Saturday, October 20, 2007

చాటు పద్యం

ఉత్పలమాల

రాజిత కీర్తి శాలి అగు రాయని భాస్కరు వేడబోయినన్
ఆజికి ఇట్లనున్ , పరుని ఆలికి ఇట్లను, అర్ధి కిట్లనున్;
తేజము పెంపు లేని కడు దీనుని హీనుని వేడబోయినన్
ఆజికి ఇట్లనున్ , పరుని ఆలికి ఇట్లను, అర్ధి కిట్లనున్;


వేములవాడ భీమ కవి: ఒక రోజు ఈయనని చయనులు గారింట్లో అవుతున్న విందు భోజనానికి "విధవ కుమారుడు" అని రానివ్వనందుకు కడుపు మండిపోయి చెప్పిన చాటు పద్యం ఇది

గొప్పలు చెప్పుకొంచు నను గూటికి బంక్తికి రాకు మంచు ఈ
త్రిప్పుడు బాప లందరును దిట్టిరి కావున నొక్కమారు ఈ
అప్పము లన్ని కప్పలయి, అన్నము సున్నముగాగ మారుచున్
పప్పును శాకముల్ పులుసు పచ్చడులున్ చిరు రాలు కావుతన్


కందం

వికటకవుల వారి చాటువు:
ప్తృవ్వట బాబా తలపై పువ్వట జాబిల్లి; వల్వ బూదట; చేదే
బువ్వట; హుళుళుక్ హుళుళు క్కవ్వట , తలపంగ నట్టి హరునకు జే జే


కన్యాశుల్కం గిరీశం గారి చాటువు:
ఖగపతి అమృతము తేగా
భుగ భుగ మని పొంగి చుక్క భూమిని రాలెన్
పొగచెట్టై జన్మించెను
పొగ తాగని వాడు దున్నపోతై పుట్టున్వేములవాడ భీమ కవి గారి స్వపరిచయ పద్యం - రాజ కళింగు గంగు గారి దర్శనార్ధం వెళ్ళినప్పుడు
శాపానుగ్రహ పటువును
రాపాడెడి కవుల నెత్తి రంపం బనగా
భూపాల సభల బూజ్యుడు
నా పేరే భీము డండ్రు నరవర వినుమా

No comments:

Post a Comment