Sunday, May 16, 2021

లుంగీ కట్టుకొన్న మోహనబాంబు

 లుంగీ కట్టుకొన్న మోహనబాంబు గారు భారతీయ థాయి వంటకు పచ్చిమిర్చి కటింగు చేసి, ఉల్లిపాయంబులు ఎట్లా కడంగవలె చెప్పి, ఉల్లిపువ్వును ఉల్లికాడను మరకతమాణిక్యములతో కంపేరింగు చేసి, వాటిని వేయించుమని భార్యామణిగారికి చెప్పి వంట చేయిస్తూ కారం ఆవిడ ఒక స్పూను వెయ్యగనే ఆపు, అంత కారం చాలు అన్నా ఆవిడ వినకుండా మూడు స్పూన్లు కుమ్మరించగా తకధిమి తాళము వేసుకొని కొద్దిసేపు అచటినుంచి మాయము అయినాడు... 

ఆ మాయము మాయము కీమాతో వచ్చినాడు. ఆ కీమాయందు పచ్చి జీడిపప్పు, పితుకు పప్పు, రాయలసీమ ఆనపగింజలు వేసి కుక్కించినాడట. 

దానిని పైన మిశ్రమమునందు మంచు లచ్చుమమ్మ గారి తల్లి కుమ్మరించి కుక్కుతూ ఉండగా స్టిక్కి ఫ్రైడు రైసును స్వహస్తాలతో లచ్చుమమ్మ గారు ఆ మిశ్రమమునందు ఆడించి వంటకము పూర్తి చేస్తిరి. 

విచిత్రముగా వంట మొదలైయింది మొదలు గరిటెతో తిప్పుతూనే ఉన్నారు, ఆ కూరలకు అన్నానికి వేడి ఎక్కడ తగులుతుందోనని.. 

మధ్యలో ఏమైనదో ఏమో, మాటలు కటింగు చేసి అఖండమైన థమన్ మ్యూజిక్కు పెట్టి వీడియోను పూర్తి చేసి దానిని నా న్యూసు ఫీడులోకి సూకరబర్గం గారి ఆల్గరిదము చేత నూకించినారు. 

ఆ సుద్దలా ఉన్నా భారతీయ బాంబు థాయి అన్నమును లొట్టలు వేసుకొని తినుచున్న వారి ఆనందమును చూసి తరించితిని ఈ వేళ

మీరునూ చూడవలెనన్న మంచు లక్ష్మి అనబడు పేజియందు మే 20, 2020 వ తారీకున ఉన్న ఆ విడియోను చూడవచ్చును.. లంకె ఇచ్చే పని లేదు... ఎంజాయింగించండి

She just blew my mind and melted my heart away

 When you see some people, you know right away that they have a good taste, good nature and a good soul. Of course people say its all relative as if they are einsteinium IQ’d. But there is always a bar and wave length that jibes. PV Rama Rao garu is one such good human with a taste that made my day yesterday. 

Sat late in the night and finished watching Shaadi Mubarak. His recommendation. Loved it. JUST loved it. 

Hope returned that there are still actors and actresses left in our industry and entertainment too! 

Drishya is just wonderful. I have not seen an actress with such ease and natural performance in recent times. She just blew my mind and melted my heart away. 

And just not her, all of the characters did their job well. 

Who ever the director is - kudos to him for bringing out such girl to the screen and for your no blemish picking of actors that suited the roles and for the neat, classy, young, no fuss, good entertainment to the movie goers. Thank you

#drishyaraghunath

#shaadimubarak

ఆకాశం - జిలేబి కి ఉన్నంత భేదం ఉన్నది

 తృ - త్రు

ఆకాశం - జిలేబి కి ఉన్నంత భేదం ఉన్నది 

ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఎవరికి పడితే వారికి, ఏ పదానికి పడితే ఆ పదానికి "తృ" జోడించి వాడితే, ఆకాశంలోంచి జిలేబీ వర్షం కురిసి నారింజ రంగుకు మారతారు 

