Friday, April 25, 2008

ఔరా ! అవి అవధానాలా ??

అవధాన విద్య ఆంధ్రుల సొత్తు. నిజమే ! ధార, ధారణలకి నిలయం. ఇదీ నిజమే!! పద్య వైభవానికి, ఆశుకవితా విన్యాసానికి నిదర్శనం. అవును. కానీ - ఇదంతా గత వైభవమే ! ఒకనాటి వాస్తవమే. మరి ఈనాటి పరిస్థితి? ...

పూర్తి వ్యాసం ఇక్కడ -

http://www.maganti.org/vyasavali/dwaana/aura.html

విధేయుడు
వంశీ

Wednesday, April 23, 2008

డాక్టర్ కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ గారి "కాలం - అవగాహన" వ్యాసాలు

డాక్టర్ కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ గారి "కాలం - అవగాహన" వ్యాసాలు

http://www.maganti.org/vyasavali/krpsir/kalamone.html

http://www.maganti.org/vyasavali/krpsir/kalamtwo.html

http://www.maganti.org/vyasavali/krpsir/kalamthree.html

అన్ని వ్యాసాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు

http://www.maganti.org/vyasavaliindex.html

విధేయుడు

వంశీ

Monday, April 21, 2008

కౌముది పత్రిక సంపాదకుడు కిరణ్ ప్రభగారితో ముఖాముఖి

భూగోళానికి ఇవతలివైపున అమెరికా దేశంలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని ఒక చిన్న నగరంలో నివసిస్తూ, ఒక పూర్తిస్థాయి తెలుగు పత్రికను నడపడం అనేది చెప్పుకోదగ్గ విశేషమే. ప్రతినెలా దాదాపు 35 శీర్షికలతో , 150 పేజీల పత్రికను క్రమం తప్పకుండా తీసుకురావడం అభినందించదగ్గ విషయం. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ కే పరిమితమయిన ఈ పత్రిక అత్యంత ఉత్తమమయిన సాహితీవిలువలు కల రచనలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగువారందరికీ అందిస్తోంది అనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఆ విశిష్ట పత్రిక పేరు కౌముది. ఈ విశిష్టపత్రిక స్థాపకుడు, నిర్వాహకుడు, సంపాదకుడూ అయిన కిరణ్ ప్రభ (శ్రీ పాతూరి ప్రభాకర రావు) గారితో ముఖాముఖీ కార్యక్రమంలో ముచ్చటించటానికి అవకాశం కలిగినందుకు సంతోషిస్తూ, ఆయన అనుభవాలు, ఆలోచనలు, సూచనలు మీతో పంచుకుంటున్నాం.

http://www.maganti.org/mukhamukhiindex.html

కిరణ్ ప్రభ గారి పేరు ఉన్న లింకు మీద క్లిక్కండి

విధేయుడు
వంశీ

Friday, April 11, 2008

ఆదికవి నన్నయ - సుందరయ్య ఎలా అయ్యాడబ్బా ?

బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యుల వారి ప్రౌఢవ్యాకరణం చదువుతున్నప్పుడు ఆదికవి "నన్నయ" గారి నామార్థం తెలిసింది...

ఆ పేరుని ఇలా విడగొట్టాలిట - నన్ని + అయ - నన్నయ.. నన్ని (నన్నె)అంటే "సుందరము" అర్ధమని ఆ పుస్తకం చెపుతోంది

కాబట్టి ఆదికవి నన్నయ అసలు పేరు "సుందరయ్య" అనుకోవచ్చేమో..అలాగే మరి నన్నిచోడుడు / నన్నెచోడుడుడిని సుందర చోడుడు అనుకోవచ్చు మరి.. :)

విధేయుడు
వంశీ

Wednesday, April 9, 2008

పాటు, చేటు, కాటు, ఆటు, పోటు, కుందేలు, తోడేలు

శ్రీ వజ్ఝల చినసీతారామశాస్త్రి గారి బాలవ్యాకరణోద్యోతము చదువుతుంటే "పడ్వాదులు" అని ముక్క కనిపించింది...అదేమిటో అని చూస్తుంటే ఇక్కడికి తేలింది

పడ్వాదులు = పడు+ఆదులు

పడు, చెడు, ఆడుచు, కఱచు, పొడుచు, ఓడు మొదలయిన ధాతువులను పడ్వాదులు అంటారు.

