Thursday, October 18, 2007

వ్రేళ్ళు - వాటి సంగతులు

వ్రేళ్ళు - వాటి సంగతులు


చుట్టాల సురభి బొటన వ్రేలు
కొండీల కొరవి చూపుడు వ్రేలు
పుట్టుసన్యాసి మధ్య వ్రేలు
ఉంగరాల భోగి ఉంగరపు వ్రేలు
పెళ్ళికి పెద్ద చిటికెన వ్రేలు

No comments:

Post a Comment