Wednesday, March 31, 2010

DLI సైటు సెర్చి మీద మీ కసి ఇలా తీర్చుకోండి!

ప్రతివాళ్ళూ డిజిటల్ లైబ్రరీ మీద పడిపోయి ఏడ్చేవాళ్ళే! సెర్చి బాలేదు, మూతి బాలేదు, ముక్కు బాలేదు అనుకుంటూ. దాని బదులు నాలా (మూసీ "నాలా" కాదు బాబూ!) ఇలా చేస్కోవచ్చుగా...

సరే ఆ నాలాల సంగతి పక్కనబెట్టి విషయం చెప్పు నాయనా -

అప్పుడెప్పుడో ఆ సైటు మొదలెట్టినదగ్గరినుంచి, కొద్ది కొద్దిగా నా కంప్యూటర్లోని నోటుపాడులోకి ఎక్కించుకున్న డి.ఎల్.ఐ తెలుగు పుస్తకాల వివరాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతున్నాయని, టెక్నికల్ నాలెడ్జీ అంతగా లేనోణ్ణే అయినా ఒంటికి నువ్వుల నూనె రాసుకుని కుస్తీపట్టి (దేంతో?) ఆరుగంటల్లో నాకు అనుకూలంగా, సానుకూలంగా ఉండేలా తయారు చేసుకున్నా. తయారు చేసుకున్నా కదా అని ఇక్కడ పెట్టా. వీలుంటే కళ్ళద్దాలు తీసి ఓ సారి చూడండి.

ఇంకో రెండు మూడు రోజుల్లో చక్కగా HTML టేబులు రూపంలో పెట్టి ఆ పక్కనే ఆ పుస్తకాల లింకులు కూడా పోష్టు చేస్తా. ఐతే లింకులు పోష్టు చేస్తే ఆ సైటువాడు పేజీలు గట్రా "రీవాంపు" చేస్తే (పాత సినిమాల్లో వాంపు కాదు నాయనా!) మళ్ళీ నా మీద పడతారు మీరంతా....

అందాకా ఆగలేను అనుకున్నోళ్ళు, ఇక్కడ ఇంగ్లీషులో ఉన్న టైటిలు కాపీ చేసి, డి.ఎల్.ఐ లోకి వెళ్ళి అచ్చంగా అదే ముక్క పేష్టు చేసి "సెర్చ్" కొట్టండి. పుస్తకం ప్రత్యక్షం. ఐతే ఇందులో ఎన్ని తమరు చదూకోటానికి, చూడటానికి కనిపిస్తాయో, ఎన్ని పీకెయ్యబడ్డాయో - దాని సంగతి మీ మీ అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంకోటి...ఇది సెర్చికి మాత్రమే...ఆ పుస్తకాలు ఏకంగా DOWNLOAD చేసుకోవాలంటే మన బ్లాగరుల్లో ఒకాయన అప్పుడెప్పుడో ఏదో ప్రోగ్రాము రాసినట్టు గుర్తు...దాన్ని దించుకుని ఆనందోబ్రహ్మ అవ్వొచ్చు ఇహ మీరు...లింకు ఏమిటా ? అది నాకు తెలియదు ! ఎవరో గణేశన్ అని గుర్తని "దేవరపల్లి రాజేంద్ర" చెప్పినట్టు గుర్తు మరి.. :) ఈ వెధవ గోల అంతా ఎందుకు మాకు ARCHIVE.ORG ఉందిగా అంటారా? అదే మీ త్రిశంకు స్వర్గం...అభినందనలు..

తొందరే ఆయాసః - ఓపికే నిలుబడునః .

టెక్నికల్ నాలెడ్జీ ఉన్నోళ్ళు ఇతర వివరాలు కావాలంటే కామెంటో / మెయిలో కొట్టండి. నా దగ్గరున్న నోటుపాడులు అన్నీ పంపిస్తా.వాటి మీద మీ ప్రతాపమూ, కసి చూపించుకోండి.

ఐతే ఇక్కడ ఒక సంగతి చెప్పాలె...ఎందుకా? ఎందుకంటే గుర్తుకొచ్చింది కాబట్టి! ఆమధ్య అంటే ఒక సంవత్సరం, రెండు సంవత్సరాల క్రితం, వికిపీడియా నిర్వాహకుడు ఒకాయన, పేర్లు, వివరాలు ఎందుకులెండి కానీ - నాకు ఒక వికారమైన ఈమెయిలో / కామెంటో కొట్టాడు. నేను స్పందించలా. మళ్ళీ ఈమెయిలు /కామెంటు వచ్చినాయి. ఈసారి మర్యాదగా నేను స్పందించా. దానికాయన జవాబు - "మాగంటిగారూ మీ సైటులోని వివరాలు బాగున్నాయని చెప్పాను. అన్నీ తీసుకెళ్ళి వికిపీడియాలో పెడతాననీ చెప్పాను. మీకు అభ్యంతరం ఉండకూడదనే అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉన్నా, వాటిలో బోల్డు శాతం కాపీరైటు లేనివే కాబట్టి నిరభ్యంతరంగా నేను తీసుకెళ్ళి పెట్టుకోవచ్చు. మీరు అనుమతిస్తే మంచిది. పేరు ఉంటుంది. లేకపోయినా మంచిదే. ఏమవుతుందో నేను చెప్పనఖ్ఖరలా" అని రాసాడు. అలాటి ఈమెయిలే మనకున్న మరో అద్భుత భాండాగారం లాటి వెబ్సైటు వారికి పంపించాడు అని ప్రియమిత్రులైన ఆ వెబ్సైటు నిర్వాహకులు చెప్పారు నాకు. ఒకవేళ అలాటి "సత్కార్యాలు" ఈ ఫైలుకు మీరు చేసుకోవాలని అనిపిస్తే నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు....నా ఉద్దేశం అర్థమయ్యిందనే అనుకుంటున్నా.

