Monday, November 22, 2010

పద్మశ్రీ డా. శోభానాయుడు పరిచయ కార్యక్రమం Part 1 / Part 2 - ఆకాశవాణి ప్రసారం

శోభ... కూచిపూడి నృత్య కళకే వన్నెతెచ్చిన సురభిళాలు వెదజల్లిన నవ వసంత శోభ. నాట్యమే వేదంగా, నిజజీవన నాదంగా, పండితపామర రసజ్ఞజనామోదంగా, ప్రసన్న సుహృత్‌ ప్రసూన ప్రమోదంగా, అందగించే ఎలనాగ, పద్మశ్రీ డా|| శోభానాయుడు.

ఆమె నర్తిస్తే, కలహంసలు సిగ్గిల్లుతాయి. ఆమె రంగస్థలి మీద వర్తిస్తే, కెరలేమయూరాలు సైతం లజ్జానవతలౌ తాయి. ఆమె అభినయిస్తే, ఆమె నయగారాలలో, శంపాలతలు మెరవడానికి సంశయిస్తాయి. ఆమె కనుబొమలు కదలిస్తే పాలపుంతలు మోహరిస్తాయి. ఆమె రసార్ద్ర నయనాంచలలో ఇంద్రధనువులు కాహళిస్తాయి. ఆమె పాటలధరాల కదలికలో శరదేందు చంద్రికలు తరళిస్తాయి. ఆమెనవరస నటనా విన్యాసాలు నటరాజుకి నవరసామృభిషేకాలు. సత్యభామగా హొయలుపోతే, వంశీమోహనుడి మురళిలా చూపరుల హృదయాలు రవళిస్తాయి. శ్రీనివాసకళ్యాణంలో, శ్రీదేవిగా సాక్షాత్కరిస్తే, అశేష జనాంతరంగాలు నిరుపమ భక్తి భావంతో పరవశిస్తాయి. ఆమె సాయినాథుడిగా దర్శనమిస్తే, ప్రేక్షకుల డెందాలు అమందానందకదళితారవిందాలై విరుస్తాయి. ఆమె గౌతమబుద్ధుడిగా అవతరిస్తే, అంతరాంతరాళాలు ఆధ్యాత్మి కానుభూతిలో తరిస్తాయి. ఆదిశక్తిగా, రౌద్రభద్రకాళిలా విజృంభిస్తే, పరిసరాలు భీతావహంతో బిగిసిపోతాయి. ఆమె బీభత్స రసంప్రసరిస్తే జ్వలిత నేత్రాలలో విస్ఫురత్క ణాలు చెరుగుతున్న భావనకి గురిచేస్తాయి సభాప్రాంగ ణాలు గడగడలాడు తాయి. ఆమె భయానక రూపంగా ఆవహిస్తే, సచరాచరాలూ వులికిపడ తాయి. ఆమె శాంతవ దనంతో సమాదరిస్తే, సౌహృద పద్మాలు వికచి స్తాయి. ఆమె కరుణార్ద్రగా కరిగిపోతే, ఘనీభవించిన కరడుగట్టిన గండ శిలలాంటి హృదయాలు కూడా ద్రవి స్తాయి. ఆమె అద్భుత రసం జాల్వారిస్తే, ఆబాలగోపాలం మైనరచి పోతారు. ఆమె ఆశ్చ ర్యచకితగా నటిస్తే, నిండుపేరోలగం సంభ్రమిస్తుంది. ఆమె హాస్య రసం చిలి కిస్తే, ఎదలు పులకరి స్తాయి. ఆమె శృంగారాలు ఒలికిస్తే, సింగార భావనలు పుల్లమిస్తుంది.. ఇంతటి నటనా పాటవం కలబోసు కుని, శిష్య ప్రశిష్యగ ణాల ప్రతిభా వ్యుత్పత్తులని కలవేసుకుని, నితాం తక్రమశిక్షణతో, నిరంతర శిక్షణలో, కూచిపూడి నాట్య తపస్సే, తన యశస్సుగా భావిస్తూ, భారతీయ కూచిపూడి నాట్యకళని ఖండఖండాంతరాలకి వ్యాపింపజేస్తున్న, అవిశ్రాంత, నవరస నటయశోభామిని, పద్మశ్రీ డా|| శోభానాయుడు. 

ఆమె నృత్తగాన మాధురీ పరీవాహ శోభ. నృత్య శబ్ద విలసిత విన్యాస ప్రలోభ. నాట్యకళాప్రపూర్ణేందు షోడశోజ్జ్వలకాంతిచ్ఛటా సంభ్రమప్రభ. సంగీత, సాహిత్య, నాట్య, సురమ్య సంగమ సముచ్చయ యశోః విలాసాభ. అనర్ఘా కాంగిభినయాలవాల. సమున్నత మూర్థ్యోరోజ, హస్త, పాదాంచిత నృత్యకళాపరిపాల. నయన, నాసికాధర సురుచిర కపోల, చుబుక సంచలన హేల. దృంగంచలాంకిత విశాలఫాల ప్రఫుల్ల హావభావ పరిపాల.అత్యద్భుత వాచికాభినయరంగత్తరంగడోల. మంద, మంద్ర, వుచ్చైస్వర నిస్వనస్వన దశరూపకాభిజాల. భువనమోహన సహజ సౌందర్యాభూషణ మణిప్రవాళ. విస్ఫురద్వస్త్ర పరిధాన ప్రవిమలాలంకార సంచాల. సముజ్జలాహార్య ధారణాధుర్యారాళకుంతలవిశాల. సాత్విక శృంగారాభినయ విలోల. సహస్రానేక విశేషణ నామ తత్తుల్య తరళావిరళ సంశోభ, డా|| శోభానాయుడు

ఆమె నాట్య విన్యాసం అవిరళం, అమేయం, అలౌఖ్యం, మది మదినీదోచే ముగ్ధమోహన విన్యాసం, ఏ పాత్రతోనైనా మెప్పించగల లాలిత్యం, పద విభ్రమణంతో, కైలాస గిరులను సైతం కదిలించగల అపూర్వ నాట్య విన్యాసం, ఆమెకే సొంతం. నిరంతర నృత్య తపోనిష్ఠాగరిష్ఠతతో, నటరాజు పూజకు చివురించిన కుసుమంలా, నాట్య సుగంధ పరిమళాలు నలు నెలవురా వ్యాపింపజేస్తూ, నాట్య కళావనిలో, సంప్రదాయ సురభిళాలు వెదజల్లుతూ, శోభస్కరం చేస్తున్నారు, పద్మశ్రీ డాక్టర్‌ శోభానాయుడు.
 **********************************************************

ఈ పైదంతా నేను వ్రాసాననుకునేరు....ఆంధ్రప్రభలో వచ్చిన ఆర్టికల్ లోని సమాచారం పైదంతా.....
 

ఇహ ఇప్పుడు ఆ పరిచయ కార్యక్రమం  ఎక్కడ? ఇక్కడ

లింకు నొక్కి వెబ్సైటుకు వెళ్ళాక ఎడమవైపున ఉన్న "పరిచయాలు - నాటికలు" లింకు నొక్కి వినవచ్చు

తెలుగు థీసిస్ డాట్ కాం రంజని గారి సౌజన్యంతో....

No comments:

Post a Comment