Saturday, June 27, 2009

నానా.....నానా..... రుట్ట తెయ్

నానా.....నానా..... రుట్ట తెయ్

*్%$@$^^**())(*^%$@@ రుట్టా అంటే ? తెయ్యాలా ? అంటే

రు ...రు.... రుట్ట.....అదీ అదీ "మైలాపూర్"లో తిన్నా ఇందాక మొన్న...

ఓ ...."రొట్టె" కొచ్చిన తిప్పలా? సరే...రేపు తెస్తాలే...

ok...రేపు... రేపు....ఇందాక మొన్న ఆఫీస్ నుంచి రుట్ట తెయ్ తెయ్....

$%్@@@@**((...అదిగో నీళ్ళ బాటిల్ మీద లే, పడిపోతావ్... ( 5 gallon అల్ హాంబ్రా బాటిల్ అన్నమాట!! ..నేను అన్న వ్యవధానం లేకుండా దాని మీంచి పడటం జరిగింది...)

బేర్...బేర్.....మ్మ్మ్మ్.......నానా...నానా...నేను డాం పడ్డా .... లేపుకో....

లేపుకో నా....%4$^^^%^^*^^*&

Friday, June 26, 2009

"టాకీ టెక్నిక్ - చలన చిత్ర నిర్మాణ కళ" - వెల కట్టలేని పుస్తకం

"టాకీ టెక్నిక్ - చలన చిత్ర నిర్మాణ కళ" - మహారచయిత శ్రీ తెన్నేటి సూరి గారు 1939లో రాసిన అద్భుతమయిన పుస్తకం ఇప్పుడు మార్కస్ బార్ట్లే గారి వెబ్సైటులో

ముందు ఇక్కడ నొక్కండి - మార్కస్ బార్ట్లే

పుస్తకం "What is it" సెక్షన్ లో

వెలలేని పుస్తకాన్ని అందించిన మిత్రులు పరుచూరి శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలతో

Monday, June 22, 2009

మాయాబజార్ కథాసంగ్రహం - April 1957 చందమామ నుంచి

ఎక్కడ ? ముందు ఈ లంకె నొక్కండి

పింగళి నాగేంద్ర రావు

వీరతాళ్ళు సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ చదవండి

Sunday, June 21, 2009

సుప్రసిద్ధ సినిమాటోగ్రాఫర్ మార్కస్ బార్ట్లే గారి ఇంటర్వ్యూ

సుప్రసిద్ధ సినిమాటోగ్రాఫర్ మార్కస్ బార్ట్లే గారి ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూడొచ్చు....ఎక్కడ ? మొదట ఇక్కడ నొక్కండి

మార్కస్ బార్ట్లే

లోపలికి వెళ్ళింతర్వాత "వీడియో / ఫోటోస్" అన్న సెక్షన్లోకి వెళ్ళి .........ఇరవై మూడు నిముషాల ఆనందంలో మునిగిపోండి

అందించిన మిత్రులు పరుచూరి శ్రీనివాస్ గారికి ధన్యవాదాలతో....

Wednesday, June 17, 2009

వాయిదాకే విసుగొచ్చి హెచ్చరించడంతో - ఆడియో పుస్తకాలకి శ్రీకారం!

ఎన్నో నెలల నుంచి చేద్దాము అనుకున్న పని,వాయిదా పడీ పడీ, చివరికి వాయిదాకే విసుగొచ్చి హెచ్చరించడంతో బుర్ర కుదురుకుని మొదలుపెట్టా.

ఆ పని ఏమిటి? దాని కథా కమామీషు ఏమిటి?

వస్తున్నా అక్కడికే వస్తున్నా..

తెలుగులో ఆడియో పుస్తకాలు రికార్డు చేసి ప్రజనుల్లోకి, పురజనుల్లోకి వదలటం....

ఎట్టెట్టా ? తెలుగులో అలాటివి ఉన్నట్టు నేను ఎప్పుడూ వినలేదే ? సరే మొదలు పెట్టావు - గొప్ప పనే, మరి ఎలాటి రచనలు, సంగతులు వినొచ్చు అందులో?

ఆ సంగతంతా చెప్పేముందు - మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ ఉన్న ఆడియో వినండి....