ఇదెందుకు చెప్పానంటే DLI వాడు అలా గందరగోళంగా పెట్టటమే మంచిది..లేకుంటే మన శూరశిఖామణులు విలువలు, వలువలు లేకుండా రెచ్చిపోతారన్న మాట - "ఇనుము ఇనుము అయినంత" నిజం

సరే ఈ ఫైలుతో నేను కుస్తీ పడ్డ విధానం ఇదీ...ఇహ కొద్దిసేపు ఆంగ్లమున వాగెదను -

Open Microsoft Excel

Import External Data

Delimit the external data

Sort the data by title

Use a formula to identify duplicate rows
(Though it took a while for me to figure out I used a CRUDE Formula - If(A2=A1, "*", "") to identify the duplicate rows)

Manually deelete the duplicate rows
(As I was not able to sort it again because of the formula I used I guess!)

Add A Filter

Save it as the file you want


చివరిగా నా దగ్గర మొత్తం 15 దాకా నోటుపాడులు వున్నవి...అందులోని కొన్ని ..చాలా కొన్ని అంటే.. 900 పుస్తకాల వివరాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు..ఎవరికైనా సాయం చెయ్యాలి అనే "సదుద్దేశం" ఉంటే వివరాలు పంపండి. ఆ నోటుపాడులు పంపుతా

Tuesday, March 30, 2010

DLI సైటు సెర్చి మీద మీ కసి ఇలా తీర్చుకోండి !

ప్రతివాళ్ళూ డిజిటల్ లైబ్రరీ మీద పడిపోయి ఏడ్చేవాళ్ళే! సెర్చి బాలేదు, మూతి బాలేదు, ముక్కు బాలేదు అనుకుంటూ. దాని బదులు నాలా (మూసీ "నాలా" కాదు బాబూ!) ఇలా చేస్కోవచ్చుగా...

సరే ఆ నాలాల సంగతి పక్కనబెట్టి విషయం చెప్పు నాయనా -

అప్పుడెప్పుడో ఆ సైటు మొదలెట్టినదగ్గరినుంచి, కొద్ది కొద్దిగా నా కంప్యూటర్లోని నోటుపాడులోకి ఎక్కించుకున్న డి.ఎల్.ఐ తెలుగు పుస్తకాల వివరాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతున్నాయని, టెక్నికల్ నాలెడ్జీ అంతగా లేనోణ్ణే అయినా ఒంటికి నువ్వుల నూనె రాసుకుని కుస్తీపట్టి (దేంతో?) ఆరుగంటల్లో నాకు అనుకూలంగా, సానుకూలంగా ఉండేలా తయారు చేసుకున్నా. తయారు చేసుకున్నా కదా అని ఇక్కడ పెట్టా. వీలుంటే కళ్ళద్దాలు తీసి ఓ సారి చూడండి.

ఇంకో రెండు మూడు రోజుల్లో చక్కగా HTML టేబులు రూపంలో పెట్టి ఆ పక్కనే ఆ పుస్తకాల లింకులు కూడా పోష్టు చేస్తా. ఐతే లింకులు పోష్టు చేస్తే ఆ సైటువాడు పేజీలు గట్రా "రీవాంపు" చేస్తే (పాత సినిమాల్లో వాంపు కాదు నాయనా!) మళ్ళీ నా మీద పడతారు మీరంతా....

అందాకా ఆగలేను అనుకున్నోళ్ళు, ఇక్కడ ఇంగ్లీషులో ఉన్న టైటిలు కాపీ చేసి, డి.ఎల్.ఐ లోకి వెళ్ళి అచ్చంగా అదే ముక్క పేష్టు చేసి "సెర్చ్" కొట్టండి. పుస్తకం ప్రత్యక్షం. ఐతే ఇందులో ఎన్ని తమరు చదూకోటానికి, చూడటానికి కనిపిస్తాయో, ఎన్ని పీకెయ్యబడ్డాయో - దాని సంగతి మీ మీ అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంకోటి...ఇది సెర్చికి మాత్రమే...ఆ పుస్తకాలు ఏకంగా DOWNLOAD చేసుకోవాలంటే మన బ్లాగరుల్లో ఒకాయన అప్పుడెప్పుడో ఏదో ప్రోగ్రాము రాసినట్టు గుర్తు...దాన్ని దించుకుని ఆనందోబ్రహ్మ అవ్వొచ్చు ఇహ మీరు...లింకు ఏమిటా ? అది నాకు తెలియదు ! ఎవరో గణేశన్ అని గుర్తని "దేవరపల్లి రాజేంద్ర" చెప్పినట్టు గుర్తు మరి.. :) ఈ వెధవ గోల అంతా ఎందుకు మాకు ARCHIVE.ORG ఉందిగా అంటారా? అదే మీ త్రిశంకు స్వర్గం...అభినందనలు..

తొందరే ఆయాసః - ఓపికే నిలుబడునః .

టెక్నికల్ నాలెడ్జీ ఉన్నోళ్ళు ఇతర వివరాలు కావాలంటే కామెంటో / మెయిలో కొట్టండి. నా దగ్గరున్న నోటుపాడులు అన్నీ పంపిస్తా.వాటి మీద మీ ప్రతాపమూ, కసి చూపించుకోండి.

