Thursday, October 14, 2021

దశమి సందర్భంగా " శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి"

అందరికీ పండగ శుభాకాంక్షలు 


దశమి సందర్భంగా " శ్రీచక్రరాజ సింహాసనేశ్వరి" 


ఎక్కడ? 


ఇక్కడ


https://youtu.be/nY1yHUNn8GA


ఎంజాయ్


Wednesday, October 13, 2021

దసరా సందర్భంగా - "దేవి రమే"

దసరా సందర్భంగా - "దేవి రమే" 

ఎక్కడ?

ఇక్కడ

https://youtu.be/BTptXCM0GJ4

అందరి మీద అమ్మ కృపాకటాక్షాలు దండిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ  

ఛానలుకు సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యని వారెవరన్నా ఉంటే, చేస్తే సంతోషం

Monday, October 11, 2021

దసరాల సందర్భంగా - ఆరవ రోజు సరస్వతి అమ్మవారు కనక - "మామవతు శ్రీ సరస్వతి"

 దసరాల సందర్భంగా - ఆరవ రోజు సరస్వతి అమ్మవారు కనక - "మామవతు శ్రీ సరస్వతి" 


ఎక్కడ?


ఇక్కడ


https://youtu.be/TnpJRsdmFCM 


అందరి మీద అమ్మ కృపాకటాక్షాలు దండిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ  


ఛానలుకు సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యని వారెవరన్నా ఉంటే, చేస్తే సంతోషం

హమ్మయ్యా దరిద్రం వదిలింది!

భూతకాలం:

నేల మీద నిద్ర

నిద్ర సుఖమెరుగదు

12 నుండి 14 గంటల సుబ్బరమైన నిద్ర నేలతల్లి ఒడిలో

భూతకాలం 1:

నేల మీద గడ్డిపరచి నిద్ర

నిద్ర సుఖమెరుగుతోంది

10 నుండి 12 గంటల సుబ్బరమైన నిద్ర గడ్డితల్లి ఒడిలో

భూతకాలం 2:

నవారు, కంబారు తాడు మంచాల మీద నిద్ర

నిద్ర అతిసుఖమెరుగుతోంది

8 నుండి 10 గంటల సుబ్బరమైన నిద్ర తాడుతల్లి ఒడిలో

వర్తమాన కాలం:

పట్టుపరుపుల మీద నిద్ర

అమ్మో, అయ్యో, నొప్పులు, ఇంకా సుఖం కావాలి

నిద్ర కళ తప్పి, నిద్ర పట్టని కాలం ముంచుకొచ్చేస్తోంది

6 నుండి 8 గంటల బాధాకరమైన నిద్ర పట్టుతల్లి ఒడిలో

వర్తమాన కాలం 1:

పట్టుపరుపుల కన్నా సుఖమైన హంసతూలికల మీద నిద్ర

వామ్మో, వాయ్యో, నొప్పులే నొప్పులు, ఇంకా సుఖం కావాలి

నిద్ర అతాతిసుఖమెరుగుతోంది

నిద్ర కళ తప్పి, నిద్ర లేక బాధపెడుతోంది

4 నుండి 6 గంటల బాధాకరమైన నిద్ర హంసతల్లి ఒడిలో

వర్తమాన కాలం 2:

హంసతూలికల కన్నా సుఖమైన పిండాకూడుతల్పాల మీద నిద్ర

ఓలమ్మో, ఓర్నాయనో, నొప్పులే నొప్పులు, ఇంకా సుఖం కావాలి

నిద్ర నితాంతాతాతిసుఖమెరుగుతోంది

నిద్ర కళ తప్పి, నిద్ర లేక బాధాధికంగా బాధపెడుతోంది

2 నుండి 4 గంటల బాధాధికరమైన నిద్ర పిండాకూడుతల్లి ఒడిలో

భవిష్యత్ కాలం:

