Sunday, October 18, 2020

Day 10 - మూడు అక్షరాలు - యూట్యూబు ఛానలు

 మూడు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి 

ఊరికే - మీకు తెలియచెయ్యటానికి ఈ వార్త

కావాలనుకున్నవారు, చూడాలనుకున్నవారు చూసుకుంటారని 

ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 

https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos 

థాంక్యూ 

Saturday, October 17, 2020

Day 9 - మూడు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి

 తొమ్మిదవ రోజు ఇంకో మూడు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి 

ఊరికే - మీకు తెలియచెయ్యటానికి ఈ వార్త

కావాలనుకున్నవారు, చూడాలనుకున్నవారు చూసుకుంటారని 

ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 

https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos 

థాంక్యూ 

Friday, October 16, 2020

పా.....త శాసనాల్లో తెలుగు అక్షరాలను కూడా ఛాలెంజులోకి తీసుకొచ్చా

 Many many centuries ago this old form of "tha" existed on inscriptions and daily life. This is a humble attempt of mine to bring it to life again in a drawing form and upgrade it to digital form.

Thank you for watching it on our youtube channel. Link at the bottom

****

కొత్త ఆలోచన ఒకటి వచ్చి ఇంప్లిమెంటు చేస్తిని

మన శాసనాల్లో ఉన్న పా.....త తెలుగు అక్షరాలను కూడా ఛాలెంజులోకి తీసుకొచ్చా

ఉదాహరణకు "థ" తీసుకోండి - ప్రస్తుత రూపం మనకు తెలిసిన ఈ "థ" నే, కానీ పాత కాలంలో , శాసనాల్లో థ కు తలకట్టు ఉండేది కాదు, కొన్ని చోట్ల కింద తోక కూడా ఉండేది కాదు, కొన్ని చోట్ల తలకట్టు బదులు అడ్డగీత ఉండేది

అలా అన్నమాట

మొత్తంగా అలా పాత అక్షరాలకు కూడా అందాలు అద్దేసి వదులుతా!

ప్రస్తుతానికి పైన చెప్పినట్టు పైన అడ్డగీత ఉన్న కింద తోక లేని "థ" ని చూడండి... ఛానలుకు ఎక్కించా!

Link is here - https://youtu.be/88rJySRRpBk

థాంక్యూ ఫర్ వాచింగ్Thursday, October 15, 2020

Day 7 - ఇంకో మూడు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి

ఏడవ రోజు ఇంకో మూడు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి 

ఊరికే - మీకు తెలియచెయ్యటానికి ఈ వార్త

కావాలనుకున్నవారు, చూడాలనుకున్నవారు చూసుకుంటారని 

ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 

https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos 

థాంక్యూ 

తెలుగు రచయితలు - ఫినాయిలు

 <<సమస్య పుస్తకాన్ని అచ్చువేసుకోవడంలో లేదు, దాన్ని పది మందికి చేర్చడంలో వుంది>> పెద్దలు Ganeswar Rao గణేశ్వర్రావు గారు చంద్ర రెంటచింతల వారిని ఉద్దేశిస్తూ రాసిన కామెంటుకు పొడిగింపుగా నావీ ఒక రెండు ముక్కలు

ఈ చేర్చటం అన్నదాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు -

1. పుస్తకం ఉన్నదహో అని తెలియచేసే వార్త పదిమందికి చేర్చటం.
2. పుస్తకాన్ని నిజంగా పదిమంది చేతుల్లోకి చేర్చటం (అనగా పుస్తకాన్ని వాళ్ళు కొనుక్కునేలా చెయ్యటం)

మొదటిది అసలు సమస్యే కాదండి. ఈ సోషలు మీడియా కాలంలో, తెలిసినవాడు తెలియనివాడు అని లెక్కలేకుండా వందల్లో వేలల్లో లక్షల్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ లిష్టులో ఉన్నవాళ్ళకు ఒక్క పోష్టు ద్వారా చేరిపోతుంది

రెండోదానితోనే సమస్య - తెలుగు వాళ్ళకు ఫినాయిలు ఎంత ప్రియమో మనకు తెలియనిది కాదు. అది ఉచితంగా వస్తే మరింత ప్రియం.