ఐతే ఇక్కడ ఒక సంగతి చెప్పాలె...ఎందుకా? ఎందుకంటే గుర్తుకొచ్చింది కాబట్టి! ఆమధ్య అంటే ఒక సంవత్సరం, రెండు సంవత్సరాల క్రితం, వికిపీడియా నిర్వాహకుడు ఒకాయన, పేర్లు, వివరాలు ఎందుకులెండి కానీ - నాకు ఒక వికారమైన ఈమెయిలో / కామెంటో కొట్టాడు. నేను స్పందించలా. మళ్ళీ ఈమెయిలు /కామెంటు వచ్చినాయి. ఈసారి మర్యాదగా నేను స్పందించా. దానికాయన జవాబు - "మాగంటిగారూ మీ సైటులోని వివరాలు బాగున్నాయని చెప్పాను. అన్నీ తీసుకెళ్ళి వికిపీడియాలో పెడతాననీ చెప్పాను. మీకు అభ్యంతరం ఉండకూడదనే అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఉన్నా, వాటిలో బోల్డు శాతం కాపీరైటు లేనివే కాబట్టి నిరభ్యంతరంగా నేను తీసుకెళ్ళి పెట్టుకోవచ్చు. మీరు అనుమతిస్తే మంచిది. పేరు ఉంటుంది. లేకపోయినా మంచిదే. ఏమవుతుందో నేను చెప్పనఖ్ఖరలా" అని రాసాడు. అలాటి ఈమెయిలే మనకున్న మరో అద్భుత భాండాగారం లాటి వెబ్సైటు వారికి పంపించాడు అని ప్రియమిత్రులైన ఆ వెబ్సైటు నిర్వాహకులు చెప్పారు నాకు. ఒకవేళ అలాటి "సత్కార్యాలు" ఈ ఫైలుకు మీరు చేసుకోవాలని అనిపిస్తే నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు....నా ఉద్దేశం అర్థమయ్యిందనే అనుకుంటున్నా.

ఇదెందుకు చెప్పానంటే DLI వాడు అలా గందరగోళంగా పెట్టటమే మంచిది..లేకుంటే మన శూరశిఖామణులు విలువలు, వలువలు లేకుండా రెచ్చిపోతారన్న మాట - "ఇనుము ఇనుము అయినంత" నిజం

సరే ఈ ఫైలుతో నేను కుస్తీ పడ్డ విధానం ఇదీ...ఇహ కొద్దిసేపు ఆంగ్లమున వాగెదను -

Open Microsoft Excel

Import External Data

Delimit the external data

Sort the data by title

Use a formula to identify duplicate rows
(Though it took a while for me to figure out I used a CRUDE Formula - If(A2=A1, "*", "") to identify the duplicate rows)

Manually deelete the duplicate rows
(As I was not able to sort it again because of the formula I used I guess!)

Add A Filter

Save it as the file you want


చివరిగా నా దగ్గర మొత్తం 15 దాకా నోటుపాడులు వున్నవి...అందులోని కొన్ని ..చాలా కొన్ని అంటే.. 900 పుస్తకాల వివరాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు..ఎవరికైనా సాయం చెయ్యాలి అనే "సదుద్దేశం" ఉంటే వివరాలు పంపండి. ఆ నోటుపాడులు పంపుతా

Sunday, March 28, 2010

పికాసో అమ్మాయి రూపంలో! హా! హా! ...

నేను నాలుగేళ్ళకే ఇలా వేసేస్తే - పెద్దయ్యాక పికాసో అవ్వొచ్చా? చెప్పండి !!

మీరేం చెప్పినా నేనూ అవుతా...పికాసో అంత!!

Monday, March 15, 2010

హాహా....కారాంధ్రుల భాగ్యం - వినరో!!!! - PART 1

ఈ దేశపు విపణి వీధుల్లో మన దేశపు ప్రజల వారాంతపు దైనందిన కార్యక్రమాల గురించీ, దేశీ పచారీ కొట్ల కత ఏమని చెప్పేది ? సాక్షాత్తూ వ్యాసులవారు రాకపోయినా వారి పౌత్రుని పౌత్రుని పౌత్రుని పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి.............. హుష్హో .....పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పౌత్రుడి పితామహుడు వచ్చి రాస్తే అది ప్రపంచ సాహిత్య చరిత్రలో కలకాలం నిలిచిపోయే ఉద్గ్రంధం అవుతుందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం.

ఇతర స్థలాలకు వెళ్ళకుండా మా చిన్న నగరంలోని జనాభా తంతు, కొన్ని పచారీ కొట్లలోని తంతు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. మీకు గానీ, మీ నగరంలో వున్న మరెవరికి గానీ ఇలాటివి ఎదురవ్వకపోతే మా నగరానికి రండి. కళ్ళకు కట్టినట్టు, మనసులో కంచుతో చేసిన కటారు ముద్ర వేసి మిమ్ములను మీ ఆనందభాష్పాల్లోనే ముంచి తిరిగి పంపించగలవాడను అని పులకిస్తున్న హృదయంతో తెలియచేసుకుంటున్నాడ.

ఓం ప్రథమంగా - దీనికి అంటే ఈ టపాకు పే.............................................ద్ద ఉపోద్ఘాతం రాయాలి ఇప్పుడు....

