Friday, July 31, 2020

రామాలయం

2015లో హైదరాబాదు వెళ్ళినప్పుడు స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో దొరికిన (1950వ సంవత్సరంలో ప్రచురించిన) ఒక పుస్తకం నుంచి తీసుకున్న ఫోటోలు Enhance చేసి పి.డి.ఎఫ్ కింద మార్చి సైటుకెక్కించాను

ఎందుకు ఎక్కించాను? 

ఉన్నట్టుండి ఇది ఎందుకు గుర్తుకు వచ్చింది అంటే - ప్రొఫెసర్ వంశీ జూలూరి గారి రామాలయం పోష్టు చూసాక

ఎక్కడ చూడవచ్చు?

ఇదిగో ఇక్కడ

www.maganti.org/pressar…/1950_Arch_State_Central_Library.pdf

During 2015 trip of hyderabad, while visiting State Central Library, I grabbed some photos from a 1950 book. Today they were enhanced and posted as PDF to the website and you can access the pdf at the above link.

Why this post?

Prof Vamsee Juluri gari Ramaalayam Post today, reminded me of these photos and had to dig in ... That is all...nothing more to it.

Wednesday, July 29, 2020

తెలుగు జమిందారీల్లో ఒక్క గజపతుల, వెంకటగిరి సంస్థానాలవే Coat Of Arms ఉన్నాయ్

Coat Of Arms - మనవాళ్ళకు - అనగా మన సంస్థానాలకు, జమిందారులకు ఉండేదండి.. అదే ఇక్కడ పంచుకొనుచున్నాను

తెలుగు జమిందారీల్లో ఒక్క గజపతుల, వెంకటగిరి సంస్థానాలవే ఉన్నాయ్.(ఈ ఫొటోల్లో మొదటి రెండు). మిగతా వాటికి కూడా ఉన్నాయేమో తెలియలేదు

1887లోని ఒక పుస్తకం నుండి
Interesting that the 4 Trishuls in a circle (seal and coat of arms) was standard for many many other Jamindari's
Saturday, July 25, 2020

మాయాద్వీపం - మాయలమారి

మాయాద్వీపం - మాయలమారి

2018 Doodleచిరంజీవి ఈయన పుత్రుడే!

చిరంజీవి ఈయన పుత్రుడే

ఏ చిరంజీవి? సినిమా స్టారేనా?

కాదురా నాయనా! కాదు...కాదు...కాదు... కాదు...ప్చ్...

ప్చ్ ఏమిటి మధ్యలో?

నిన్ను చూసి...

ఎందుకూ?

ఆయన చిరంజీవి వాళ్ళ నాన్న అంటే - సినిమా స్టార్ వాళ్ళ నాన్నేనా అని అడిగావుగా అందుకూ! ఈయన హనుమంతుడు, ఆంజనేయుడు అంటారే - వాళ్ళ నాన్న...

ఓ! ఆయనక్కూడా చిరంజీవి అని పేరు ఉందన్నమాట

ఆయనకున్న పేరే చిరంజీవి పెట్టుకున్నాడు

అవి అన్నున్నాయేమిటీ?

అవి అన్నున్నాయేమిటీ?

ఏవి?

ఆ డూడులులో ముఖాలు

మీరు మరీ విచిత్రంగా ఉన్నారు - అక్కడ ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి

నాలుగు

మనకు ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయి?

ఏమో!

అందుకే!చేతులు కలిసిన శుభవేళ

చేతులు కలిసిన శుభవేళ 

పేపరు వెనకాల తేది చూడగా 2018 మే 14వ తారీకు అని ఉన్నది - ఆ రోజున ఏమొచ్చిందో ఏమో - ఉత్సాహ ఉద్రేకాలతో అమూర్త చిత్రకళలో (అనగా Abstract Art ) నల్లపెన్నును స్నానించగా ఇది వచ్చినట్టుంది

చూడటానికి కాస్త ఫరవాలేదుగానని పంచుకొనుచున్నాను...

ఇప్పుడు కరోనా కాలంలో చేతులు కలుపుకోలేం కనక, ఇలా పాత బొమ్మలు చూసి ఆనందించటమే 

తెలుగు అక్షరాలు కూడా వేసినాను ఈ మోడలులో - ఏ అట్టపెట్టెలో ఉన్నాయో ఏమో! వెతకాల..


Friday, July 24, 2020

ఓరోరి ..... అంటూ వారిచ్చినారు నాకు ఒక టెంకిజెల్

ఆ పేరులో ఉన్నది పవర్ ఫుల్
ఆ కలంలో ఉన్నది బాహు బల్
ఆ మనిషిలో ఉన్నది మహా దిల్
వారే వారే మా అగ్రజుల్

ఆయన నామ డూడుల్ ఓ రెండున్నరేళ్ళ క్రితం వేసినాను

అప్పుడు 

ఓరోరి పాముల్ గీముల్ అంటే నాకు భయముల్
అంటూ వారిచ్చినారు నాకు ఒక టెంకిజెల్
కోరితిని వారినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగ క్షమాపణల్
ఈనాడు బయటపడగ పంచుకొంటిని మీతో ఆ డూడుల్ 

బాహుబలి గీతగేయ రచయిత, గండరగండడు, పెద్దన్న గారు (నాకూ, ఆ తెలుగు సాహిత్యానికి కూడా) చైతన్యప్రసాద్ గారిది ఇది... 

ఇది కాక ఇంకా కొన్ని వేసినాను...

ఉండాలి, ఎక్కడున్నాయో వెతకాలి! 

అందాకా దీనితో ఆనందించుడి! 

ఓం తత్ సత్


ఛీ .. ఛీ....

ఛీ .. ఛీ....

అయ్యా, అమ్మా - రెండు రెండువేలపదహారో సంవత్సరపు డూడుల్ ఛీలు అతికించాను కనక టైటిలు ఛీ ఛీ అయ్యింది కానీ, తెలుగు మీడియాలా సెన్సేషనల్ న్యూస్ ఏమీ లేదిక్కడ....

ఛీ ఇది కూడా తెలియకపోయిందే నాకు అని మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకుని క్రుంగిపోబాకండి...మనసుకి మంచిది కాదు..అసలే కరోనా కాలం... ఈ కాలంలో మానసిక బలమే పెంచుకోవాలి కానీ, తగ్గించుకోమాకండి... :) 
Thursday, July 23, 2020

వాళ్ళ సంగతి తెలిసాక మీరూ ఇదే అంటార్!!

వాళ్ళ సంగతి తెలిసాక మీరూ ఇదే అంటార్

అది ఎవరైనా సరే! పక్కన మీ నోటికొచ్చింది ఇంకేదన్నా పెట్టుకోవచ్చు...ఆ సౌలభ్యం ఉన్నది ఈ పదానికి

ఇలా నేను నారిగాడిని, సురేశాన్ని, మాడీగాణ్ణి, పాటల సీనుని, ఆపిల్ గాడిని, ఆరెంజి గాడిని, సన్నాసి గాడిని ఇంకా కొంతమందిని అన్నా

అలా కాకపోతే ఊరికనే దోస్తులని కూడా అనొచ్చు

2016 డూడుల్


పురాతన్ ఆయుధాల్

పురాతన్ ఆయుధాల్

2018లో ఖాళీగా ఉన్న ఓ రోజు తెల్లబంకమట్టితో తయారు చేసిన ఆయుధాల్