Thursday, April 8, 2021

అల్ దబ్బ ఎల్లి అల్ హమ్మం అనేదేందిరా నాయనా?

 రామ్రావ్: అరేయ్

సుబ్రావ్: ఆ చెప్పు 

రామ్రావ్: మాయాబజార్లో లాహిరి లాహిరి అని పింగళి ఎందుకు రాసాడంటావ్?

సుబ్రావ్: పింగళి ఓ రోజు కాలెత్తి కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడెప్పుడో బెంగాల్లో పుట్టిన శ్యాంచరణ్ లాహిరి అనే యోగా గురువు పేరు గుర్తుకు వచ్చింది అందుకని ఆ పేరుని పాటలో పెట్టాడు

రామ్రావ్: అరేయ్ నువ్ చెప్పేదానికి అర్థం పర్థం ఉందా?

సుబ్రావ్: అరేయ్! ఎవరో సిరియాళ్ గాడిని హౌలె అనేది ఎక్కడినుంచి వచ్చిందని అడిగితే సిరియా పదమైన అల్ దబ్బ ఎల్లి అల్ హమ్మం నుంచి అన్యదేశ్యంగా వచ్చిందని చెప్పినాడు. దానికంటె ఇది తీసిపోయిందా ఏంది?

రామ్రావ్: అసలు అల్ దబ్బ ఎల్లి అల్ హమ్మం అనేదేందిరా నాయనా?

సుబ్రావ్: బాతురూంకు పోవుడు 

రామ్రావ్: వామ్మో! హౌలె అంటే సిరియాలో బాతురూముకు పోయి రివ్వున భారద్దేశంకొచ్చినోడన్న మాట  

సుబ్రావ్: వాడు ఆ సిరియాళ్ గాడు అట్లనె రివ్వున గాల్లో ఎగురుకుంట ఆడ్నుంచి ఈడికి వచ్చిండని అన్ని ప్రముఖ పత్రికలలో వార్తలొచ్చినై గద. చూడలేదా?

రామ్రావ్: ఏ అట్లాటి హౌలె గాడిని చూసుడేంది?

సుబ్రావ్: బాగ చెప్పినవ్ రా!

Wednesday, April 7, 2021

కొడుకు కోDali దాష్టీకం తట్టుకోలేక చచ్చిపోయింది

 వెంకటాపురం

ఒక కుటుంబm 

ఆరుగురు కొడుకులు, ఒక కూతురు

ముసలావిడ మొగుడు కాలం చేసాడు

తట్టుకుంది 

ఇంకా పెళ్లి కాని చిన్నకొడుకు దగ్గరే ఉంటొంది

ఇంతలో వరసాగ్గా ముగ్గురు కొడుkulu మరణం 

తట్టుకుంది 

చిన్న కొడుku పెళ్లి చేసింది

రెండేLlallO పోయింది

కొడుకు కోడలు తిండి పెట్టక

ఒక్క ముద్ద ప్లేట్లో పెట్టి పాకలోకి విసిరేసిన పళ్లెంలోని ఆ ముద్ద తినలేక - పోయింది

ఒక్క ముద్దతో బతికిన శకుని కాకపోయింది

పాకలో చీమలు పట్టి మాట లేక, రాక, కొడుకు కోDali దాష్టీకం తట్టుకోలేక చచ్చిపోయింది 

సరిగ్గా సంవత్సరానికి ముద్ద పెట్టని కొడుకుకి లివర్ ఉబ్బుడు రోగంతో అన్నపానాలు ఎక్కట్లా, కోడలికి ఒంటి మీద అంగుళం కూడా చోటు వదలకుండా సోరియాసిస్ 

- This is a true story 

- ఆ ముసలమ్మ చేతిలొ ఎన్నో సార్లు ముద్ద తిన్న వాడిగా కన్నీరు ఆగలా

15 years of lekhini

 15 years of lekhini

వెన్న నాగార్జున కాలిబాట దారి ఏర్పరిస్తే, వీవెన్ దాన్ని 24 లేన్ లెజెండరీ అండ్ మాగ్నిఫిషెంట్ హైవే చేశేశాడు... ఒక వీరాభిమానిగా చెపుతున్న మాట - అతని ఆటం బాంబు లాటి లేఖినికి, అతనికి ఒకటి అరా కాకుండా 24 వీరతాళ్లు వెయ్యాలి 