ఈ మా సుందర నగరంలో ( నగరం పేరేమిటి ? దానికి రాజెవడు ? - వస్తా...అక్కడికి మళ్ళీ వస్తా....త్వరలో చెబుతా!) - శనివారం, ఆదివారం షరా మామూలుగా , ఇంకేమన్నా అంటే అసలుగా వారంలో పెద్దగా పనీపాటల్లో అలిసిపోయిందేమీ లేకపోయినా శలవు దొరికితే చాలు, కడుపుకు అన్నం తినటం ఎంత నిజమో అంతే నిజంగానూ, యధావిధిగానూ - పదకొండింటికో, అలా కాకపోతే మిట్టమధ్యాహ్నమో లేచి పాచిపళ్ళతో భానుణ్ణో, వరుణున్నో పలకరించే చాలా మంది దుర్మార్గులు, అందునా ఆంధ్రులు నివసించే నగరం మాది. అందులో ఇసుమంత, ఈషణ్మాత్రం సందేహం లేదు. అలాటి వాళ్ళను చూస్తే భవదీయుడికి రక్తపోటు సునామీ లాగా ఉవ్వెత్తున, వీలుంటే ఆ ఎత్తున ఎగిసిపడుతుందనటంలో అణువంత సందేహం అంతకన్నా లేదు. వారపు దినాల సంగతి పక్కనబెట్టి వీరి వారాంతపు దైనందిన కార్యక్రమాల గురించి కొద్దిసేపు తర్వాత వివరిస్తాను. ఈలాటి దుర్మార్గులు మా దేశీ జనాభాలో అరవై ఎనిమిది శాతమైతే, మిగిలిన ముప్ఫైరెండు శాతంలో ఇంకో రకం దుర్మార్గులున్నారు.

ఈ పై ముప్ఫై రెండు శాతంలో ఇరవై శాతం జనాభా పొద్దున్నే ఐదింటికో, ఐదున్నరకో లేచి - పనులు చక్కబెట్టుకుని ఆ సూర్యపరమాత్మ ఆకాశంలో వున్నప్పుడు, పొద్దున్నే లేవని పెళ్ళాం పిల్లలని సతాయించో, ప్రాధేయపడో, అదిలించో, కదిలించో సుమారు పదింటికల్లా ఊరి మీద పడి, వారంలో మిగిలిపోయిన కొన్ని కార్యక్రమాలు చక్కబెట్టుకుని పన్నెండింటికి చక్కా గుడికి వచ్చి ప్రసాదాన్ని ప్రసాదంలా కాకుండా భోజనంలా కడుపుకు పట్టించి, ఇంటికి పోయి పక్క ఎక్కి నిద్రాదేవతను ఆవాహన చేసి మంచం మీద ప్రతిష్టించి రెండు గంటలకు తగ్గకుండా గుర్రుపెట్టే రకం. ఈ రకాలు వారికి వారు సుఖజీవాలు, కానీ ఇతరులకు యమజీవాలు. నిద్ర లేచాక, "వారమంతా పనీ పాట లేకుండా రోజుకో గంట మాత్రం వంట చేసి మిగిలిన సమయమంతా టి.విలోనో, కంప్యూటర్లోనో వచ్చే సినిమాలు, సీరియళ్ళు చూసేదానివి, కనీసం వారాంతంలో మొగుడికి ఉల్లిపాయ పకోడీనో, వంకాయ బజ్జీనో చెయ్యలేవా" అని పెళ్ళాన్ని ఎండగట్టి, చివరికి ఆవిడ మొహం ఎర్ర____ కోతి లాగా పెట్టుకుని చేసిన ఆ పదార్ధం పిల్లలకూ, ఇతరులకూ మిగలకుండా లాగించి, దానితో పాటు యాలకుల టీనో, ఫిల్టర్ కాఫీనో కొద్దిగా గొంతులో దింపుకుని ఊరి మీద పడి కొంత మంది అస్మదీయ ప్రవృత్తిగల గొట్టంగాళ్ళతో ఉబుసుపోక కబుర్లు కాకరకాయలు చెప్పుకుని, రాత్రేళ తిరిగి వస్తూ నల్ల కళ్ళజోడు తియ్యకుండా పచారీ కొట్టుకెళ్ళి, అర్ధనారికి ఫోను కొట్టి కొట్టో వున్నాను ఏం కావాలో చెప్పు అని, అక్కడికొచ్చిన దేశీ భామల్ని చూస్తూ నల్లకళ్ళద్దాల్లోనించి "కళ్ళ చొంగ" కారుస్తూ ఇంటవిడ చెప్పినదానిలో సగం మర్చిపోయిన్నూ, పప్పు బదులు ఉప్పు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన్నూ, ఇంటికెళ్ళాక నాలుక్కరుచుకుని కవరింగు ఇచ్చే రకము అన్న ఆ పరమపిత మాట - పెన్సిలుతో తెల్ల కాయితం మీద రాస్తే పడే గీతలంత నిజం. వీళ్ళల్లో కొద్దిగా కలాపోసన ఉన్న జనాభా బావిలో కప్పల్లాగా కాకుండా దిక్కుమాలిన కథా సంకలనాలు తయారుచేసే మహానుభావుల ఇళ్ళకో, అర్ధం అనేది వెతుక్కోలేని సాంస్-కృతి(త)క కార్యక్రమాలు జరిపే అపర విశ్వామిత్రుల ఇళ్ళకో వెళ్ళి పన్నీరు జల్లో, జల్లించుకునో ఇంటికి చేరి, ఆనాటి సుమధుర భాషణలు ఇంటావిడ కర్ణాల్లోకి బూరా ఊది ఆవిడకు రెండు రోజుల దాకా కంటిమీద కునుకు లేకుండానూ, కొద్దిగా వీకు హృదయంగల నారీమణి ఐతే ఆసిడ్ రిఫ్లక్సు తెప్పించేసిన్నూ ఆనందపడే పాషాణహృదయులు. వీరి గురించి ఇంకా.....బోలెడు చెబుతా. పాఠకులకు వీలున్నప్పుడు ఈ ధారావాహికలోని భాగాలు చదువుకోవలసినదిగా హెచ్చరిక...