పిండాకూడుతల్పాల కన్నా సుఖమైన శ్రాద్ధపుతల్పాల మీద నిద్ర

ఎందుకొచ్చిందీ కాస్త నిద్ర దీని దెవసం జెయ్య, ఎప్పటికి సుఖం అనుభవిస్తానో

1 నుండి 2 గంటల నిద్ర శ్రాద్ధపుతల్లి ఒడిలో

భవిష్యత్ కాలం 1:

శ్రాద్ధపుతల్పాల సుఖమైన శ్మసాన తల్పాల మీద నిద్ర

ఎప్పటికి సుఖం అనుభవిస్తానో

1 నిమిషం నుండి 2 నిమిషాల నిద్ర శ్రాద్ధపుతల్లి ఒడిలో

భవిష్యత్ కాలం 2:

మానవజాతి నశించింది

హమ్మయ్యా దరిద్రం వదిలింది

భూమికి భారం తగ్గింది

సుఖం అనే పదం సుఖంగా ఉండొచ్చు

Sunday, October 10, 2021

దసరాల సందర్భంగా - "గైకొనవే హారతి గౌరీ సతి"

 దసరాల సందర్భంగా - "గైకొనవే హారతి గౌరీ సతి" 


ఎక్కడ?


ఇక్కడ


https://youtu.be/bHPTn_8aR34  


అందరి మీద అమ్మ కృపాకటాక్షాలు దండిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ  


ఛానలుకు సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యని వారెవరన్నా ఉంటే, చేస్తే సంతోషం

Saturday, October 9, 2021

పాపిష్టోడు చచ్చాడు. దరిద్రం వదిలింది!

 #అనగనగా 

అనగనగా ఒక ఊరు

ఆ ఊళ్ళో ఒక పండితుడు

గొప్ప ధనం కలవాడు 

అందుకని గొప్ప గర్వమూ కలవాడు 

అందరినీ చిన్నచూపు చూసేవాడు 

అందరినీ ఆటపట్టిస్తూ ఉండేవాడు

ఒక రోజు ఇంట్లో కూర్చొని ఉండగా ఆ ఇంటి చాకలాయన వచ్చి బట్టలు అవీ తీసుకుని పోతూ పండితుడి దగ్గర ఆగి "బాబుగారు - మొన్న వారం బట్టల డబ్బులు ఇప్పిచ్చండి" అని అడిగాడు

అది విని చాకలాయన్ని ఆటపట్టిచ్చాలని ఆయనను వసారాలో ఆపి ఆయన భుజాన ఉన్న బట్టలూ అవీ కిందపెట్టిచ్చి పిచ్చాపాటీ మొదలుపెట్టాడు

పిచ్చాపాటీ ఎంతకూ తెగకపోవటంతో - ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఆ ఇంటికే పని చేస్తున్న చాకలాయన చనువుతో అన్నాడు - "అయ్యగారూ, త్వరగా తెమల్చండి బాబూ. ఈ ఊరక పిచ్చాపాటీ ఎందుకు. మొన్న వారం బట్టలకు డబ్బులిప్పిచ్చండి. నాకింకా బోల్డు పనులు, బట్టలూ ఉన్నాయ్" అని

ఆయన అలా అంటూ ఉండగానే - వీధిలో ఒక ఊరేగింపు పోయింది

ఏమిటా అని చూస్తే - ఎవరి బంధువో పోతే, ఆ శరీరాన్ని పాడెకెక్కించి శ్మశానానికి తీసుకుపోతున్నారు 

అది చూసి పండితుడికి ఒక దురాలోచన వచ్చె 

చాకలాయనతో అన్నాడు - "ఒరే! నువ్వు వెళ్ళి ముందు ఆ శవం స్వర్గానికెళ్ళేదా? నరకానికెళ్ళేదా? అది కనుక్కురా. అది చెప్పాకనే నువ్వు ఇక్కడినుంచి బట్టలు తీసుకుపొయ్యేది. అది ఖచ్చితమైతేనే నీకు క్రితం వారం డబ్బులిచ్చేది " అని