విజ్ఞులైన మీ అందరికీ ఆటం బాంబ్ కనిపెట్టినప్పుడు ఆపెన్-హైమర్  ఏమన్నాడో తెలుసు కనక   మరల ఇక్కడ ఇవ్వదల్చుకోలేదు 

వీవెన్ సదుద్దేశంతో చేశాడు కనక అతనికి మురికి అంటగట్టకూడదు, కానీ.... 

 (Take the next few lines in a light and lighter vein please 🙂 ) 

నేనే వీవెన్ అయి ఉంటే కనక లేఖిని కనిపెట్టగానే ఇలా అనుకుని ఉండేవాడిని - "నౌ ఐ ఇన్వెంటెడ్ Death ఫర్ తెల్గు సాహిత్యం." 

And my quote would have been proven right with all the junk that is floating around in the telugu (internet) literary world after 15 years. And that junk can only be cleaned only and only if an Oppenheimer’s atom is unloaded on internet! 😛

బిజినెస్ క్లాసులోనే అంత దారుణంగా ఉన్నదంటే, ఇక ఎకానమీ క్లాసు వాళ్ళ సంగతి చెప్పనక్కరలేదేమో

 హమ్మయ్యా! ఇంటికి క్షేమంగానే వచ్చి పడితిమి మొత్తానికి ఈ రోజు పొద్దున్నే! 

ప్రయాణపు ముందు వెనకా ఉండే పూర్తి సంగతులతో ఓ పెద్ద పోష్టు తర్వాత వేస్తాను కానీ, చిన్న చిన్న ముఖ్యాంశాలు ఒకటి రెండు సూక్ష్మంగా ఇక్కడ ఇప్పుడు 

ఇక్కడినుంచి బెంగుళూరు వెళ్ళేప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా వాడిది ఎంత ఛండాలమైన సర్వీసో, ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేప్పుడు అంత బ్రహ్మాండమైన సర్వీసు.

వెళ్ళేప్పుడు అంతా కుర్రవాళ్ళ మూక అయిపోయేప్పటికి వయొలెంటు సర్వీసు కింద మారినట్టుగా ఉన్నదని అనుమానం. బిజినెస్ క్లాసులోనే అంత దారుణంగా ఉన్నదంటే, ఇక ఎకానమీ క్లాసు వాళ్ళ సంగతి చెప్పనక్కరలేదేమో! ఆ మూక అంతా పిచ్చిముండమోపి గాళ్ళలా ఉన్నారు. తిట్టవలసి వచ్చింది. 

వాడి డిన్నర్ సర్వీసు టైము వచ్చినప్పుడు ఎవరన్నా పడుకుని ఉంటే వాళ్ళని కాళ్ళు భుజాలు పట్టి ఊపేసి లేపి వెజ్జీ కావాలా, నాన్ వెజ్జీ కావాలా, చెప్పు చెప్పు తొందరగా చెప్పు అని సర్వీసింగు చేసినారు. పోనీ అదేదన్నా షడ్రుచుల అమృతోపమైన తిండా తందనానా? చెత్తకుండీలో విస్తరాకుల తిండిలా ఉన్నది. అయితే మోటు మనుషులైన  మనవారికి, ఆకలి రుచి ఎరుగదు అందునా ప్లేను వాడికు డబ్బులు కట్టాం కనక ఏదైనా కనకమాలక్ష్మే అనుకునే మనవారికి ఆ తిండే కుక్కలు చింపిన విస్తరి. 