రచయితలు కూడా తెలుగువారే కనక తమ తమ శక్తి కొద్దీ రకరకాల ఫినాయిళ్ళు మార్కెట్లోకి వదిలి మార్కెటును పరిపుష్టం చేసిపారేసారు.

వీటిల్లో ప్రధానమైన ఫినాయిళ్ళు కొన్ని ఉన్నాయ్ -
1. ఆడవారి కష్టాలు
2. మగవాళ్ళ దాష్టీకం
3. చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు
4. కులాల చిచ్చు
5. మతాల మంట
6. ఊళ్ళల్లో బూతులు
7. కమ్యూనిష్టు కవితలు
8. దేవుళ్ళని తిట్టటం
ఇలా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయ్

ఈ ఫినాయిళ్ళతో బుర్ర క్లీన్ అయిపోయిన బుర్రలేని తెలుగువాళ్ళు పుస్తకాలు కొనటం తగ్గించగా ఫినాయిల్ రచయితలు ఉచిత ఫినాయిలు పంపిణీ పథకం మొదలుపెట్టారు. దాంతో అప్పటిదాకా డ్రైనేజి మూత మీద కూర్చుని కింద పారుతున్న సువాసనను పీలుస్తున్న పుస్తకాలూ వాటిలోని సాహిత్యమూ చక్కగా డ్రైనేజీలో పడిపోయినాయ్

దాంతో ఈ డ్రైనేజీ ఫినాయిల్ పుస్తకాలు ఊరికే అచ్చువేసి డబ్బులు చేసుకుంటున్నవారు కొత్త దారులు వెతకటం మొదలయ్యింది. కొత్త పంథాలో ఆవిష్కరణలు, సభలు, పేపర్లలో తెలిసిన జర్నలిష్టు మిత్రుల చేత హంగామా రివ్యూలు రాయించుకోవటం, లోపాయికారీ ఇంటర్వ్యూలు చేయించుకోవటం, సోషలు మీడియాలో షేరుల హంగామాలు వగైరా వగైరాలన్నమాట

ఈ పంథా అంతా కొత్తకావటంతో పాత పంథాలను వదిలి ప్రస్తుతానికి రచయితలు చేతి చమురు వదుల్చుకుంటూ - అచ్చు వేసిన వారికీ తమకూ ఉన్న మిత్రబృందంలోని వారు - మొహమాటంతోనో, రచయితతో పని ఉండి కొని సాండలువుడ్ సోపు రివ్యూలు రాసేసి ఇంకొంతమంది మిత్రుల చేత తాము తాగిన ఫినాయిలు తాగించటం అన్న సదుద్దేశంతోనూ కొన్న పుస్తకాల సేల్సు చూసి సంతోషపడుతుండటం సంభవిస్తూండటం ముదావహమైన విషయం

జై తెలుగు ఫినాయిలు మాతా

Day 6 - 1000 Telugu Alphabet Challenge - 3 Drawings added

ఆరవ రోజు ఇంకో మూడు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి 

ఊరికే మీకు తెలియచెయ్యటానికి ఈ వార్త

కావాలనుకున్నవారు, చూడాలనుకున్నవారు చూసుకుంటారని 

ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 

https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos 

థాంక్యూ

Tuesday, October 13, 2020

1000 Telugu Alphabet Challenge - Day 5 - 4 Drawings added

 అయిదవ రోజు ఇంకో నాలుగు అక్షరాలు యూట్యూబు ఛానలులో పబ్లిష్ చేయబడ్డాయి 


ఊరికే మీకు తెలియచెయ్యటానికి ఈ వార్త


కావాలనుకున్నవారు, చూడాలనుకున్నవారు చూసుకుంటారని 


ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 


https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos 


థాంక్యూ 

1000 Alphabets Challenge - 4 రోజులు - 15 తెలుగు అక్షరాలు

 1000 Alphabets Challenge - 4 రోజులు - 15 తెలుగు అక్షరాలు


ఎక్కడ చూడవచ్చు?