తెలుగు హరికథా వాజ్మయం

అది దేని గురించా ? హరికథ గురించి - మావయ్య ద్వా.నా.శాస్త్రి గారి గురువుగారు "ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప"గారు రాసిన "ఆకాశభారతి" అనే రచనలోనుండి తీసుకున్న ప్రసంగ వ్యాసం - "తెలుగు హరికథా వాజ్మయం"తో ఈ ఆడియో పుస్తకాలకి ఓనమాలు, వగైరా వగైరా....

ఇలాటివి - అంటే 1950-60 కి పూర్వం ఉన్న సాహిత్య రచనల్లో నుండి ఏరుకున్న ఆణిముత్యాలు ఒక చాంతాడంత లిష్టుగా తయారు అయ్యాయి.......అవి ఒకటొకటిగా - ప్రతి రెండు వారాలకి ఒక ఆడియో పుస్తకం చొప్పున విడుదల చేస్తానన్నమాట.

సరే పైదంతా ఒక వేళ వింటే, విన్నాక, చెవులు రక్తాలు కారినా, కారకపోయినా - నచ్చితే - ఎందుకు నచ్చిందో చెప్పండి, నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదో , నాలుగైదు లైన్లలోనో, ఒక ఠావు సైజు రాతలోనో చెప్పండి - ఇంకా బాగా వచ్చేటట్టు ఎలా చేయొచ్చో సలహా పడెయ్యండి - అంతే కానీ - మంచి ప్రయత్నం, అభినందనలు, ఆల్ ద బెష్టు , శుభం భవతు, అని ఒక్కొక్క లైను రాస్తే EGO అంటారే - దానికి భోజనం దొరుకుతుందేమో కానీ, నాకు అసలయిన సంతృప్తి కలగదు.... కాబట్టి రాసేటప్పుడు కొద్దిగా "పెన్ను" జాగ్రత్త పె(ప)ట్టుకుని రాయండి - ("ఒళ్ళు" అంటే బాగుండదు కాబట్టి పెన్ను అన్నా!)..

సర్వేజనా స్సుఖినోభవంతు!

Sunday, June 14, 2009

ఉలవ చారులో బొమికేసినట్టే !

ఏక వ్యాఖ్య తవికలు

ఇది అందరినీ ఉద్దేశించిందే అని మీరు అనుకుంటే ఉలవ చారులో బొమికేసినట్టే...అలాటి ఉద్దేశం లేదని, ఇలాటి ఉద్దేశం కూడా లేదని సభాముఖంగా మనవి చేసుకుందామన్నా అహం అడ్డువస్తోందేమో అని ఊరుకుంటే తంపెడు పూలు తట్ట మీదికెక్కి కొక్కిరాయి లాగా కూసినాయట...అదండీ ఇప్పుడు మరి విపరీతార్ధాలతో కూడిన ఏక వ్యాఖ్య తవికలు చూద్దామని ఎన్నో రోజుల నుండి తపన పడుతున్న నిన్నటి నాగన్న నెమ్మదిగా నాకలోకానికి పయనించెనట...నానీలంటే మనసుకు ఎంత గిలిగింతలు పుడతాయో, నానూలు అంతే గట్టిగా అల్లుకుపోయి, నీనూనె నెత్తిన రాసుకున్నంత ఇదిగా మొదలై, సలసల కాగుతున్న నానూనె నీ మీద కుమ్మరించ....

ఇక తాంబూలాలు స్వీకరించమని ప్రార్థన..బంధుమిత్ర సపరివార సమేతంగా ఈ ఏక్ నిరంజన వ్యాఖ్యలకి విచ్చేసి భోజన తాంబూలాదులు స్వీకరించవలె అని ప్రార్థన...తాంబూలంలో వక్కలు సున్నము ఇవ్వబడవు, ఉత్త ఆకు నమలుకొండి....ఇక భోజనంలో తెల్లని అన్నం ఒక్కటే పెట్టబడును, ఎవరి కూరలు, పప్పులు వాళ్ళే తెచ్చుకోవలెను...