త్రు - పుత్రుడు, మిత్రుడు, నేత్రుడు, వక్త్రుడు, హోత్రుడు

తృ - తృతీయ, తృష్ణ, తృణ, తృప్తి, తృష 

ఇవీ ప్రయోగాలు

అంతే కానీ జిలేబీగాళ్ళలాగా - పుతృడు, మితృడు, నేతృడు, వక్తృడు - త్రుతీయ, త్రుష్ణ, త్రుష లు ప్రయోగించి, తెలుగు వచ్చేసిందని ఆకాశమున విహరించే మీబడి వాళ్ళలా మిగిలిపోకండి  

** అయితే కొసమెరుపుగా సిరియాళ్ సురేశ్ గాడు మోకాల్లోంచి చెప్పినట్టు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందేందంటే - ఇప్పటి తెలుగు తృ నిన్నటి సిరియాలో సంస్కృత తద్భవం నిమ్డ బఫ్ఫూనీ అని రేపటి సిరియాలో సంస్కృత తత్సమం గోజ్రస్ టుమ్రీ అని

ఛీ, మిగతావాళ్ళవి అన్నీ అంత బాగా గీసి నాది ఇలా గీస్తాడా!

 Expectation: ఈ సినిమా బాగుంటుంది

Reality: ఛీ. ఇది తెలుగు సినిమా అని తెలిసి కూడా ఎందుకు చూసానో.. 


Expectation: మన దేశంలో ఎండలకు కరోనా పారిపోతుంది

Reality: అబ్బా, అమ్మా, మాస్కు పెట్టుకోకుండా ఎందుకు తిరిగానురో దేవుడో. నా ప్రాణమే పారిపోయేట్టు ఉంది


Expectation: ఆ క్రూజ్ ఎంత బాగుంటుందో. ఓ సారి వెళ్ళాలి

Reality: క్రూజ్ లేదు నీ పిండాకుడు లేదు. ఇంకోసారి క్రూజ్ మాట ఎత్తావంటేనా? పరమ ఛండాలంగా ఉన్నది


Expectation: నా పేరు ఎంత బావుంటుంది. డూడులులో పడితే ఇంకా బావుంటుంది

Reality: ఛీ, మిగతావాళ్ళవి అన్నీ అంత బాగా గీసి నాది ఇలా గీస్తాడా! నా టైం లైన్ మీద కూడా అలవ్ చెయ్యను

కోవిడ్ మహమ్మారి మహామర్రి

 కోవిడ్ మహమ్మారి మహామర్రి

దాని ఊడలు బలంగా దిగినాయ్

అది ఎక్కడికీ పారిపోదు

స్వేచ్ఛగా తిరిగే రోజుల వల్లే,  మాస్కుల్లేని మనుషుల వల్లే, అవతలి మనిషి గురించి పట్టింపు లేని మనుషుల వల్లే, ఎవడెట్లా పోతే మనకెందుకు అన్న తత్త్వం కల మనుషుల వల్లే దాని జడలు విరబోసుకున్నాయ్

కాఫీలు టీలు ఇప్పుడు కూడా తాగొచ్చు

ఎక్కడ?

ఇంట్లో కూర్చుని

మీ టీ, మీ కాఫీ మీరు ఎంజాయించండి

పక్కోడి టీ, కాఫీ కావాలంటే మృదంగమే 

దోస్తులతో మాట్లాడాలంటే వాట్సప్ వీడియో కాల్ ఉన్నది

వీడియోలతో ఎంజాయించండి

వారింటికి పోయి కలిసి నవలల్లో నచ్చిన ఘట్టాలు చదివితే మిమ్మల్ని, మీ బూడిదను గంగలో కలిపి కాశీ స్నాన ఘట్టాల్లోనో, కృష్ణా స్నాన ఘట్టాల్లోనో, గోదావరి స్నాన ఘట్టాల్లోనో మీ వాళ్ళు ఏడుస్తూ నెత్తిన నీళ్ళు పోసుకుంటారు

మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ పోస్టును కాపీ చేసి మీ టైం లైనులో ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయడమే

ఇంకెందుకు ఆలస్యం 

కానివ్వండి 

మొదటి ఇరవై మంది మిత్రులకు మంచి బహుమతి కూడా 

చిరంజీవి నటించిన పులి సినిమా అందరం కలిసి ఫేసుబుక్ లైవులో చూసే అవకాశం 

నిజంగానే

ఒక మరణమృదంగాన్ని ఆపటానికే

పోతే ఏ పోష్టైనా పాజిటివ్ నోటుతో ముగించాలని మా రామారావ్ చెపుతూ ఉంటాడు కనక - ఒక సంవత్సరంలో అందరికీ, అనగా ప్రతి ఒక్కరికీ వాక్సినేషన్ అయిపోయాక స్వేచ్ఛ తిరిగి వస్తుంది

అప్పుడు ఈ ఏడుపుకు నాలుగింతలుగా ఆనందించవచ్చు

కనక ఓపిక పట్టండి

అందాకా మురిగిపోయిన మాస్కులతో కాక మంచి మాస్కులతో తిరుగుతూ, మంచి హైజీను పాటిస్తూ ఉండండి 

అంతే!

బాలయ్యబాబు తొడల్లెక్క అయితున్నై రోజురోజుకి

 సుబ్రావ్: అరేయ్ ఎవుడన్న ఏదన్న ఒక్క పని చేస్తే, అదే చేస్తా ఉంటే అందులో ప్రావీణ్యం వస్తది కదరా

రామ్రావ్: అట్లేం లేదుర, నేను డూడుల్స్ గీస్తనే ఉన్నా, రోజు రోజుకి దిక్కుమాలినతనంగ అయితున్నై కానీ మంచిగ అస్తల్లేవ్, బాలయ్యబాబు తొడల్లెక్క అయితున్నై రోజురోజుకి 

సుబ్రావ్: ఏ! తొడల్ గిడల్ మాటెందుగ్గాని ముందుగాల ఆ డూడుల్సన్ని మంచిగ అస్తుండె గదరా, సూసెటోళ్లంత అబ్బ, అమ్మ, ఆహ, ఓహొ అంటిరి గద

రామ్రావ్: ముందుగాలంటె జోష్ ఉండె, ఎట్లగన్న దాని సంగతి జూడాలె అని ఆయింత అన్నిట్ని కసబిస చేసుంటి. అప్పుడు గూడ ఆ అబ్బలు అమ్మలు అన్నీ ఈ డూడుల్సు సూడంగనె వాండ్ల కండ్లకు నొప్పి అయినూకి అంటిరి అని సమఝ్ ఉండె  నాకు, ఇంగ ఆహ ఓహొలైతే నీకె అర్తం గావాలె

సుబ్రావ్: ఏ! అట్లెందుకు అంటర్ర, వాండ్లంత మంచోల్ల లెక్కనె ఉన్నరు గద

రామ్రావ్: ఏ! తెల్గు సిన్మల విలన్ గూడ ముందుగాల మంచోడె ఉంటడు, ఆయింత ఏదో అయ్యి విలనైతడు. వీండ్లు డూడుల్స్ చూసెదంక మంచొల్లె...చూసినంక ....మరి...ఆగం అయ్యి నూకిర్రు