చాకలాయన పని కుడితిలో పడ్డ ఎలకలా అయ్యింది

"ఏది చెపితే దేనికొస్తుందో? నేను స్వర్గం అంటే, ఈయన కాదురా వాడు పోయేది నరకానికి అంటాడేమో. నేను నరకం అంటే ఈయన స్వర్గం అంటాడేమో. ఆ వంకన డబ్బులు ఎగ్గొడదామని చూస్తున్నట్టున్నాడు" అని కాసేపు ఆలోచించాడు

ఆలోచించి మరునిమిషంలోనే తేరుకున్నాడు

వెంటనే వీదిలోకి వెళ్ళొచ్చి ఓ రెణ్ణిమిషాల్లో మళ్ళీ పండితుడి దగ్గరకొచ్చాడు

వచ్చి ధీమాగా నిలబడి అన్నాడు - "బాబుగారూ - ఆ కట్టె స్వర్గానికే పోతుందండీ! నా డబ్బులు నాకిప్పిచ్చండి బాబూ. ఇక నే పోతా" అని

పండితుడు ఖంగు తిన్నాడు

ఇంత ఖచ్చితంగా చెపుతున్నాడు - ఎలా తెలుసు వీడికి అని ఆశ్చర్యపోయాడు

ఆ తర్వాత తేరుకుని చాకలాయన చెప్పినదానికి ఒప్పుకోలా  

ఒప్పుకోకుండా - "ఆ కట్టె స్వర్గానికే పోతుందని నీకు ఎలా తెలుసో చెప్పు నాకు. అది నాకు నిజమనిపిస్తేనే నీకు పైసలు" అన్నాడు

అది విని చాకలాయన అన్నాడు - "బాబుగారు. ఆ పాడె చుట్టూ ఉన్న నలుగురు "అయ్యో పుణ్యాత్ముడు చచ్చిపోయాడు" అని అనుకుంటూ పాడెను మోసుకుపోతూ ఉంటే ఆ కట్టె స్వర్గానికే కదండీ పొయ్యేది? ఒకవేళ ఆ నలుగురు "పాపిష్టోడు చచ్చాడు. దరిద్రం వదిలింది" అని అనుకుంటూ పాడెను మోసుకుపోతూ ఉంటే ఆ కట్టె నరకానికేనండి పొయ్యేది. ఈ పాడె చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మొదటిదే అన్నారండి. అందుకని ఆ కట్టె స్వర్గానికే వెళ్తోందండి. అది ఖచ్చితం" అని

పండితుడి కళ్ళు తెరుచుకున్నాయ్

చాకలాయన జ్ఞానానికి మెచ్చి, ఆయనకు కిందటి వారం బట్టల డబ్బులివ్వటమే కాక అదనంగా ఒక నాలుగు వారాలకు సరిపడా డబ్బులిచ్చి పంపించాడు

అట్లా ఓం తత్ సత్ అయ్యింది

(తేదీ: December 2, 2019)

Not published to any book!

Friday, October 8, 2021

దసరాల సందర్భంగా - "అన్నపూర్ణే విశాలాక్షి రక్ష"

 దసరాల సందర్భంగా - "అన్నపూర్ణే విశాలాక్షి రక్ష" 


ఎక్కడ?


ఇక్కడ


https://youtu.be/tPDC39JLiuk 


అందరి మీద అమ్మ కృపాకటాక్షాలు దండిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ  


సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యని వారెవరన్నా ఉంటే, చేస్తే సంతోషం