ఎన్ని కూరలో, ఎన్ని పచ్చళ్ళో - ఈ చిన్ని పళ్ళెంలో

తన్నే దాకా, ఎక్కడుందో - బురదలో పంది

అదో చదరంగం, పెట్టాను దానికి - రెండు కిటికీలు

చేతిలో చెంబు, ఊర్లో చెరువు - ఆహా ఏమి సుఖం

అదో ఎర్రని ముక్కు, చీదితే బర్రున - వచ్చింది గంపెడంత

తెల్లని అన్నం, తెగ తిన్నాను - వచ్చింది పొట్ట

డాబా మీద పడుకుని, సూర్యుణ్ణి చూస్తుంటే - కళ్ళు పోయినాయి

బావిలో చేద, జర్రున లాగితే - బోలెడు నీళ్ళు

తెల్లని జుబ్బా, నల్లని పైజమా - ఆహా ఏమి వేషం

రాలిన పూలు, రాలిన ఆకులు - ఒకే చెట్టునుండి

ఏమిటీ లోకం, ఇదేనా మూలం - అదేరా జీవితం

అవి బండలు, ఇవి కొండలు - ఏవి వేప మండలు?

అక్కడ మనిషి, ఇక్కడ జంతువు - ఇదేనా ప్రపంచం

అదో లోయ, అందులో మేనా - ఎదీ పెళ్ళికూతురు

అదొక కంప, దానికింద ఉన్నదొక - బంక

అదిగో పువ్వు, ముడిస్తే సిగ్గు - విచ్చితే నిగ్గు

ఇంతకు ముందు ఎక్కడయినా చదివినట్టు అనిపిస్తే భవదీయుడి దోషం లేదని, ఉన్నా అది చదివిన వారి తిలాపాపమవుతుందని, అయితే గోదానం చేసుకోవాలని....

పనికొచ్చే పనులు....మ్మ్మ్...మ్మ్మ్మ్...

ఎవరికి ?

ఏమిటీ ?

ఎందుకు ?

చెప్పొచ్చావులే పెద్ద....

నీ నుండి ఇలాటివి అస్సలు....

పోనీలెండి పాపం....

ఎవరి కాంట్రవర్సీలు వాళ్ళే సృష్టించుకోవాలి అన్న పెద్దల మాట చద్ది మూట

ఆహా ఏం చెప్పావయ్యా....

Monday, June 8, 2009

ఈ నాలుగు పేర్లు వినగానే నా రోమాలన్నీ.......

ఈ నాలుగు పేర్లు వినగానే నా రోమాలన్నీ నిక్కబొడుచుకుంటాయి...ఏదో తెలియని ఆనందం, ఉద్వేగానికి లోనవుతాను...

అబ్బో ! నిజంగానే ?

అవును స్వామీ - ఇందులో వెటకారం ఏమీ లేదు...అతిశయం అంతకన్నా లేదు...ఎవరేం అనుకున్నా ఇది మటుకు నిజ్జంగా నిజం...

సరేలే - ఎవరా నలుగురు ? ఏమా కథ ?

ఆ నలుగురు వీరే - మాటల మాంత్రికుడు శ్రీ పింగళి నాగేంద్ర రావు, చలనచిత్ర వినీలాకాశాన్ని వెన్నెలతో, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాలతో నింపివేసిన రేరాజు శ్రీ మార్కస్ బార్ట్లీ, చిత్ర రంగంలో రచయితకి గుర్తింపు తీసుకువచ్చిన మహారచయిత శ్రీ సముద్రాల రాఘవాచార్య, అజరామర సంగీత దర్శకుడు శ్రీ పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు...

నాకు కూడా ఒక్కసారి ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నదయ్యా....సంతోషం...ఇంతకీ ఆ నలుగురి ప్రసక్తి ఎందుకు తెచ్చావు?

వస్తున్నా అక్కడికే వస్తున్నా - ఆ నలుగురిలో ఇద్దరి మీద వెబ్సైటు ప్రారంభించాను...

ఎట్టెట్టా - ఏది మళ్ళీ జెప్పు ? మరి ఎవరు వారిద్దరు ?

ఆ ఇద్దరూ - పింగళి వారు, బార్ట్లీ గారు....

సరే, అంతా బాగుంది కాని అబ్బాయా - కొంచెం ఆ వెబ్సైటు వివరాలు తెలియచేస్తే సంతోషిస్తాం -

1) మాటల మాంత్రికుడు శ్రీ పింగళి నాగేంద్ర రావు గారికి పాదాభివందనాలర్పిస్తూ, వారికి సంబంధించిన విశేషాలతో ఈ వెబ్సైటు మీ ముందుకు. ప్రస్తుతానికి కొన్నే ఉన్నా, మిగిలినవి త్వరలో...లంకె ఇదిగో

శ్రీ పింగళి నాగేంద్ర రావు

"అజబీదఫపా విశ్వేసకి స్వాములవారు!", హలా, డింగరీ, గిడిగిడి, డింభకా, శాయరా, బుల్ బుల్" వంటి మాటల్ని పాటలు పాడుకున్నట్టుగా పదేపదే ప్రేక్షకుల చేత పలికించిన సినీ మహారచయిత పింగళి నాగేంద్రరావు. ఆయన పాటల్లోని మాటలూ, మాటల్లోని పాటలూ సినిమా టైటిల్స్ గా వచ్చినట్టు ఇంకో రచయితవి రాలేదు.........ఎవరూ పుట్టించకుండా మాటలెలా పుడతాయి అని అసమదీయులకి వీరతాళ్ళు వేయించి......"


