Wednesday, April 25, 2012

అదే పేపరు - అదే పాత బొమ్మ - చిన్న మార్పులు - తేడా!!

 శ్రీ సుధామ గారు, మా డాట్రారు ఇస్మాయిల్ చేసిన సూచనల ఆధారంగా అదే పేపరు మీద బొమ్మ - అదే పాత బొమ్మ - చిన్న మార్పులు -  తేడా.

కొత్త సొబగులతో మాద్రి గారు


పాత మాద్రి గారిక్కడ 

 


1 comment: