Sunday, June 27, 2010

అవి బాలేవన్నాడు.... ప్చ్చ్..ప్చ్చ్..

నా సంతకం పెట్టేసి "మైలీ" బొమ్మ వేసానోచ్! అన్నిటికన్నా ముందు, తల పెన్సిల్తో వేస్తే సరిగ్గా కనపడలేదే! అందుకు - నాన్న తెచ్చిన కొత్త పెన్నులు తీసి గాట్టిగా నొక్కి పట్టుకుని, మళ్ళీ దాని మీదే గీసేసా!

ఇవ్వాళ్ళ ఇంకో ఐదు బొమ్మలేసాను కానీ నాన్న అవి బాలేవన్నాడు. ప్చ్చ్..ప్చ్చ్....నాలుగేళ్ళకు అంతేగా మరి!!.....అందరూ దబాయించేవాళ్ళే!....అంతేగా మరి!!.

Thursday, June 24, 2010

ఆయిలు - అధ్యక్షులు

గొఱ్ఱె జనాలు ఎక్కడైనా ఒకటే అని చక్కగా చూపించారు...జాన్ స్టీవర్ట్ - Brilliant As Usual :)

ఆయిలు - అధ్యక్షులు

మాహానుభావుల్లారా, మార్తాండతేజుల్లారా, మీడియా దిగ్గజాల్లారా - రవిప్రకాశ్, రామోజీరావు మొదలైనవారు వింటున్నారా? ఇలాటివి బయటకు తియ్యండి - జనాలకు చూపిచ్చండి - ఈ జన్మలో కొద్దిగానైనా పుణ్యం కట్టుకోండి.....

Monday, June 21, 2010

1894 సంవత్సరానికే 156,000 కాపీలు అమ్ముడుపోయిన తెలుగు పుస్తకం

సీగేట్ వారి 350 జి.బి ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవు దాదాపు నిండుకోవడంతో - దాన్ని క్లీను చేస్తుంటే ఇది కనపడింది. ఫైలు డేటు చూస్తే 2007లో అని ఉంది. :) .. గుర్తు కూడా లేదు, ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో...

విషయానికొస్తే - క్రిస్టియన్ లిటరేచర్ సొసైటి - ఎస్.పి.సి.కె ప్రెస్స్ మద్రాసు వారు 1894లో ముద్రించిన "తెలుగు పాఠముల మొదటి పుస్తకము" పుస్తకం అట్ట ఇది. 1894 సంవత్సరానికే 24th Edition, 6,000 - Total Copies 156,000 (156,000 సరిగ్గా చూడండి)..
ఈ పుస్తకం దేనికి సంబంధించిందో తెలీదు కానీ, ఔత్సాహికులు - ఇదే ఇదే తెలుగులో మొదటి పుస్తకం అని అరుస్తూండగా విన్నాను. నిజమెంతో తెలియదు. వేపేరి ప్రెస్సూ, పుట్టుపూర్వోత్తరాల సంగతులూ తెలుసు కానీ ఈ పుస్తకం గురించి ఇతర వివరాలు తెలిసినవాళ్ళు పంచుకోవచ్చు.

యాదృచ్ఛికంగా ఇది మూడొందల యాభయ్యో పోష్టు :)

Wednesday, June 9, 2010

"పంగనామం - బుంగనామం" - సమాధానాలు !!

1) గొడుగుని పట్టుకునే కర్రనేమంటారు ? - "కామ"

2) కర్రలేని గొడుగునేమంటారు ? - "గిడుగు" - ఐతే ఇప్పుడు ఈ ఇంటి పేరున్న మహానుభావులెవరో చెప్పండి చూద్దాం!

3) తెర్లించు అంటే నీళ్ళను మరిగించటం - మరి తొర్లించు అంటే? - సమాధానం చెప్పేసారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పనఖ్ఖరలా

4) పంగనామం అంటే అందరికీ తెలుసు - మరి బుంగనామం అంటే?
తెల్ల నామానికీ, ఎర్రనామానికీ ఎడం లేకుండా ఉంటే దాన్ని బుంగనామం అంటారు

5) ఈడుముంత అంటే? - పాలు పితికే గిన్నె

6)కొట్నం - వడ్లు దంపటం

7)మండ కంచం - అంచు కట్టించిన కంచము

8)బొక్కెన పట్టుకునే ఇనప కడ్డీనేమంటారు? - వల్లిగము

Tuesday, June 8, 2010

పంగనామం - బుంగనామం !!

ఇవి తెలుసా మీకు ? :) ఒకేళ తెలీకపోతే సమాధానాలు రేపు -

1) గొడుగుని పట్టుకునే కర్రనేమంటారు ?

2) కర్రలేని గొడుగునేమంటారు ?

3) తెర్లించు అంటే నీళ్ళను మరిగించటం - మరి తొర్లించు అంటే?

4) పంగనామం అంటే అందరికీ తెలుసు - మరి బుంగనామం అంటే?

5) ఈడుముంత అంటే?

6) కొట్నం అంటే?

7) మండ కంచం అంటే?

8) బొక్కెన పట్టుకునే ఇనప కడ్డీనేమంటారు?

"కుక్కటము" - "లింగ" పదాలు .....

ఈ పదాలకు "లింగ" పదాలేమిటో చెప్పండి - ఎక్కడా చూడకుండా :)

ఉదాహరణకు - "అతడు - ఆమె"

భ్రాత
భవుడు
ఖగము
జామాత
కరి
వాయసము
కుక్కటము
మత్స్యము
శరభము
పుండరీకము
పటువు
రక్తము
మార్జాలము
మర్కటము
సూకరము
కచ్ఛపము
సుతుడు

అలాగే ఈ శబ్దాలకు బహువచనమేమిటో చెప్పండి..

పైఁడి, వెండి, మొన్న, నిన్న, రేపు, మాపు, గండఁడు

అదే నోటితో ఈ శబ్దాలకు ఏకవచనం చెప్పండి...

వడ్లు, పెసలు, కురులు


"లింగాల" సమాధానాలు తెలీలేదా అయితే....ఇక్కడ చూడండి....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

స్వస
భవాని
ఖగి
స్నుష
కరిణి
వాయసి
కుక్కటి
మత్సి
శరభి
పుండరీకి
పట్వు
రక్త
మార్జాలి
మర్కటి
సూకరి
కచ్ఛపి
సుత


ఏకవచన / బహువచనాల సంగతి తీరిగ్గా తర్వాత.. :)

Saturday, June 5, 2010

ఈ పాట గుర్తుందా ? ఈయనెవరో తెలుసా?

"సీతారాముల కల్యాణము చూతము రారండీ" - పాట గుర్తుందా ? గుర్తులేకపోతే యూట్యూబులో వెతకండి.. ఏ తెలుగోడి ఇంట్ళో అయినా సంప్రదాయ బద్ధంగా పెళ్ళి జరిగితే తప్పకుండా వినపడే పాట...పెళ్ళిళ్ళు జరిగినంతకాలం - ఎప్పటికీ వినపడే సంగీత ముత్యాల మూట (ముత్యాల మూట వినపడుతుందా?)


అలాటి ఆణిముత్యాన్ని అందించిన సంగీతం మాష్టారు ఎవరో తెలుసా ? - శ్రీ గాలిపెంచల నరసింహారావు
ఈ పాటే కాక ఇంకా బోల్డు ముత్యాలని అలాగ్గా అలా సినీ సంగీత ప్రపంచంలో దొర్లించిన ఆయన ఫోటోనే ఇది..."గానకళ" అని ఆయన రాసిన పుస్తకంలో కనపడితే కత్తిరించి ఇక్కడేసానన్నమాట..

Thursday, June 3, 2010

పుస్తకం చదవకుండా, అందులోని కథ చెప్పే ప్రయత్నం!!!

మామూలుగా అందరికీ తెలిసింది ఇది అని నా ఊహ...... :)

తోక పోయి
కత్తి వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
కత్తి పోయి
కట్టె వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
కట్టె పోయి
దోసె వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
దోసె పోయి
డోలు వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం


డాక్టర్ వెలగా వెంకటప్పయ్య సంకలనం చేసిన న్యాయపతి కామేశ్వరి (రేడియో అక్కయ్య) గారి రచనలు - "భోగిపళ్ళు" పుస్తక రూపంలో ఉన్నాయి...ఆ పుస్తకం తిరగేస్తూ ఉంటే ఈ పైన ఉన్నదే ఇంకో రకంగా కనపడింది...

ఆవు పోయి
గొర్రె వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
గొర్రె పోయి
కోడి వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
కోడి పోయి
కుక్క వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
కుక్క పోయి
డోలు వచ్చె
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం
ఢాం ఢాం ఢాం

ఐతే ఏమిటంటారా?

వస్తున్నా - అక్కడికే వస్తున్నా

ఇక్కడ "ఆవు పోయి ....." అని రాసినదాన్ని బట్టి, పుస్తకం చదవకుండా, కథ చెప్పే ప్రయత్నం చెయ్యండి...

అలాగే మీకు తెలిసిన మీ "లోకల్ వర్షన్" ఏదన్నా ఉంటే తెలియచెయ్యండి :)


"తోక పోయి...." దీని వెనక కథ చూడాలంటే ఇక్కడ నొక్కి, అందులో ఢాం ఢాం ఢాం అని ఉన్న లంకె మీద నొక్కండి

నాలుగేళ్ళ వైష్ణవికి కంఠతా వచ్చు, ఏవి ? "తోక పోయి" పద్యం - కథానూ.. ఇహ మీ కథ చూడటమే తరువాయి... :)

Wednesday, June 2, 2010

జమీందారీ వ్యవస్థ గర్హింపదగిందే - అయినా!!!

ఆంధ్రదేశం చాలా కాలం రాజాశ్రయాన, జమిందారీ ఆశ్రయాన మూడుపూవులు ఆరుకాయలుగా వర్ధిల్లింది.

ఆంధ్ర సంస్థానాలు - సాహిత్యపోషణ అనే రచనలో ఆచార్య తూమాటి దొణప్పగారేమంటారంటే - "జమీందారీ వ్యవస్థ గర్హింపదగిందే అయినా, ఆయా జమీందారులు ఉన్నత సంప్రదాయాలను పోషిస్తూ - సాహిత్య సంస్కృతులకు పరిరక్షకులుగా చేసిన సేవ మాత్రం విస్మరింపరానిది." అలాటి సంస్థానాధీశుల చిత్రాలను తెలియనివారికి పరిచయం చేయటం పనిగా పెట్టుకుని ఈ భాగం ప్రారంభించాను -

సంస్థానాధీశుల వివరాలు

ఓం ప్రథమంగా "అమ్మమ్మగారి ఊరు" - మా చల్లపల్లి (దేవరకోట) సంస్థానాధీశులు శ్రీ శివరామప్రసాద్ బహద్దర్ గారి చిత్రం పొందుపరచాను.

మీ వద్ద ఇతర సంస్థానాధీశుల వివరాలు, చిత్రాలు ఉంటే తప్పక పంపించ ప్రార్థన