మొత్తం ప్రయాణంలో రెండు సార్లు భోజనం సర్వీసింగు పెట్టినాడు. రెండో సర్వీసింగు టైమొచ్చినప్పుడు నేను పడుకుని ఉన్నాను, యధావిధిగా వాడి టైపులో వాడు లేపగానే, మంచి నిద్రలో (యెస్, ఆ మరకలతో మురిగిపోయిన బిజినెస్ క్లాసు సీటులో నిద్ర సుఖమెరుగదు సామెతననుసరించి నిద్రపోతిని) తిక్క రేగి, వాడి పద్ధతిలోకే వెళ్ళిపోయి వయొలెంటైపోయి దులిపినాను. సారీ చెప్పినాడు కానీ ఆ తర్వాత నా సీటు వద్దకు కాఫీ టీల సర్వింగుకే రాలా. పల్చగా ఉన్న ఆ నీళ్ళ ద్రావకం ఎవడు తాగుతాడులే అని నేనూ ఊరుకుని ఉండిపోయాను. 

దిగేప్పుడు ప్లేను డోర్ దగ్గర గ్రీటిస్తున్న వాడి మొహాన చెప్పినాను కూడా - దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ సర్వీస్ ఐ హావ్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ ద ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీ అని - ఆ గ్రీటిష్టు కోపం అదినిమిపెట్టుకున్నాడు కానీ, ఏమీ అనలేక ఊరుకున్నాడని స్పష్టంగా తెలిసింది. 

కొసమెరుపు ఏమిటంటే బెంగుళూరు నుండి హైదరాబాదు సర్వీసు అదిరింది. మరకలు అవీ లేకుండా సీట్లు కూడా బావున్నాయ్. డొమెస్టిక్ వ్యవహారం బావున్నట్టుగా ఉన్నది. మిగతా రూట్లలో ఎలా ఉన్నదీ తెలియదు కానీ... 

వచ్చేప్పుడు (దిల్లీ టు సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో) అంతా నాజూకు కుర్ర అమ్మాయిల వ్యవహారం. చాలా చక్కనైన సర్వీసు. చాలా కర్టియస్ గా ఉన్నారు. నేనెప్పుడూ వెళ్ళే ఎమిరేట్స్ బిజినెస్ క్లాసుతో సమానంగా ఉన్నది. తిండి ఇంకాస్త బావుండవచ్చును కానీ, ఫరవాలా. బాతురూములు కూడా చాలా నీటుగా ఉంచారు ఆ మహిళామణులు. చిన్నవాళ్ళైనా వాళ్ళకు వేల నమస్కారాలు అప్పచెప్పవచ్చు. 

అంజలి రాథోడ్ అనే ఆవిడ ఆ టీముకు లీడరు. ఆవిడే ముందుండి నడ్పించింది. మహా అయితే పాతికేళ్ళు ఉంటాయేమో గట్టిగా. ఆ వయసులోనే చాలా చక్కగా నిర్వహించింది. అందరినీ, ఆ సీటు ఈ సీటు అని లేకుండా ఉన్న ముప్ఫై మంది బిజినెస్ క్లాసు వాళ్ళకి లోటు కలగకుండా నడిపించింది. తెచ్చిన ఫుడ్డు నచ్చిందా లేదా అని కనుక్కుని నచ్చలేదంటే వేరే అరేంజుమెంట్సు చేసింది. ప్లేను దిగేప్పుడు ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఆ అమ్మాయికే చెప్పివచ్చాను - దిస్ ఈస్ ద బెష్ట్ సర్వీస్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ రీసెంట్ టైంస్ అని - ఆవిడ గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని - థాంక్యూ సర్, బి సేఫ్ అని మాస్కు వెనక కళ్ళతో నవ్వుతూ అన్నది. 

ఆ అమ్మాయిని ఎయిర్ ఇండియాకు చీఫ్ ఆఫీసరుగా చేసేస్తే మొత్తం ఎయిర్ లైన్సునే టర్న్ అరవుండ్ చేసేస్తుందని, అప్పుడు అది అమ్మకానికి పెట్టనక్కరలేదని నా గట్టి విశ్వాసం. అందుకోసం ఒక పిటీషన్ తయారు చెయ్యాలన్న ఆలోచన ఉన్నది.  

