Tuesday, October 23, 2007

మన వాళ్ళ తెలివితక్కువ తనమా, లేక ఇలాంటివి రాయటానికి తెగువ, ధైర్యం చాలకా?

నిన్న బార్న్స్ అండ్ నోబుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మంచి పుస్తకం దొరికింది. ఎప్పటిదో "టాడ్స్ రాజస్థాన్" అని ఆ పుస్తకం పేరు. అందులో మంచి మంచి విషయాలు - మరుగున పడిపోయినవి, మనం "తేజోమహాలయ" గురించి పెద్దగా ఆసక్తి చూపనట్టే, ఇందులో విశేషాల గురించి కూడా మర్చిపోయి ఉంటాము. ఒక విదేశీయుడు మన చరిత్ర గురించి, భారతీయుల దేశ, సముద్రాభియానం గురించి సమగ్రంగా వివరించటమనేది, మన వాళ్ళ తెలివితక్కువ తనమా, లేక ఇలాంటివి రాయటానికి తెగువ, ధైర్యం చాలకా? అని అనిపిస్తుంది

సరే...ఇక ఆ పుస్తకం లోని సంగతుల్లోకి వస్తే..అందులో చెప్పబడిన విశేషాలు

1) సగర చక్రవర్తి ఈ సముద్రాభియానానికి (invasion of the ocean) కి ఆద్యుడని చెప్పబడింది. ఆయన ఈస్ట్ ఇండియన్ ఆర్చిపేలగో (హిందూ ద్వీప సముదాయం) తొ పాటు ఎన్నో దేశాలు జయించాడు. అందులో శ్యామా దేశం ఒకటి. ఈ శ్యామా దేశమే ప్రస్తుత సియాం. ఈ దేశమే 1949 లో థాయిలాండ్ గా మారింది
2) ఈ సగర చక్రవర్తే - సముద్ర దేవుడుగా పూజలు అందుకుంటున్నాడు
3) ఈ సియాం దేశానికి ముఖ్య పట్టణం "అయూధియా" - మన అయోధ్యా నగర నామం తరువాతి కాలం భ్రష్టు పట్టి అయూధియా అయ్యింది. శిధిలమయిపోయిన ఈ నగరం లోని శిల్ప కళాచాతుర్యం అనన్య సామాన్యం అని తెలుస్తోంది.
4) ఈ శిల్పకళా చాతుర్యం గురించి అనేక డచ్, పోర్చుగీస్ చారిత్రిక పుస్తకాల్లో ఉంది అట.
5) కాంబోడియా దేశం - మన కాంభోజ రాజ్య నామాన్ని సూచిస్తోంది
6) ఈ దేశానికి "ఇందుపథపురి" అనేది రాజధాని - ఇది మన ఇంద్రప్రస్థం నామ సంకేతం. అంటే ఇక్కడి భారతీయులు భారతదేశాన్ని మర్చిపోలేదు అని చెప్పటం అన్న మాట.
7) ఈ ఇందుపథపురి లో కాశ్మీర దేశ శిల్పకళా చాతుర్యం కనిపిస్తుంది
8) సియాం దేశం లోని ముఖ్య భాష "పాశామకత". ఈ మాట "భాషా మగధ" అనే పదానికి అపభ్రంశ రూపం.అంటే ఇక్కడి వారిలో మగధ రాజ్య పౌరులు ఎక్కువగా ఉండేవారు
9) బాలి ద్వీపం లో మగధ పౌరులు ఎక్కువగా ఉండేవారు అని - మగధ భాష "పాలి" అవ్వటం మూలాన ఆ ద్వీపానికి "బాలి" ద్వీపం అనే పేరు వచ్చింది
10) డ్యాకా ద్వీపం - మన దక్ష ప్రజాపతి పేరిట పెట్టబడింది
11) మెక్సికో దేశ నామం - "మాక్షి" లేక "మాక్షిక" (స్వర్ణమయమయిన) అనే పదానికి రూపాంతరం
12) ఆజ్టెక్ వీరుల గురించి మీరు వినే ఉంటారు..ఆ ఆజ్టెక్ అనే పదం "అష్ట" లేక "అష్టకా" అనే పదనికి అపభ్రంశ రూపం
13) ఇంకో విశేషం ఏమిటి అంటే నిజంగానే ఇక్కడి మెక్సికో దేశవాసుల్ని కదిలిస్తే వారు చెప్పేది - తాము సూర్యుని బిడ్డలమని - ఇది మన సూర్య వంశీయుల పదానికి సరిపోతుందేమో
14) ఈజిప్టు దేశ పూర్వ నామం - మిసర - ఇది మన "మిశ్ర" నామానికి సంకేతం. నానా రకాల జాతి జనులు ఉండటం వల్ల "మిశ్ర" పద నామం పెట్టబడింది
15) మారిషస్ ద్వీపం - మారీచ మహాముని వంశీయులు నివసించిన భూమి
16) మడగాస్కార్ - చంద్ర వంశీయులు నివసించిన ప్రదేశం
17) ఈజిప్టు లోని "షూంట్" / "షోంటా" అనే ప్రదేశం - మన పుస్తకాల్లోని శోణిత పురం అని తెలుస్తోంది
18) అలాగే ఈజిప్టు కొత్త నామధేయం - సంస్కృత గ్రంథాల్లో "ఐగుప్త" శబ్దానికి తద్భవంగా చెప్పబడింది
19) ప్రద్యుమ్నుడు ప్రభావతి ని పరిణయమాడిన వజ్రపురం ప్రస్తుత సైబీరియా ప్రదేశం


ఐప్పటివరకు ఒక 40 పేజీలు మాత్రమే చదవగలిగాను- అందులోనే ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి...

మొత్తం పుస్తకం చదివితే ఇంకా ఎన్ని బయటపడతాయో ?

2 comments:

  1. మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారు.ఇంకా ఆపుస్తక్ లో ఏముందో త్వరలో చెపుతారు అని ఎదురుచూస్తూ ఉంటాము.

    ReplyDelete