అయితే "టు" అనే కృత్ప్రత్యయము పరమగునపుడు ఈ ధాతువులు ఆద్యక్షర శేషములై దీర్ఘమునొందునట

పడు + టు - పాటు
చెడు + టు - చేటు
ఆడుచు + టు - ఆటు
కఱచు + టు - కాటు
పొడుచు + టు - పోటు
ఓడు + టు - ఓటు

నేనింతవరకు ఈ పైవన్నీ ఒకే పదం అని అనుకుంటున్నా...బాల వ్యాకరణం కళ్ళు తెరిపించింది...అనుమానం వచ్చి పరవస్తుగారి బాల వ్యాకరణం కూడా చూసా...అందులో కూడా ఇలానే ఉన్నది...

అదే పుస్తకం ఇంకో విభాగంలో - కుందు + ఏలు - కుందేలు , తోడు + ఏలు - తోడేలు అని అలాగే పొటేలు, తాబేలు మొదలయినవి "ఏలు" సహాయంతో జంతుపక్షి వాచకాలుగా ఏర్పడినాయి అని వివరణ ఉన్నది

Friday, April 4, 2008

మన్నికకు.. అందానికి ..శుభ్రతకు


అప్పుతచ్చులా, అచ్చుతప్పులా !! ఒకవేళ ఉంటే ఎన్ని ?
అపార్థం చేసుకుంటారేమో - నేను ఏమీ హేళణ చెయ్యట్లా.....పాతకాలం ప్రచార కరపత్రాలు ఇలా ఉండేవన్న మాట అనే ఆరాటమే తప్ప...
NOTE: - All copyrights belong to Chandamama...Few of these images used under fair use act...

కోతిమార్కు నల్ల పండ్లపొడి !"పుష్ప రంజన్" వారి అగరవత్తులు ! ప్రత్యేకత ఏమిటో?


"పుష్ప రంజన్" వారి అగరవత్తులు - 1954 లోని "చందమామ"లో ప్రచార కరపత్రం ...
ప్రత్యేకత ఏమిటో పరీక్షగా చూసి చెప్పండి చూద్దాం

Wednesday, April 2, 2008

"దోమ" పద్యాలు

మంగిపూడి వేంకట శర్మ గారు 1913లో రాసిన "సరసరసాయనము" లోని కొన్ని పద్యాలు. కవిగారి గురించి శ్రీ గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు గారు ఈ పుస్తక పీఠికలో చాలా ప్రశంసించారు. కవిగారి కాలం, ఇతర రచనలు, వివరాలు అవీ తెలియరాలేదు

దోమ

గీ!! సారె నాయంత వారలు లేరటంచు
నెగసి పడియెద వెందుకే? నీచజన్మ
ఏనుగౌదువె ! నీవు పాట్లెన్ని పడిన
తొండ మున్నంత మాత్రాన దోమకూన !

క!! జవ సత్వములున్నవె యా
హవములలో ఘనశతఘ్నికాదుల నెల్లన్
దవిలి వహింతువె కరితో
నవమతి! నీకెట్టి సామ్యమరయవె దోమా !

క!! భటులకు వాహంబై యా
ర్భటితో ఘీంకృతులు సెలగ బ్రతివీరమహా
పటలములద్రుంప గలవే
పటుగతి గరహాతుల బహుళపద ఘట్టనలన్ !

గీ!! నెలతలకు మందయానంబు నేర్పగలవొ
దాన ధారల నలులను దనుప గలవొ
పొసగు మౌక్తిక దంతంబు లొసగ గలవొ
సామజమునకు నీకేటి సాటి? చెపుమ !

క!! దూతలు చఱపులటంచును
జేతుల దట్టుచును విసువుచేతను నిన్ను
బూతులు దిట్టుచు రోతురు
రాతురులను మనుజులెల్ల రక్కసి దోమా!