సుబ్రావ్: పోని ఏసుడు ఆపి నూకొచ్చు కద  

రామ్రావ్: కుదరది. అసలె పనిలేని మంగలోల్లం. ఆ అమెజానుగాడేమొ నీ తెల్గు లేదు దివాణం లేదు పోర అని కతలు తీసి నూకిండు. మనకెమొ పిల్లులుంటే కాని గొర్గుతందుకు అవ్వదు. ఆ కతలు అన్నీ పిల్లులెక్క ఉండె. గొరుగుతా కూర్సుంటిమి. ఇప్పుడేమొ అది కుదరక డూడుల్స్ పిల్లులైనై. కతలంటె చిన్నోండ్ల కతలు కావట్టి వాణ్డ్లకు కత ఎట్ల చెప్పాల్నో నాకు ఎర్కలో ఉండె. ఎందుకంటె మా అమ్మాయికి రోజు ఏదో ఒక కత చెప్పవట్టి ఉంటిని అయిదేండ్లు. అట్ల. ఈ డూడుల్సు సంగతి అంత చిక్నా చిక్నా భం భం లాగుండె. ఎంత గాలికి అంత గొడ్డు తీర్న అయిపోవట్టెర..బాలయ్య బాబు తొడలు ఆపుకుంటడేమో గాని, నేను గీసుడు మాత్రం ఆపెది లేదుర 

సుబ్రావ్: నీ లిష్టుల జనాలకు కోవిడుకు భయపడాల్నా, నీ డూడుల్సుకు భయపడాల్నా అన్నది తెలుస్తల్లేదంటవ్

రామ్రావ్: అంతె గద! వాండ్ల బాధ వాండ్లది. నా బాధ నాది. ఏం జేస్తం?

సుద్దపల్లి రాముడు

 సుద్దపల్లి రాముడు

ద గ్రేటేష్ట్ హాండీమాన్ ఎవర్ - ఫ్రం దేవరకోట

వంటల దగ్గరినుంచి, గాడిబావి నుంచి కాగుల్లో నీళ్లు మోసుకురావటం దగ్గరినుంచి, ఇంటికప్పు వెయ్యటం దగ్గరినుంచి, పూల మాలలు కట్టటం దగ్గరినుంచి, సూదిలో దారం మొదటిసారికే ఎక్కించగలగటం దగ్గరినుంచి, మురుక్కాలవలో పూడిక తీయటం దగ్గరినుంచి, కూరగాయలకు మడులు చెయ్యటం దగ్గరినుంచి, వనవిహారాలకు విస్తళ్ళు కుట్టటం అవే విస్తళ్ళు అందరూ తినేసాక ఒంటిచేత్తో ఎత్తవతల పారేసే దగ్గరినుంచి, బెల్లం తయారీ దగ్గరినుంచి - అసలు తెలియని విద్య లేనివాడు సుద్దపల్లి రాముడు 

ఒంటరి బ్రాహ్మడు

మనిషి చూస్తే రివట

పనులు చూస్తే లావు

అమ్మమ్మ బట్టలన్నీ మూటకట్టి భుజానికెత్తుకోని కాలువకు చకచక వెళ్ళిపోయేది అక్కడ ఉతికేసుకు వద్దామని, కాసేపు ఇంట్లోంచి బయటపడి గాలి పీలుచ్కుందామని, అక్కడ కాలవ దగ్గర మిగతా ఆడవాళ్ళతో హస్కు వేసుకుందామని - ఎప్పుడన్నా ఆవిడను అలా చూస్తే కమలమ్మగారూ, మీకెందుకండి ఆ బరువు నేనున్నాగా అని ఆవిడదగ్గరినుంచి లాక్కుని మరీ ఆవిడ వెంటే వెళ్ళిపోయేవాడు..

తడిబట్టల మూట మళ్ళీ ఇంటికి మోసుకొచ్చేవాడు

అమ్మమ్మ పెట్టిన భోజనం తిని వెళ్ళిపోయేవాడు

ఏనాడు ఇది చేసాను, ఇంత ఇవ్వు, నాకిది కావాలి, అది కావాలి అని అడిగిన పాపాన పోలా! 

