెలిస్తే చెప్పు, లేకున్నా చెప్పు!

ఓం తత్ సత్!

No comments:

Post a Comment