సరే, ఒకట్రెండు ముఖ్యాంశాలు అయిపోయినాయి కనక - "అన్నా క్షేమంగా చేరారా?" అని కనుక్కున్న సోదర సోదరీమణులకు కృతజ్ఞతలతో - ప్రత్యేకించి మొదటి కుశలపు ప్రశ్న వేసిన చెల్లెమ్మ మాధవి అయ్యలసోమయాజులకి ధన్యవాదాలతో

ఒంటెద్దు బండిలో ఏనుగును కూర్చోబెట్టినన్ని ఈమెయిల్సు, ఇతర పనులు ఉన్నాయి.. అవీ, నిద్రా, జెట్ లాగు సరిచూసుకుని వారాంతంలో కలుస్తా

అందాకా ... ఓం తత్ సత్!

ఈటివి అభిరుచి వారి వంటల ప్రోగ్రాములు

 ఈటివి అభిరుచి వారి వంటల ప్రోగ్రాములు మీలో ఎంతమంది చూస్తారో తెలియదు కానీ, అందులో వచ్చే "మీకోసం" ప్రోగ్రాములో స్వప్న అనే అమ్మాయికి మాంఛి కళ ఉన్నది. చక్కనైన ధాటి - వంటలోనూ, మాటలోను. 

్రోగ్రాము అంటే అలా చెయ్యాలి. 

వండినవి ఎట్లా ఉన్నా వంట మీద పూర్తి మనసు పెట్టి చేసే అతి తక్కువ మంది షెఫ్ఫుల్లో ఈ అమ్మాయి నిజమాణిక్యం అనిపించింది. సర్వసాధారణంగా నా అంచనా ఏనాడూ తప్పదు. ఈ అమ్మాయికి అవకాశమిస్తే గనక ప్రపంచ స్థాయి వంటల ప్రోగ్రాములు చేసే కెపాసిటీ ఉన్నది. నేనే గనక ఆ టి.వి ఓనరునైతే ఆ అమ్మాయికి పావుగంట, ఇరవై నిమిషాలు కాక ఏకంగా మూడుగంటల సొంత షో ఇచ్చేవాడిని. 

May she get the opportunity she truly deserves. God bless the young lady!

పిసుకో పిసుకస్య పిసుకోభ్యః

 సశబ్దపానం ఇతి జీవ విరక్తి సంప్రోక్షణః  

ఇదేదో శుద్ధ సంస్కృతం అనుకునేరు. కాదు! కానే కాదు - ఇది నాకు వచ్చిన అపిరి తిపిరి సంస్కృతం

దీనికి లోపాయికారీ అర్థ టీకా తాత్పర్యం ఏమనగా - జుర్రేవాళ్ళను చూస్తే జీవితం మీద విరక్తి సంప్రోక్షించబడుతుంది అని

మజ్జిగన్నం జుర్రుడు దాకా కాస్త అదిమిపెట్టుకుని భరించవచ్చు

పరవాణ్ణం జుర్రుడు దాకా ఇంకాస్త అదిమిపెట్టుకుని భరించవచ్చు 

కాఫీ, టీలు, నీళ్ళు, సాంబారు, చారు జుర్రుడు మటుకు ఏ మాత్రం అదిమిపెట్టుకోలేని దుస్థితి

అందునా జుర్రేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయితే వారిని ఏమీ అనలేక పిసుకో పిసుకస్య పిసుకోభ్యః గా పరవశించటమే 

ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమేమంటే జుర్రటంలో ఆనందం ఉన్నది

అది స్వీయానందం అన్నది నిజం

ఇంట్లో భోజనాల దగ్గర జుర్రారంటే వారికి మన వంటకం అంతలా నచ్చబట్టి ఆ ఆనందాన్ని ప్రకటించారని సర్ది చెప్పుకోవచ్చు

కానీ పల్చగా ఉన్న ప్రతిదానిని జుర్రి అవతలి వారి జీవితంలో పీల్చుడు శబ్దాలతో ధ్వన్యనుకరణ చేస్తూ విషం చిమ్మటమన్నది మానవత్వ దుర్వినియోగం, దురాచారం, దురాక్రమణ 

ఇది ఖండించదగ్గ విషయం

ఇది సతి కన్నా, బాల్యవివాహాల కన్నా మించిన దుర్మార్గం

దీనికి, అనగా జుర్రుడికి సోదరుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు

అది గ్లాసును, బాటిళ్ళను నోటిక్కర్చుకుని తాగటం

దాని గురించి తర్వాతెప్పుడైనా 

ఈ దురాచారాలన్నీ  రూపుమాపే రోజు ఆ భగవంతుడు త్వరలో ఈ మానుష జాతికి ప్రసాదించాలని వేడుకుంటూ

ఓం తత్ సత్!