నోట్లోంచి రక్తం , చెవుల్లోంచి పిత్తం, ముక్కులోంచి వాతం

 అది కేంద్ర పెన్సార్ బోర్డ్ ఆఫీస్

అక్కడ అన్ని పిచిమాలు పెన్సార్ అవుతా ఉంటాయి 

అలాటి చోట కెవ్వున కేక

గుండెలు గుభిల్లుమనేలా 

ఏమిటని అందరూ అటువైపు చూసారు

అక్కడ పెన్సార్ బోర్డు సభ్యుడొకాయన కుర్చీలో గిల గిల కొట్టుకుంటున్నాడు

నోట్లోంచి రక్తం

చెవుల్లోంచి పిత్తం

ముక్కులోంచి వాతం

అన్నీ బయటకు వరదలా వచ్చేస్తున్నాయ్

బురదలా పొంగేస్తున్నాయ్ 

బంట్రోతు ఒకాయన వెళ్ళి ఆయన్ని పట్టుకుని లేపి నిలబెట్టాడు

నిలబడ్డ ఆయన వెనకభాగపు పాంటు అంతా రక్తసిక్తంగా ఉన్నది

బుళుక్ బుళుక్ అని ఆయన పృష్టభాగంలోంచి శబ్దాలు వస్తున్నాయ్ 

ఏమిట్రా ఇదీ? మనిషికి ఉండే కొన్ని రంధ్రాల్లోంచి కనీ వినీ ఎరుగని శారీరిక ద్రవాలన్నీ ఇంత సునామీలా బయటకు వచ్చేస్తున్నాయేమి అని అదిరిపడ్డారు అంతా

చల్లటి నీళ్ళు అందుకోండి అని ఎవరిదో అరుపు గుండెలు జలదరించేలా

అందుకున్నారు ఎవరో ఐసు ముక్కలతో కూడిన నీళ్ళు 

ఫెటిల్లుమని చరిచారు ఆ నీళ్ళను ఆ పెన్సార్ బోర్డు ఆయన మొహమ్మీద

హిమాలయాల నుండి అప్పుడే దిగిన అయిస్క్రీములా చల్లగా మొహానికి తగిలేప్పటికి ఆ పెన్సార్ బోర్డు ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చి పడ్డాడు

ఆయన లేవటం, ఈ లోకంలోకి వచ్చి పడటం, ద్రవాల సెలయేరు పారటం ఆగింది 

"ఏమయ్యా? ఏమయ్యింది? - ఏమన్నా విషం తాగావా? అన్ని ద్రవాలు వెలువరిస్తున్నావ్?" అని అడిగినారు అంతా

"అది తాగున్నా పోయేది ఈ దరిద్రం నా చేతిలో పడటం కన్నా" అంటూ ఎడమ చేతిలో ఉన్న పెన్ డ్రైవు, కుడి చేతిలో ఉన్న దస్త్రాల ఫైలు రెండూ విసిరికొట్టాడు ఆ పెన్సార్ బోర్డు సభ్యుడు

కిందపడ్డ పెన్ డ్రైవ్ ఏడొందల ఆరు ముక్కలయ్యింది

ఫైల్లో ఉన్న దస్త్రాలు ఆకాశంలోకి ఎగిరి ఆఫీసంతా చెల్లచెదురుగా పడిపోతున్నాయ్ 

కొంతమందికి కుతూహలం ఎక్కువై ఆ దస్త్రాలను కిందపడకముందే గాల్లోనే అందుకున్నారు 

ఆ దస్త్రాల్లోని మొదటి కాకితం ఒకాయన చేతిలో పడ్డది 

చేతికొచ్చిన దస్త్రంలోని సంగతి చూసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినాడు తెలుగు బాగొచ్చిన, ఆ దస్త్రం చేతికందిన ఆ చిన్నాయన 

ఆశ్చర్యపడ్డ అందరూ ఆ కాకితం వైపు చూసారు

అందులో వివరాలు ఉన్నాయి

ఏమా వివరాలు?