సరే మిగిలిన శాతాల్లోకి పోయేముందు - అరవైఎనిమిది శాతం మంది దగ్గరకు వస్తే - వీళ్ళల్లో పెళ్ళైనవాడు, పెళ్ళికానివాడు అంటూ తేడా లేదు. అన్నీ ఆ తానులో గుడ్డలే. ఈ మగానుబావులు మోడరన్ గానూ, ఇంగ్లీషు పొయెట్రీ లెక్కన జారుగా, బడబడలూ, సలసలలూ లేకుండగా ఓట్రిచ్చే కవితల తీరులో ఏటిగట్టెక్కి లాగుతో సంధ్యావందనం ఆచరించే పితామహులు. వీళ్ళని ఒరే అర్ధానుస్వారమంటే ఏమిట్రా అనడిగితే అదేదో గ్రహచారం పాలైనట్టు మొహమెట్టి, మాష్టారూ - అలాటి మాటలు మాట్టాడకండి. మాకు అసలే మెదడు చిటికెన వేల్లో ఉంటుంది. మాకు అశ్వమూ, స్వరమూ అన్న మటుకే తెలుసు - ఈ కొత్త పద ప్రయోగం మాకు పరలోక యోగం కలిపిస్తుందేమోనని మాకు భయంగా ఉంది. కాబట్టి కాపాడండి అంటారు. ఇహ వీరు మిట్టమధ్యాహ్నం పక్క మీద నుంచి దిగి, కొండొకచో ఇండియన్ రెష్టారెంటు మూసేసే వేళకు లేచినప్పుడు, ఇంకేమీ కడుక్కోకుండా లిస్టరీనుతో మాత్రం పుక్కిలించి పరిగెత్తుకెళ్ళే జనాభా! అబ్బా ఛా! నా. సరే మీరు మా ఊరొచ్చినప్పుడు పెళ్ళైనవాళ్ళలో మా వెంకట్రావును, కుమార్ ను చూపిస్తాను - తరిద్దురు గాని. ఇంకా వీలుంటే ఇండియన్ రెష్టారంటులో మెక్కక ముందో, ఒకోసారి మెక్కాకో అక్కడే కడుపు కదిలిన కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే పెళ్ళికాని పరమాత్ములు మూర్తిగారిని , ఆనంద్ గారిని కూడా చూడొచ్చు మీరు. ఏమ్మా - ఈ దంతధావనరహిత పక్షులతో ఎలా పడుతున్నారని అడిగితే, పాపం అర్ధనారుల తెల్లమొహం చూడాల్సొచ్చేది. సరే కడుపులో కుడితి పడ్డాక, ఇక అచ్చోసిన ఆబోతులు కూడా తక్కువే ఈ జనాభా ముందు. - ఏ సినిమాలున్నాయి? ఎవరు ఖాళీగా వున్నారు? ఎవడితో వెడితే మనకు డబ్బు ఖర్చు కాదు? ఇలా అన్నీ బేరీజు వేసుకున్నాక ఒక బకరాను, వీలుంటే వారి కుటుంబాన్ని కూడా బలవంతం చేసి వాళ్ళక్కూడా ఆనందం పంచే మహిమాన్వితులు వీరు. ఏ జన్మలో ఏ అదృష్టం చేసుకున్నారో. ఇంతటి పుణ్యాత్ముల మధ్య బతకటమంటే మాటలా! దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలి. మిగతా సంగతులు ఇతర భాగాల్లో!

ఇహ ముప్ఫై రెండు శాతంలో మిగిలిన పన్నెండు శాతం ఉందిగా, దాని పరిస్థితికొస్తే - అందులో పదిశాతం మంది - వీరు - ఏడుపుగొట్టు రకాలన్నమాట. ఒకడు పడుకుని బారెడు పొద్దెక్కి లేస్తే చూడలేరు, ఒకడు పొద్దున్నే లేచి పనులు చక్కబెట్టుకుంటేనూ చూడలేరు. వీరి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పై రెండు వర్గాల్లో ఏదో ఒకదాన్ని కాకుండా - గుత్తగా రెండు వర్గాలనీ సహించలేరు. అవకాశం వస్తే చీల్చి చెండాడతామంటారు. వీరి చెండు బెండులాగున్నా, ఇతరుల కండ - తమ బెండుతో కలకండో, బభ్రాజమానమో ఎలా చెయ్యొచ్చా అని ఆలోచిస్తూ వుంటారు. మీ ఆలోచన ఎక్కడికెళుతోందో తెలిసింది. నన్ను ఆ ఏడుపుగొట్టు రకాల్లో పడేద్దామనుకుంటున్నారా ? చూసారా - ఏదైనా ఇట్టే పట్టెయ్యగలను మగానుభావా(వి) !! అంత ప్రయాస అనవసరంగానీ - చెబుతా...చెబుతా..నేనే చెబుతా! నేనెందులోకి ఇముడుతానో చెబుతా!

మళ్ళీ రేపో, ఎల్లుండో కలుద్దాము...

సశేషం! ......

Saturday, March 6, 2010

విభ్రమం, ప్రేంఖణం, ఉల్లాసం...అబ్బబ్బా!

తిక్కనామాత్యులవారి పద్యం ఈవేళ మధ్యాహ్నం ఆ "సినిమా" లో నాలుగువందల ఒకటోసారి విన్నాక (అన్నిసార్లు చూసాను ఆ సినిమా!) అర్జునుడే నేనైనంతగా నాలుగువందల ఒకటోసారి మళ్ళీ ఉత్సాహం వచ్చింది. ఛా!

కాంచనమయవేది కాకనత్కేతనో
జ్జ్వల విభ్రమము వాడు కలశజుండు
సింహలాంగూల భూషిత నభోభాగకే
తుప్రేంఖణము వాడు ద్రోణసుతుండు
కనక గోవృషసాంద్ర క్రాంతి పరిస్ఫుట
ధ్వజసముల్లాసంబు వాడు కృపుడు
లలితకంబుప్రభాకలిత పతాకావి
హారంబు వాడు రాథాత్మజుండు
మణిమయోరగ రుచిజాల మహితమైన
పడగవాడు కురుక్షితిపతి మహోగ్ర
శిఖర ఘనతాళ తరుహారు సిడమువాడు
నురనదీసూనుడేర్పడ జూచికొనుము

రేలంగిగారు కౌరవుల్ని చూసినా గుర్తుపట్టలేరు. సారథిగారు సకలవిద్యా ప్రవీణులు కాకపోయినా, ఆహవరంగ ప్రవీణులు కాబట్టి వారి వారి చిహ్నాలతో రేలంగిగారికి పరిచయం చేసిన పద్యం ఇది. జెండా పై యజ్ఞవేదిక (బంగారు మయమైన) చిహ్నం కలవాడు ద్రోణుడనీ, సింహపుతోక జెండా కలవాడు అశ్వత్థామ అనీ, గోవు / వృషభరాజాల జెండా కలవాడు కృపుడనీ, అత్యంత సుందరమైన శంఖం తన ధ్వజచిహ్నంగా కలవాడు కర్ణుడనీ, మణులతో కూడిన సర్పాలు తన ధ్వజచిహ్నంగా ఉన్నవాడు రారాజనీ, పోతే చివరిగా మీకు వదిలిన చిహ్నం - భీష్ములవారి ధ్వజచిహ్నం ఏమిటో పాఠకులలో ఎవరైనా చెప్పాలె. :) ....

ద్రోణుడితో మొదలుపెట్టి, భీష్ముడితో పరిచయం ముగించడంలో అర్జునులవారి తంత్రం ఏమిటో తెలియదు కానీ, వాళ్ళిద్దరే ఆహవరంగంలో తనకు సరిసమానులో లేక నిలువరించగలిగినవారో అని గూఢంగా చెప్పినట్టే తోస్తూన్నది. మరోపక్క, ఫల్గుణుడు జన్మతహ వీరుడు కాబట్టి ఇతర వీరుల్ని గౌరవింపచేసారనుకోవచ్చు. వీరగుణాన్ని గాండీవంతో గుండెలో గుచ్చిపారేసిన తిక్కన గారికి నమోన్నమః - విభ్రమం, ప్రేంఖణం, ఉల్లాసం...అబ్బబ్బా!

తిక్కనగారి సవ్యసాచిత్వాన్ని ఆస్వాదించాలంటేనో / అనుభవించాలంటేనో ఇలాటిదే ఇంకోటి

ఏనుంగునెక్కి పెక్కేనుంగు లిరుగడ
.....

ఆదికవిగారి భారతం పదాలతో అలా అలా ఉయ్యాలలూగిస్తూ పోతూ వుంటే, తిక్కనగారి భారతం ఆ ఉయ్యాల పక్కనే మంచి గంధపు అడితీ పెట్టి ఊగిన ప్రతిసారీ గంధపుపొడి మీద రాలుస్తూ సాగిపోతుంది. అదండీ లెఖ్ఖ...! అలాగుండాలి!

Friday, March 5, 2010

ఈ పేర్లన్నీ వింటే ఏమనిపిస్తుంది ?

పాతాళభైరవి అదుపాజ్ఞల్లోకి వెళ్ళిపోయిన బ్లాగ్ద్వారానికి తోరణాలు కట్టమని ఒక పెద్దాయన ఆజ్ఞాపించడం మూలాన, ఇదొక్క టపా మాత్రమే ప్రచురించి దవారాన్ని మళ్ళీ మూసేస్తానన్న నా మాటనీ, నన్నూ.........ఇంతకన్నా చెప్పలేను........సరే - ఇదో పుస్తక పరిచయ టపా - ఇది ఉత్త పరిచయమేననిన్నీ, సమీక్షో, విమర్శో కాదనిన్నీ హెచ్చరిక....పుస్తకం ఈ మధ్యే నా చేతిలోకి వచ్చింది. వుండబట్టలేక రాస్తున్న పరిచయం కాబట్టి అసంపూర్తి వ్యాసమే ఇది.

సర్వశ్రీ జనమంచి శేషాద్రి శర్మ, వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి, రాయప్రోలు సుబ్బారావు, మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి, పింగళి లక్ష్మీకాంతం, గుర్రం జాషువా, అడివి బాపిరాజు, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు,సురవరం ప్రతాపరెడ్డి, గడియారం వేంకటశేషశాస్త్రి, భమిడిపాటి కామేశ్వర రావు, దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, రావూరు వేంకటసత్యనారాయణ రావు, బోయి భీమన్న, మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి, మా గోఖలే, రావిశాస్త్రి, ఉషశ్రీ, దాశరథి, మధురాంతకం రాజారాం - ఈ పేర్లన్నీ వింటే ఏమనిపిస్తుంది ? పైవారందరి విశేషాలు ఒక్కచోటే చూస్తే పాఠకులు ఏమైపోతారు ?

పైన చెప్పినవారే కాక, మొత్తంగా కీర్తిశేషులైన అరవై రెండు మంది సాహితీ ప్రముఖుల జీవితానుభవాలు, వారు జీవించి ఉన్నప్పటి సామాజిక, సారస్వత పరిస్థితులు, ఆపైన వారి కుటుంబజీవిత విశేషాలు, మరెవరో కాకుండా వారి పిల్లలచేతే వివరింపచేసిన పుస్తకం డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రి గారి "మా నాన్నగారు". సుమారు 400 పేజీల ఈ పుస్తకంలో కావలసినన్ని విశేషాలు. ఆ మహానుభావుల ఫోటోలతో సహా. తోడుకున్నమ్మకు తోడుకున్నంత అనేది ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలకు సరిపోతుంది.

ఈ పుస్తకం గురించి చెబుతూ ఈ ప్రముఖుల విశేషాలు సేకరించడానికి పడ్డ కష్టాలెన్నో అనీ, మహామహుల పుత్రులు ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టారని, అసలుగా చెప్పాలంటే బోల్డంత ఏడిపించారనీ, పుత్రుల సహకారం లేనందువల్లే ఇంకా చాలామంది మహామహుల వివరాలు అందించలేకపోయాననీ ద్వా.నా.శాస్త్రిగారు నిర్మొహమాటంగా చెబుతారు. మెచ్చుకోవలసిన విషయం.

ద్వా.నా.శాస్త్రిగారు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్పిన విశేషాలు కొంచెం గందరగోళంగా వున్నా అంకితమిచ్చిన తీరు బాగుంది.బాపుగారి కుంచె గీసిన పుస్తక ముఖచిత్రం పుస్తకానికి అదో వింత అందం తెచ్చింది.

పుస్తకంలోని కొన్ని, చాలా కొన్ని విశేషాలు ఇక్కడ పంచుకుంటాను. ఇవి ఒక శాతం మాత్రమే అంటే అందులో అతిశయోక్తి లేదు. మొత్తంగా చదివితే బోల్డన్ని ఆశ్చర్యపోయే విషయాలున్నాయి.

జనమంచి శేషాద్రి శర్మ గారి గురించి వారి కుమారులు శివకుమార శర్మగారు -
1) నాన్నగారు తన పదహారో ఏటే అష్టావధానాలు, శతావధానాలు చేశారు
2) వీరేశలింగం పంతులు గారి సలహామేరకు అవధానాలు విడిచిపెట్టేసారు
3) ఒకసారి నాన్నగారిని సభలో ఎవరో విమర్శిస్తే, నాన్నగారు నవ్వుతూ - "వాదించటం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే మన ఇంటిపేరు జనమంచి కి చెడ్డపేరు వస్తుంది కాబట్టి" అని ఊరుకున్నారు.
4) నాన్నగారు ఎన్ని రచనలు చేసినా వావిళ్ళవారు సంపాదించుకున్నారు కానీ, మా నాన్నగారికి ప్రతి సంవత్సరం లభించింది పట్టువస్త్రాలు మాత్రమే.


వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గారి గురించి వారి కుమారులు ఆనందమూర్తిగారు -
1) ఇంగ్లీషు చదవటానికి నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు
2) పాఠశాల చదువులో నాన్నగారే అన్నిటా ముందు. కానీ లెక్కల్లో మాత్రం నిండు సున్నా
3) వీరేశలింగం పంతులుగారి ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర ప్రథమ భాగాన్ని సంస్కరణ చేసేప్పుడు, నాన్నగారే ఏ ఏ విషయాలు ఎలా ఉండాలో సూచనలు రాసి, సంస్కరించవలసిన విధానాలు, పద్యాలు రాసి ఒక పెద్ద కట్టకు సరిపడ సమాచారాన్ని పంపించారు.
4) శకునాలను నమ్మకపోగా ఖండించేవారు కూడా


రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారి గురించి వారి కుమారులు రాయప్రోలు శ్రీనివాస్
1) నాన్నగారు ఇంటినుండి పారిపోయి శాంతినేకేతన్లో చేరి ఠాగూర్, డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ పియర్సన్ తో స్నేహబాంధవ్యం ఏర్పరచుకున్నారు.
2) ఎంతోమందికి నీడనిచ్చే ఒక పెద్ద మర్రిచెట్టులా బతికారు. ఐతే మర్రిచెట్టు తన నీడలో దేనినీ ఎదగనివ్వదనేది వాస్తవం
3) తనకొచ్చే కొద్దిపాటి జీతంతో మా ఎనిమిది మంది పిల్లలని ఎలా పైకి తీసుకొచ్చారోనని ఆశ్చర్యమే, విలాసవంతం కాకపోయినా ఒక మోస్తరు జీవితాన్ని ఆ రోజులకు తగ్గట్టుగా మాకు అందించారు.


మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గారి గురించి వారి కుమార్తె లలితాదేవి గారు

1) నాన్నగారు మెడిసిన్ చదవాలని ఇంట్లో చెప్పకుండా ఇంగ్లాండు వెళ్ళి అక్కడ అగ్రికల్చరల్ కోర్సు నాలుగేళ్ళు చదివారు
2) నాన్నగారు ఇంగ్లాండు నుంచి స్వదేశానికి తమంతట తాము రావాలని రాలేదు.మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రోజులు కావడంతో అక్కడి అధికారులు విదేశీయుల్ని స్వస్థలానికి పంపించెయ్యగా రావటం జరిగింది
3) నాన్నగారు ఒక్కపూటే భోజనం చేసేవారు
4) నాన్నగారి మొదటి రచన వేదుల సత్యనారాయణమూర్తి గారి "పిలక" మీద రాసిన వ్యాసం

ఇక బారిష్టరు పార్వతీశం కథా కమామీషు, పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, ఆ నవల నామకరణం సంగతులు మీరు అక్కడ చదవాల్సిందే.


పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారి గురించి వారి కుమారులు సుందరం గారు

1) నాన్నగారు వేంకటేశ్వర స్వామివారికి పరమ భక్తులు. మద్రాసులో నిరుద్యోగిగా ఆర్థిక ఇబ్బందితో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుని "చేతిలో ఒక్కరూపాయి కూడా లేదే" అని ప్రార్థించి కాసేపు ఐన తర్వాత ఆకాశం వైపు చూస్తే ఆకాశమంతా పంగనామాలే కనిపించాయిట. ఇంటికి వెళ్దామని బయలుదేరుతుంటే కాలి బొటనవేలికి ఒక వెండి రూపాయి నాణెం తగిలిందిట.
2) ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ వైస్ చాన్సలర్తో చర్చించి ఆంగ్ల, ఆంధ్ర ఉపన్యాసకులకు సమానంగా ఆ రోజుల్లో జీతం చెల్లించేలా చేసింది నాన్నగారే
3) సాహిత్య చరిత్ర రాయల యుగం దాకానే రాశారని చాలామంది అనుకుంటారు.. కానీ....

మిగిలింది అక్కడ చదువుకోండి.....

దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారి గురించి వారి కుమారులు రాధాకృష్ణమూర్తిగారు చెప్పింది పుస్తకంలో చదవాల్సిందే. బ్రహ్మాండం.

ఇక ఇలా 62 మందివీ కొద్ది కొద్దిగా ఇక్కడ రాయలంటే చోటు సరిపోదేమోనన్న భయంతో ఇంతటితో ముగిస్తున్నా.....

ముగించే ముందు ఇక్కడ ఒక చిన్న సంగతి చెప్పాలి. డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రిగారి నాన్న - అంటే మా కిష్టమూర్తి తాతయ్య మమ్మల్ని చిన్నప్పుడు "పజిల్స్"తో బోలెడు ఇరకాటంలో పెట్టేవాడు. పిల్లలంటే బోలెడు ప్రేమ ఉండేది. కాకుంటే అందరినీ మాటల్తో ఆట ఆడించేవాడు. ఆయన మీదెక్కి ఆడుకున్నా, మాటల్లో ఆయనతో చాలా జాగ్రత్తగా వుండేవాళ్ళమన్నమాట. ఒక రోజు నా వంతు. పజిల్ కాకపోయినా అప్పటి నా బుర్రకి పజిల్లాంటిదే

తాతయ్య: ఒరే పెద్ద మోహనూ, మీ స్కూల్ లో ఇంగ్లీషు బా నేర్పుతార్రా?
నేను: ఓ బ్రహ్మాండంగా తాతయ్యా.
తా: ఐతే నేను కొన్ని ఇంగ్లీషు పదాలు అల్ఫబెట్స్ గా పలుకుతాను, అవేమిటో ఠక్కున చెప్పు నాకు.
నే: సరే అడుగు.
తా: మీ టీచరమ్మ నీకు నిజంగా ఇంగ్లీషు నేర్పిందా?
నే: అబ్బా నేర్పింది తాతయ్యా, అసలు నువ్వు ముందు అడుగు. అడిగితే తెలుస్తుందిగా
తా: మరి నేను అలా అడగ్గానే ఇలా చెపుతావా, నీకెంత ఇంగ్లీషొచ్చో చూస్తా.
నే: నాకు ఇంగ్లీషు బాగా వచ్చు తాతయ్యా. ముందు అడుగు (ఉక్రోషంతో)
తా: సరే ఐతే. H U T అంటే?
నే:హట్ (ట్ అనే ఆల్ఫబెట్టు ఇంకా తాతయ్య నోట్లోంచి పూర్తిగా రాకముందే!)
తా: ఓ బాగుందే! ఇంగ్లీషు వచ్చన్నమాట. సరే మరి ఇప్పుడు B U T
నే: బట్
తా: C U T
నే: కట్
తా:N U T
నే: నట్
తా: P U T
నే: పట్
తా: పట్ ఆ..... అలా వున్నాయిరా మీ ఇంగ్లీషు చదువులు.(చుట్టూ వున్న నలుగురు పిల్లలతో తాను కూడా ఒక చిన్నపిల్లాడైపోయి విరగబడి నవ్వులు, అప్పుడు నా ముఖారవిందం ఎరుపెక్కిపోయినా, ఇప్పుడు తల్చుకుంటే ? అదండీ ....).

ఏదేమైనా మా కిష్టమూర్తి తాతయ్యకు అంకితమిచ్చిన పుస్తకం కాబట్టి, నాకు మరింత వెలలేని పుస్తకం.

ప్రతులు:
1)Visalandhra Book House, Bank Street, Hyderabad

2) Dr Dwa.Naa.Sastry
1-1-248, Gandhi Nagar
Hyderabad – 80

Price: 400 Rs.

Publications – Kinnera Publications


ఆడియోలు, ఇతర వివరాల కోసం మాగంటి.ఆర్గ్ ను ఒక వారం తరువాత దర్శించండి..... :)

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