సిరియాళ్ సురేశ్ గాడి జేబిలో ఉన్న సిరియా సిం కార్డ్ ఉన్న ఫోనుకు ....

 ఇంతలో సిరియాళ్ సురేశ్ గాడి జేబిలో ఉన్న సిరియా సిం కార్డ్ ఉన్న ఫోనుకు ఫోను వచ్చింది

ఎవరా అని ఎత్తి చూస్తే - అది గూండ్ మాధవేశ్ నుంచి

"ఒరే గూండ్ ఇక్కడంతా జారిపోతున్నాయ్, పట్టుకోటానికి కూడా ఏమీ దొరకట్లేదు.ఇప్పుడు మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. తర్వాత చెయ్" అని చిరాకుగా ఫోన్ పెట్టేసాడు సిరియాళ్

ఫోను మళ్ళి మోగింది 

మళ్ళీ గూండ్ మాధవేశ్ గాడే! 

"ఒరే ఇందాకే చెప్పానా నీకు? ఇక్కడ పరిస్థితి బాలేదురా అని. మళ్ళీ చేసి చచ్చావే నీ... సరే, సంగతేందో అన్యదేశ్యంగా తొరగా చెప్పు" అని అన్నాడు సిరియాళ్

అటువైపు నుండి గూండ్ గాడు తాపీగా - "అరేయ్! ఇప్పుడే ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. అందులో అంతా ఏదోలా ఉన్నది. నాకు కొంచెం కూడా అర్థం కావట్లే! ఏ ఆర్టికల్ అయినా కత అయినా కవిత అయినా అది మన ఫుట్ప్రింట్ ఉండాలి కద అందులో? మనం చెప్పినట్టు విప్లవాత్మకంగా మారిస్తేనే అది అచ్చు వేస్తామని మనం టార్చర్ చేసే అందరికి తెల్సు అని నీకు కూడా తెల్సు కదా! ఈ ఆర్టికల్ తెలుగులోనే ఉంది కానీ నాకేం అర్తమైతల్లే! ఏం చెయ్యాలో చెప్తవని ఫోన్ చేశా!" అన్నాడు 

అంత టెన్షనులోనూ సిరియాళ్ - "ఏదోలా ఉంది అంటే? అంటే సాఫ్ట్ పోర్నా, ఫుల్ పోర్నా, విప్లవం తక్కువైందా? ప్రోటో సిరియా అరబ్ భాషలో చెప్పి చావు" అని కిచకిచమన్నాడు

"ఏదోలా అంటే దాన్ని గ్రాంధీకమో ఏదో అంటార్రా! ఈ ఆర్టికల్ రాసినాయనకు అది బాగొచ్చు. మనం చాలాసార్లు పబ్లికుగా కామెంట్లు పెట్టినప్పుడు ఆయన భాషేందో అర్తమైతల్లేదని, తెలుగులో రాయమని చెప్పి ఉంటిమి. ఆయనేమో ఇదే అచ్చమైన తెలుగు అని మన మాట ఇంటల్లేడు. మన పత్రిక్కేమో ఒక్క మంచి ఆర్టికల్ వచ్చి చస్తల్లేదు. అన్నీ మనమే విప్లవం, నాస్తికం జోడించి తిరిగి రాసి చస్తున్నం. పత్రికలో ఏదో ఒకటి ఫిల్ జెయ్యనీకి బిర్టిష్ లిబ్రరి బిచ్చగాళ్ళ సంఘం అధ్యక్షుడు కలెక్షన్ కింగ్ బాన్వాస్ పంపించే మెటిరియల్ ఈసారి రాలే! ఈ గ్రాంధీకం ఆర్టికల్లేమో నాకు అర్తమై చస్తల్లేదు. అంత గందరగోళంగున్నదిర. నీకు అ నుంచి ఒ వరకు తెలుగు అక్షరాలు తెల్సు. నాకు అది కూడ తెల్వది. అట్లనె మాయ చేసి కొట్టుకొస్తన్నం కానీ, ఈ తతంగం అంత ఎప్పుడో బయటపడ్తది అనిపిస్తున్నది. సరె గాని, నీకు ఈ ఆర్టికల్ పంపిస్త. ఏదో ఒకటి చేసి ఈ దేవుని మీద గ్రాంధీకంల ఉన్న ఆర్టికలులో విప్లవం జోడించి నాకు పంపించు. అచ్చేస్తా!" అంటూ సుదీర్ఘంగా ఒక్క సెకను ఆగకుండ వాని బాధంతా అప్పచెప్పాడు