ఏమయ్యిందో ఏమో ఓ రోజున కనపడకుండా వెళ్ళిపోయాడు

విజయవాడలో ఉన్నాడని కొంతమంది, మార్కాపురంలో చూసామని కొంతమంది చెప్పారు

కానీ మళ్ళీ చల్లపల్లిలో అతని మొహమే కనపడలా

ఎవరికీ కారణం కూడా తెలియదు

ఇదంతా జరిగి దాదాపు ముప్ఫై అయిదు ఏళ్ళు  

అతను బతికున్నప్పుడు అతన్ని తెగ ఏడిపించిన మావయ్య అంటున్నాడు - ఈరోజున అట్లాటి వాళ్ళు, అన్ని విద్యలు తెలిసినవాడు ఊళ్ళో ఒక్కళ్ళు కూడా కనపడట్లేదురా అని 

మావయ్యలే కాదు, అతన్ని ఊళ్ళో చాలామంది చాలా తేలికగా చూసేవాళ్ళు, ఒక్క అమ్మమ్మ తప్ప 

అందుకే ఆవిడ పిల్లలు తెగ ఏడిపించినా కూడా ఆవిడ ఇంటిచూరు పట్టుకుని వేళ్ళాడేవాడు 

ఆవిడ వెళ్ళిపోయాక అతని లాటి వాళ్ళకు ఆసరా పోయింది

ఉన్నప్పుడు సరిగా చూసుకోని ప్రపంచం అతను మాయమైపోయాక అయ్యో ఇలాటివాడు ఒక్కడుంటే బాగుండును కదా అని ఏడుస్తోంది

రక్తసిక్తరాత్రిలో ఒక ఉపశమనం

 శంకరాభరణం - ఈ సినిమా చూడాలంటే చాలా మంది ప్రాణాలు పెడతారు. నాకు మటుకు ఆ సినిమా చూడాలంటే ప్రాణసంకటం. గగుర్పాటు, ఉద్రేకం, టి.వి బద్దలు కొట్టేంత ఆవేశం అనబడు త్రిగుణోపాసక తత్త్వం ఆవరించుకుంటుంది. 

ఆనాటి దౌర్భాగ్యపు సినిమాలు, సంగీతంతో, వెకిలి డాన్సులతో, అంతకన్నా వెకిలి హాస్యంతో పడలేక విసిగిపోయి ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా కాస్త తేడాగా ఉండటంతో వేరే దారి లేక బ్రహ్మరథం పట్టారని నా నిశ్చితాభిప్రాయం

అసలు శంకరాభరణం అంటేనే నాకు ఇది అంటే, నిన్న రాత్రి మా ఆవిడ ఆలీతో సరదాగా అన్న ప్రోగ్రాము పెట్టి అందులో మంజుభార్గవి ఇంటర్వ్యూ ఎపిసోడు పెట్టి నన్ను కూడా చూడమన్నది. అసలే నిన్న వాక్సీను రెండో డోసు పడ్డది ఆవిడకు, చూడను అంటే శారీరక క్షోభకు మానసిక క్షోభ తోడవుతుందని, ఆవిడను కష్టపెట్టటం ఎందుకని నాకు మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ తంతు అయినా కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు బనీనులో కుక్కుకుని చూస్తిని

అయితే అందులో ఆవిడ ఒక స్టేటుమెంటు ఇచ్చినది - "నేషనల్ అవార్డు తంతు డబ్బులు, పరిచయాల మూలాన వచ్చే తంతు" అని

అసలే అమాయకం అయిన మా ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది. టి.వి. పాజ్ చేసి "అవునా! అట్లా కూడా అవుతుందా?" అని అడిగింది

నేను తడిసిన బనీనును పిండి "అవును, ఎక్కడైనా ఏ అవార్డు విషయంలో అయినా ఈ తంతు అంతే. అక్కడిదాకా పోయావూ? మొన్న ఇక్కడ రష్ లింబా కు ట్రంపు జిగ్రీ దోస్తానీ మీద దేశానికి తలమానికమైన అవార్డు ఇవ్వలా?" అన్నా