విభాగం: తెలుగు సినిమా

సినిమా పేరు: ఒక్కసారి...బలాత్కరిస్తా...ఊఁ

టాగ్ లైన్: అందరూ ఆనందించేలా

కథ: బల్త్కార్ నారాయణ్

మాటలు: బల్త్కార్ నారాయణ్, పూర్చారి బాన్వాస్, గూండ్ మాధవేశ్, సిరియాళ సురేశ్  

అనువాదం: గూండ్ మాధవేశ్

స్క్రీన్ ప్లే: కెవ్స్ రారావ్ 

బాక్ గ్రవుండ్ మ్యూజిక్: 78 RPM బై పూర్చారి బాన్వాస్ 

సినిమాటోగ్రఫీ: ఘోలి థిర్క్రం  

లిరిక్స్: కౌ తాప్సర్ 

సంగీతం: బేరియా బ్రిమ్మాండ్

లైటింగ్: ఇస్బొట్లీ లోక్స్మణ్ణ్

స్టంట్ కో-ఆర్డినేటర్: బేరియా బ్రిమ్మాండ్

లొకేషన్ మానేజర్: హ్యువనేన్ భీస్కర్ 

ఆర్ట్ డిరెక్టర్: బేరియా బ్రిమ్మాండ్

కాష్ట్యూంస్: తుశీల పిన్ని

మేక్-అప్: సొన్నాసి సామి 

డాన్స్ మాష్టర్: సొన్నాసి సామి 


హీరో: బల్త్కార్ నారాయణ్

హీరో చిన్నప్పుడు: సిరియాళ సురేశ్ 

హీరోయిన్: తిల్మా

రెండవ హీరోయిన్: బోబ్బాల్ ప్రభజ్జాయ   

హీరో మిత్రులు: గూండ్ మాధవేశ్, ఏలూర్ ఎంకట్రావ్, ఏమూర్ ఎంకటి, గిర్ణ భ్రభ్   


ఆ కాకితంలో ఇంతే వివరాలు ఉన్నాయ్

మిగతా వివరాలు ఏమిటా, ఈ పేర్లు ఎప్పుడూ వినలేదే అని కుతూహలంగా ఉన్న కుర్రకుంకలంతా పైనుంచి పడ్డ కాకితాలన్నీ ఒక దగ్గరకు చేర్చారు 

ఆ తతిమా కాకితాల్లో ఆ చిత్రపు స్క్రిప్టు ఉన్నది

ఆ స్క్రిప్టు అందుకున్న ఒక తెలుగాయన అది చదవటం మొదలుపెట్టాడు

ఆ స్క్రిప్ట్ మొదటి పేజీలో

********

ఓపెన్:

-------

1960 అంటూ ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్లైడ్. ఎండిపోయిన తుప్పలు. చుట్టూ నాలుగైదు గొర్రెలు. మంద్ర స్థాయిలో సంగీతం ఎక్కడినుంచో. గుడివాడ ఎల్లాను సిరియాకు పొయ్యాను పాట

తుప్పల మధ్యలో:

-------------------

ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు. (బల్త్కార్ నారాయణ్, ఏలూర్ ఎంకట్రావ్). పిచ్ముండ్ సురేశ్ (ఆరేళ్ళ కుర్రవాడు). ఎవరికీ ఒంటి మీద బట్టల్లేవు. పెద్దవాళ్ళ ఒంటి మీద ఎర్రగా కాల్చిన వాతలు. చేతిలో చిరిగిన చీర ఒకటి. గొంతుక్కూర్చొని రహస్యంగా విస్పరిస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు.

బల్త్కార్ నారాయణ్: అల్మహబ్బా జిదబ్బర్ కదబ్రి కీఫ్కల్ ఇస్మా యె జింఘాలక్ 

ఏలూర్ ఎంకట్రావ్: ఇల్మా జిబ్బ జార్ కుఫ్కా పొడుస్తి 

బల్త్కార్ నారాయణ్: ఎర్ర్గ కాల్స్ వాత్ కదబ్రి హబ్బ హిబ్బి హబిబీ 

ఏలూర్ ఎంకట్రావ్: ఇల్ మజిబ్బ దబ్బి దొబ్బి ఆడ్వాళ్ పట్క్ రాస్త్ అట్ల్ అవుత్ హబీబా 

బల్త్కార్ నారాయణ్: ఏ జిక్మ జింఘ్ ముంద్ సిర్య జంపింగ బాద్ మె అమ్రిక జంపింగ జిల్మహదబ్బ  