సిరియాళ్ గాడు సమాధాన్మిచ్చేంతలో సొన్నాసి సామి గాడు కెవ్వుమని కేక పెట్టాడు 

అందరూ అటువైపు చూస్తిరి

ఇందాక సిరియాళ్ సురేశ్ గాడు భర్తపూడి నాట్యం ఆపమని విసిరిన ఐపాడ్ వాడి చిడత చిడతలకు తగిలి ఒక చిడత గల్లోకి ఎగిరింది

ఆ చిడత అంటే సొన్నాసి గాడికి విపరీతమైన ప్రాణం

అది ఓ నాడు, వాడు ముక్కుతో గాలి పీల్చటానికి ముక్కులో దట్టంగా పెరిగిన వెంట్రుకలు అడ్డుపడుతున్నాయని బాధపడుతూ ఓ డాక్టరమ్మను చూడటానికి పోతే అక్కడ ఆవిడ వీడి సొట్టముక్కు సౌందర్యానికి ముగ్ధురాలై చికిత్స చేస్తూ, ఆ చికిత్సలో భాగంగా వాడికి ఇచ్చిన కత్తెర పాకెట్లో మర్చిపోయి ఉంచిన చిడత అది   

"అమ్మ మన సౌందర్యానికి చిలక పడిపోయి చిడత ఇచ్చింది" అని ఆ రోజు పార్కింగులాటులో చేసిన గునగున నాట్యం ఎవరో ఫేస్బుక్ లైవ్ వీడియో తీయగా తురభి ట్రూపు వాళ్ళు చూసి ఆ గునగున నాట్యానికి ముగ్ధులై వాళ్ళ తర్వాతి తాతయ్య తకతయ్య కార్యక్రమంలో ఎగస్ట్రాగా పెట్టుకున్నారు

ఇప్పుడు అంత చరిత్ర ఉన్న చిడతకు దెబ్బ తగిలి, గాల్లోకి ఎగరగానే సొన్నాసి సామిగాడి గుండె కూడా గాల్లోకి ఎగిరింది

అందుకే అందరి గుండెలు గుభిల్లుమనేలా ఆ కెవ్వు కేక

అప్పుడు....

చీప్రి తెలుగు బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్సులో డబ్బులు కట్టి రికార్డు నమోదు చేసుకున్నానని ....

 బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 

ఆమధ్య ఎవరో ఒకాయన చీపురుపుల్లలతో సాధారణ చీపురుకట్ట ఒకటి తయారు చేసి చీప్రి తెలుగు బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్సులో డబ్బులు కట్టి రికార్డు నమోదు చేసుకున్నానని నాతో చెప్పినాడు 

ఇదేందిరా ఎంత గొప్ప విషయం ఇది ? శానా ఆశ్చర్యంగా ఉండాది అని గూగ్లం ని అడ్గితిని

అది ఆయన చెప్పింది కరక్ట్ అని చెప్పింది

అరెరె మా నాయనమ్మ, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ పేర్లు ఇయ్యకపోతిని వాళ్ళు ఒళ్ళొంచి చేసిన ఇంటి పని, వంట పని రికార్డు చేసేందుకు, మా కిష్టమ్మ పేరు ఇయ్యకపోతిని అది తోమిన బాసన్లకు, గీకిన చింతపండు ముద్దలకు, ఏసిన కళ్ళాపులకు  అని చింతించినాను 