ఇక్కడ


https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos


థాంక్యూ

Sunday, October 11, 2020

వెయ్యి (1000) తెలుగు అక్షరాల చిత్రాలు

 #ThousandTeluguLetterDrawings

#1000TeluguLetterDrawings 

అయ్యా, అమ్మా

గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో గీసిన 800 అక్షరచిత్రాలు పక్కనబెట్టి కొత్తగా నాకు నేనో ఛాలెంజు వేసుకున్నాను - పూర్తి స్థాయిలో ఈ కొత్త ఛాలెంజుకి అంకితమైపోయి వెయ్యి తెలుగు అక్షరాల చిత్రాలు, వాటికి డిజిటల్ అలంకారాలు పూర్తి చేద్దామని నిశ్చయించినాను.

ఇందాక మా యూట్యూబ్ ఛానల్ లోకి అప్ లోడ్ చేసిన "ర" వీడియో తర్వాత (నేను + మా అమ్మాయి కలిపి మొదలెట్టిన ఛానల్) ఈ 1000 ఛాలెంజు ఆలోచన వచ్చింది...రోజుకి ఒకటే ఉండొచ్చు, రోజుకి పది ఉండొచ్చు - కానీ సహస్రం పూర్తి చేస్తా! అందాకా వేరే రకమైన పోష్టులు ఆశించమాకండి.

అదీ ఈ పూట నుంచే! 

ఎక్కడ చూడవచ్చా?

ఇక్కడ

https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA 

వీలుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఛానలులో వీడియో పోష్టు చేసిన తర్వాత నేరుగా మీకే తెలుస్తుంది  

అక్షరాల వీడియో పోష్టు వివరాలు కాక వేరే పోష్టులు ఆశించి నిరాశ చెందితే నాదేమాత్రం బాధ్యత లేదని తెలియచేసుకుంటూ


అక్షరం పరమం పదం!

Sunday, October 4, 2020

నీ ఆత్రం సంతకెళ్ళా....

 ఏమిటో - ఇలా ఒక తెలుగు పుస్తకానికి ఇంత భారీ డిమాండు వచ్ఛే రోజు ఎప్పుడుందో ఏమిటో?

ఎలాటి డిమాండు?

ఇదిగో ఇక్కడ చూడు - https://www.eenadu.net/…/Priyanka-Chopra-Jon…/0207/120116577

ఆ డిమాండు మన పుస్తకాలకు వచ్చే ఛాన్సుంది

ఎలా?

పుస్తకాలు వీళ్ళ చేత రాయించో, వాళ్ళ పేరు మీద విడుదల చేసో

ఎవరు వారు? ఏమిటా పుస్తకాల పేర్లు?

కంచు లాక్ష్మామ్మ గారి అమెరికన్ జీవితం - The Un(coo)(khu)ls Of My Life

వ్యోహనబాంబు గారి బయోబాంబోగ్రఫీ - The Lejend Bender

లబాక్రుష్ణ గారి గ్రాంధిక ప్రస్థానం - The Death Of Devanagari

మిహీశ బీబు గారికి నవ్వు ఎలా అబ్బింది - The Cremation Of Laugh

గానార్జన గారు నటుడెలా అయ్యారు - The Assassination of Acting

రిచంజీవ్ గారి గామా స్టార్ ప్రస్థానం - The Demise Of Diction

ఇలా ఎన్నో పుస్తకాలు విడుదల చెయ్యవచ్చు. చచ్చిపోయిన తెలుగు పుస్తకాల డిమాండును పునరుద్ధరించవచ్చు

బావుందబ్బా! మంచి ఐడియా, ఆ పుస్తకాలు ఎప్పుడొస్తయ్యా అని నాకు ఇప్పటినుంచే ఆత్రంగా ఉన్నది

నీ ఆత్రం సంతకెళ్ళా....