సరే సరే మిగతావి అక్కడా చూస్తాంలే కానీ, మార్కస్ బార్ట్లీ గారి గురించి చెప్పవయ్యా

2) తెలుగు ప్రజలకు వివాహ భోజనం పెట్టించి, గిల్పం గింబళితో కప్పేసి తన కెమేరా కన్నుతో ఇందరజాల మహేంద్రజాల టక్కు టమారాది విద్యలు ప్రజల హృదయాల్లో సహస్ర వత్సరాల వరకు నిలిచిపోయేటట్టు చేసిన మహానుభావుడు శ్రీ మార్కస్ బార్ట్లీ గారికి వందనాలర్పిస్తూ ప్రారంభించిన వెబ్సైటు లంకె ఇదిగో

శ్రీ మార్కస్ బార్ట్లీ

ఆయన గురించి శ్రీ రావి కొండల రావు గారు ఏమంటారో తెలుసా ? - "పున్నమిచంద్రుడు వినీలాకాశంలో వెలిగి, వెన్నెల కురిపిస్తే మార్కస్ బార్ట్లీ, సినీలాకాశంలో తెరమీద " పిండారబోసినట్టు " దీపాలతో వెన్నెల సృష్టించి, ప్రేక్షకుల మీద కురిపించాడు. వెన్నెల పాటల్లోని, ఆ వెన్నెల థియేటర్లోని ప్రేక్షకుల ముఖాల మీద ప్రతిఫలించేది. బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల్లో, ముఖ్యంగా " విజయా " చిత్రాల్లో ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడు మార్కస్ బార్ట్లీ చూపించిన వెన్నెల, సహజమయిన వెన్నెలని మించిపోయింది. అందుకే ఆ రోజుల్లోని రసజ్ఞులు ఆకాశం మీద పూర్ణచంద్రుణ్ణి చూసినప్పుడు " ఇవాళ చంద్రుడు విజయా వారి చంద్రుడిలా వున్నాడు " అని ' తిరగవేసి ' చెప్పుకునేవారు. సంబంధం వున్నా లేకపోయినా, పాట, అదీ ప్రేమ గీతం అయితే - చందమామ, వెన్నెలా విధిగా ఉండవలసిందే. అది అసహజం కాదు, కృత్రిమం కాదు, ఆహ్లాదం కోసం, ఆనందం కోసం. పాట వింటున్నప్పుడు ఆ మాధుర్యాన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తామో, ఆ దృశ్యాన్ని కూడా అంత హాయిగా అనుభవించాలి. పాటని చీకట్లో చిత్రీకరిస్తే ?.... "


సరే సరే మిగతావి అక్కడ చదువుతాంలే....మొత్తానికి ఎన్నో ఏళ్ళకి మళ్ళీ నా మొహంలో, మనసులో సంతోషం కనపడిందయ్యా / నిండిపోయిందయ్యా ....ధన్యవాదాలు....మరి మిగతా ఇద్దరి సంగతి ?

చెబుతా - త్వరలో చెబుతా ....ఓపిక పట్టండి స్వామీ....

ఈ వెబ్సైట్లలో వివరాలు ప్రస్తుతానికి కొన్నే వున్నా, త్వరలో మిగిలినవి అందచేస్తాననిన్నీ...... ఆ పైన సభాముఖంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏమిటి అంటే - ఎవరి వద్ద అయినా వీరి మీద కాపీరైటు సమస్యలు లేని వివరాలు , సరంజామా ఉంటే అందచెయ్యండి....అందుకు ముందుగానే కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను...ఒకవేళ హక్కుదారుల అనుమతి తీసుకోవలిస్తే మీరు అడిగి తీసుకున్నా సరే, లేదా తీసుకోవలసిన వారి వివరాలు అందచేసినా సరే.....