ఆ తర్వాత గూగ్లం ల ఇంకా సెర్చి చేస్తిని

ఆడ ఇంకా చాలా ఇట్లాంటి రికార్డింగు కంపనీలు ఉన్నయ్

మీరు ఉత్తగ పైసల్ కడ్తె చాలు - మీరు బాతురూముల ఎంత సేపు కూర్చున్నరు, మగ్గుల నీళ్ళు ఎంత సేపు పోస్కున్నరు, పాంటులో కాళ్ళు ఎంతసేపట్ల పెట్టినరు, చారు జుర్రుడు ఎంత సేపు చేసిర్రు  - ఇట్లటివన్ని రికార్డింగు అయితయని తెల్సె

ఇట్ల గూడ బిజినెస్ చేసి నూకి మనోండ్లు పబ్లికును ఔలాగాళ్ళను చేసి రికార్డు సృష్టించిర్రన్నమాట 

జే తెల్గు బిజినెస్మన్

సినిమాలు - విరక్తి - కంపరము

 సినిమాలు - విరక్తి - కంపరము 

మొట్టమొదటిసారి సినిమాల మీద విరక్తి కలిగింది పాతాళభైరవి చూసాక

పాతాళభైరవి సినిమా అనగానే చాలా మందికి ఎస్.వి.ఆర్, ఇంకొంతమందికి ఎన్.టి.ఆర్ గుర్తుకొస్తారు

నాకు మటుకు వెర్రి నడక, వికారపు నవ్వు, వెకిలి హాస్యపు బాలకృష్ణ గుర్తుకొస్తాడు

ఆ ఇహిహి ఇహిహి ఇహిహీ నవ్వు వింటేనూ, ఆ దొడ్డికాళ్ళను అటోవైపు ఇటోవైపు పడేసి నడిచే నడక చూస్తేనూ వీర కంపరమెత్తిపోయేది

ఇక సినిమాను చూడలేక కట్టవతల పారేసేవాడిని 

అలాటి కంపరం మళ్ళీ రిచంజీవి అనబడు వ్యక్తి నటించిన సినిమాలు చూస్తే కలిగేది

ఆ రిచంజీవి దెబ్బకు దరిద్రం పోతే పోయింది అని ఏకంగా 20 ఏళ్ళు తెలుగు సినిమా చూడని ఏకైక తెలుగు వాడిని నేనే అనటంలో ఇసుమంత అతిశయోక్తి లేదు 

సరే 20 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ సినిమాలు చూట్టం మొదలుపెట్టాక ఈరోజు బాలకృష్ణరిచంజీవి డోసు లెవెల్లో కంపరం కలిగింది 

ఎలా? ఎందుకూ?

మా ఫాల్సం సినీమార్కు వాడు సినిమాలు వెయ్యటం మొదలుపెట్టాడని విని, చూసి ఈవేళ రంగ్ దే అనే నితిన్ సినిమా ఉండటంతో దానికి పోదామని థియేటరుకు పోతిని

అక్కడ అన్నీ బాగున్నయ్

అయితే రంగ్ దే సినిమాకు టికెట్లు దొరకలే 

ఎందుకంటే - మూడు సీట్లకు ఒక్కణ్ణి కూర్చోబెట్టటంతో చిన్న హాలైన ఆ హాలు ఫుల్ అయి నూకింది నే పొయ్యేప్పటికి

అందుకని, పొయ్యినోళ్ళం ఉత్త చేతుల్తో ఇంటికి పోటం ఎందుకని ఇంకో సినిమా చూస్తిని

ఆ సినిమాయే ఈ పూట కంపరానికి, ఈ పోష్టుకు కారణం

ఆ వెర్రి డైలాగులేందో, ఆ వికారపు యాక్షనేందో, అంతకన్నా వెకిలి కత ఏందో - అసలు అర్తమే కాలా

