Tuesday, February 19, 2013

వేటగాడి కొడుకు - ఇతర విదేశీ కథలు


వేటగాడి కొడుకు - ఇతర విదేశీ కథలు
సంపాదకుడు: హెరాల్డ్ కూర్లెండర్
అనువాదం: కనకదుర్గా రామచంద్రన్
సౌజన్యం: శ్యాం నారాయణ గారు

LINK

చిత్రాలు - కథలు సెక్షన్లో

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్