"ఓ!" అని కళ్ళు పైకి కిందకు తిప్పి టి.వి పాజును సడలించింది 

ఆ తర్వాత 20 నిమిషాలకు కామోసు ఆ మంజుభార్గవి ఎపిసోడు అయిపోయింది. అన్నం తిందామంటే కడుపులో అదో రకంగా ఉన్నది. డబల్ డోసు మూలాన. శంకర భార్గవి రాగం నాలో మోగటం మూలాన. ఎక్కువ తినలేకపోయా. అలా తిననందుమూలాన రాత్రి మూడింటికే మెలకువ వచ్చి, నాలుగు బ్రిటానియా బిస్కెట్టులు తిని, ఓ నాలుగు బొమ్మలు గీసుకుని ఆ తర్వాత నిద్దరోయా! అలా నిన్న రాత్రి రక్తసిక్తంగా గడిచిందని చెప్పటానికి సంతోషిస్తూ - శంకరాభరణ ప్రియులూ! ఒక మంచివాడి రాత్రిని రక్తసిక్తం చేసి పెట్టిన మీరూ మీ సినిమా, మీ మంజుభార్గవి వర్ధిల్లాలి అని ఆశీర్వదిస్తూ

దాడి పేడే సాడగ్గ దడియా

 ఒక రోజు నోగేస్పర్రావును సభకు పిల్చి మాట్లాడమన్నారు

అతను ఆరోజే ఒక హిట్ పాట విని ఉండటంతో జోష్ మీద ఉన్నాడు. జోష్ లో ఉండగా అతన్ని పట్టుకోవటం జేజమ్మ తరం కూడా కాదు. ముందు పాట పాడి ఆ తర్వాత మాట్లాడతానని, వాళ్ల నోటి నుంచి మాట రాకముందే బాట అద్దుకుడ్డాడు

ఆ బాట ఇదే: 

దాడి కుడీ భుజబ్బీద కడవా.. 

దాడి గుత్తెపు డైకలు మెడియా

అది రబ్బట్టె రాదురా సెలియా.. 

దాడి పేడే సాడగ్గ దడియా

దాడి ఎడం భుజబ్బీద కడవా.. 

దాడి యెజెట్టు డైకలు మెడియా

అది రబ్బట్టె రాదురా సెలియా.. 

దాడి పేడే సాడగ్గ దడియా

కాళ్ళకు ఎడ్డీ గజ్జెల్‌.. 

లేకుడ్డ నడిద్దే ఘల్‌ ఘల్‌..

కొబ్బులో మల్లే దడ్డల్

లేకుడ్డ చెక్కిలి గిల్‌ గిల్‌..

అని కళ్లు మూసుకుని తన్మయత్వంతో పాడుతూ ఉండగా మొహమ్మీద ఏదో కారుతున్నట్టు అనిపించింది

ఏమిటా అని తుడుచుకున్నాడు 

అది పేడ

జనాలు విసిరింది

అప్పుడు పాట ఆగింది

ఆ తర్వాత మాటకేమయ్యిందో, సభ జరిగిందో లేదో ఎవరికీ తెలియదు

Monday, May 3, 2021

అటు మేమే ఇటు మేమే! అన్నీ మేమే! మేక తోకకు మేమే!