పైగా ఈ సినిమా హిట్టంట

వార్నీ అనుకుంటి

ఈ సినిమా చూట్టం కన్నా యూట్యూబులో మా తొడల సింహం లబాకృష్ణ డాన్సు క్లిప్పులు చూస్తే బాగుండేమో అనిపించిన మాట వాస్తవం

ఇప్పటి జనాలకు ఇంత లో క్లాస్ టేష్టు ఐపోయిందే అని ఇంకాస్త బాధ పడ్డ మాట మరింత వాస్తవం

బందరులో మా చిన్నప్పుడు ఇప్పట్లాగా క్లోజుడు బాతురూములు ఉండేవి కావు - ఒక నాలుగు గోడల మధ్య, లోపలి నాలుగు వైపులా ఒక మోకాలెత్తున ఎందుకూ పనికిరాని రాళ్ళు రప్పలతో చిన్న గోడ ఒకటి కట్టి ఆ రాళ్ళు రప్పల అరుగు మీదకు ఎక్కి ఓపెనుగా పని కానిచ్చేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత రోజూ ఒక నిర్ణీత సమయానికి ఒక పాకీ ఆయన వచ్చి ఆయన పని ఆయన చేసుకునేవాడు. ఈ సినిమా పేరు ఆ రాళ్ళు రప్పల అరుగును గుర్తు చేసింది 

ఇంతకీ సినిమా పేరేందా?

జాతి రత్నాలు  

అతి ఛండాలమైన సినిమా నా మటుకు నాకు - రత్నాలు అని పేరు పెట్టుకున్నందుకైనా దొడ్డి రాళ్ళు రప్పలు కాకుండా ఇంకాస్త ప్రయత్నించి ఉంటే అనవసరంగా ఈ కంపరమూ, 8 డాలర్ల క్షవరం మిగిలేది

రేపన్నా ఆ రంగ్ దే సినిమా ఈ కంపరాన్ని తగ్గిస్తుందేమో చూడాల...

ఏమిటీ, దీపాలు వెలిగిచ్చి చావలేదా అని కసిరింది...

 నోగేస్పర్రావు ఆ రోజు చాలా అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చాడు

వాళ్ళవిడకు మళ్ళీ పేరంటం పని పడి పిల్లవాడిని నోగేస్పర్రావ్ చంకలో వదిలి వెళ్ళింది

వెళుతూ వెళుతూ నేను రావటం ఆలస్యం అవుతుంది, దీపాలు వెలిగించే వేళవుతుంది కనక దీపాలు కాస్త వెలిగించి ఓ పాట పాడండి అని చెప్పి పోయింది

ఆవిడ అన్నట్టుగానే దీపాలు వెలిగించే వేళయ్యింది

నోగేస్పర్రావ్ దీపాలు వెలిగించి పాట అద్దుకుడ్డాడు 

గోరత్త దీపబ్బు

కొడ్డలకు బెలుగు

గోబాల కుష్టమ్మ

గోబులకు బెలుగు

మాడత్త దీపబ్బు

మేడలకు బెలుగు

మారాజు అబ్బాయి

మాకళ్ళ బెలుగు

దాంతో, ఆ పాటతో హతాశఘాతానికి గురైన అన్ని దీపాలు ఆరి ఊరుకున్నాయి

మళ్ళీ వెలగలా

ఆవిడ ఇంటికి వచ్చేప్పటికి ఇల్లంతా చీకటిగా ఉన్నది

ఏమిటీ, దీపాలు వెలిగిచ్చి చావలేదా అని కసిరింది

అబి బెలగట్లేదు నేనేచ్చేసేది అడ్డాడు నోగేస్పర్రావ్ 

ఏం పాట పాడావ్ అని అడిగింది ఆవిడకు అనుమానం వచ్చి

అప్పుడు మళ్ళి ఆరున్నొక్క రాగంలో అద్దుకుడ్డాడు పై పాట

ఆవిడ కూడా కళ్ళుతిరిగి పడిపోయి తర్వాతి రోజు సాయంత్రం దీపాల వేళకు లేచింది