 మా తరంతో పాయె, అయిపాయె, సచ్చిపాయె 

మర్యాద, గౌరవం, ఆదరణ అనేవి ఇంగ్లీషులో రెస్పెక్ట్ అనే ఒక పదానికే అర్థాలు అయినా తెలుగువారిలో, మా తరం వారిలో, మాకన్నా ముందు తరం వారిలో దేని అర్థం దానిదే 

పెద్దవాళ్ళకు ఆ మూడు ఇస్తూ బతికిన వాళ్ళం, బతుకుతున్న వాళ్ళం, బతకగలిగే వాళ్ళం

పచ్చని చెట్టున్న చోటే చీడపురుగులున్నట్టే, మా తరంలోనూ చీడపురుగులున్నాయి - అయితే వాటి శాతం అయిదు పదికి మించదు. తొంభై శాతం పైన జనాభా ఆ పై మూడిటితో సహవాసం చేస్తూ, ఒక్కోసారి తలనొప్పి అనుకున్నా అది పెద్దవాళ్ళకు ఇబ్బంది కలిగించే కట్టుబాటు కాకూడదు కనక నిశ్శబ్దంగా భరిస్తూ వాళ్ళకు ఏ లోటూ రాకుండా చూసుకున్న, చూసుకోగలిగిన, బతికించుకోగలిగిన గొప్ప తరం మాది

వాళ్ళు చూపిన దారిలో, చెప్పిన మాటలో బతికినా కూడా మా జీవితాలకు లోటు ఏమీ కలగలా. సుఖంగానే ఉన్నాం. వెంపర్లాటలో బతికిన తరం కాదు మాది. ఉన్నదాంతో సుఖంగా బతికిన తరం మాది. ఉన్నదాన్లో అయినవాళ్ళను, పెద్దవాళ్ళను సుఖంగా ఉంచాలని ప్రయత్నం చేసిన, చేయగలిగిన గొప్ప తరం మాది.   

అలాటి గొప్ప తరాల్లో మాదే చివరిది నిస్సందేహంగా

అయితే ఇక్కడో గొప్ప తర్కవితర్కమైన చిత్రం ఉన్నది

ఏమిటదీ? 

మంచికి అంతంగా చెడుకి ఆరంభంగా మిగిలిపోయిన తరం ఏదన్నా ఉన్నదా అంటే అదీ మా తరమే 

పైతరానికి ఎలా అణకువగా ఉన్నామో మా తరవాతి తరానికి కూడా తల ఒగ్గి వాళ్ళకు కావల్సినవి అక్కరలేనివి కూడా ఇచ్చి, అలవాటు లేని మార్పు తెచ్చుకుని నెత్తి మీద పెట్టుకుని, పిల్లల విచ్చలివిడితనాన్ని విస్మరించి, ఎందుకురా తుమ్మావు అనగానే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఏడ్చి, ఆడపిల్లలని చిన్నచితకా పెద్దాముసలి అని లేకుండా బలాత్కారాలు చేస్తుంటే, ప్రాణాలు తీస్తుంటే గుడ్డివాళ్ళలా తలలు తిప్పి మాకు పట్టనట్టు ప్రవర్తించేసి, వీలుంటే ఒకటో రెండో వ్యాసాలు రాసేసి చేతులు దులుపుకునేసి (అందులో ఈ పోష్టు కూడా ఒకటి అనుకోవచ్చు మరేమీ ఫరవాలా), మనదాకా రాలేదుగా సమాజం ఎట్లా పోతే అందులోని వాళ్ళు ఎట్లా చస్తే అన్న నిర్లిప్త భావం పెంచేసుకుని, పదిశాతమో అంతకన్నా తక్కువగానో ఉన్న, ఉండాల్సిన దుర్మార్గపు దారిని 8 లేన్ హైవె చేసి వదిలేసి ఏదన్నా చేసుకోండి మాకెందుకు అన్న ప్రవర్తనకు బీజం వేసిన విషపురుగుల తరమూ మాదే! 

ఇంత గొప్ప తరం నభూతో నభవిష్యతి 

ప్రపంచం నాశనమైపోటానికి కారణ భూతులం మేమే! 

అంత గొప్పవాళ్ళం మేమే!   

అటు మేమే ఇటు మేమే! 

అన్నీ మేమే! 

మేక తోకకు మేమే!