ఏలూర్ ఎంకట్రావ్: కీఫ్క కీఫ్క నాన్ కూడ్ తీస్క్ హబీబిల్ల బల్బల్ల 

బల్త్కార్ నారాయణ్: కీఫ్క కీఫ్క తీస్క్ పోత అల్మి హిబ్బి జబ్బార్ జింబ ఏలూ ఎంకట్ 

పిచ్ముండ్ సురేశ్: (బల్త్కార్ నారాయణ్ ఒంటి మీద వాతలను ఆశ్చర్యంగా కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని చూస్తున్నాడు)

ఏలూర్ ఎంకట్రావ్: జూఫ్క ఇక్మ గోసి గుడ్ ఊడ్ని పిచ్ముండ్ హేం షెయ్యా హబిబీ ఉహాబిల్ల

బల్త్కార్ నారాయణ్: జిల్మ జింఘె వాంగ్ పేర్ మార్చ్ ఇక్డ్ కసాబుల్ల బిల్బిల్బిల్ల ఉర్రహ్ 

ఏలూర్ ఎంకట్రావ్: ఇర్రహ్ బిర్రహ్ చల్ పోదామింబ్రిల్ల చల్ ఇల్లోహిల్మ 

(ఇంతలో సూర్యాస్తమయం. ముగ్గురూ లేచి నడుస్తూ ఉంటారు అస్తమయం లోకి. చిరిగిన చీర గాల్లో ఎగురుతూ సూర్యుడికి అభిముఖంగా. ఇంతలో భోరున వాన. చీరల చిల్లుల్లోంచి ధారగా కిందకు తుప్పల్లోకి) 

కట్ టు టైటిల్ కార్డ్: ఒక్కసారి...బలాత్కరిస్తా...ఊఁ 

---------------------

టాగ్ లైన్: అందరూ ఆనందించేలా 

----------

మ్యూజిక్: 78 RPM లో మంద్రంగా సిరియాకు ఎల్లాను ....

---------

Wednesday, October 6, 2021

ఉచిత బోడి సలహా(లు)

సోషలు మీడియాలో వచ్చుచున్న కొన్ని పోష్టులు చూసిన్నూ, మరియూ కాపీదారులతో చూసిన చిక్కులతో నిండిన తలపండు అనుభవంతో రాయుచున్న పోష్టు ఇది

నావన్నీ ఎత్తుకుపోతున్నారో అన్న పోష్టులమూలాన వీసమెత్తు పని కూడా జరగదు. మీ కథలేవైనా చోరీ అయితే, మీ రచనాసంగతులు ఏవైనా చోరీ అయితే రాజకీయనాయకులు, పోలీసువాండ్లు ఎవరైనా ఎరికలో ఉంటే, డబ్బులిచ్చో స్నేహితం ఉపయోగించుకునో ఇంకేదైనా విధానం అవలంబించో - మీ వస్తువులు, రచనా వస్తువులు చోరీ చేసిన వాండ్లని కథా అత్యాచారం, కథా బలాత్కారం సెక్షన్ల కింద ఒక్కణ్ణి, వీలుంటే పది మందిని అరెష్టు చేయించి, మీడియాలో విస్తృతంగా వచ్చేట్టు చెయ్యండి. అంతా కాకపోయినా కొంతైనా సద్దుకుంటాయ్. 

కావాలంటే ఆ బహుమానాల మొత్తం పెంచటానికి ఒక క్రవుడ్ ఫండింగ్ ఒకటి చెయ్యండి. బోల్డన్ని పైసలొస్తయ్. అన్ని పైసలకు ఈ జమానాలో ఉపకారం చెయ్యని మనిషి ఉండడు. సెక్షన్లు వాళ్ళే సృష్టించుకుంటారు. (This variety crowd funding will attract attention and you can become famous too) 

అదీ కాక - నెట్ గృహమునందు పిటీషను ఒకటి తయారుచెయ్యండి. సంతకాలు సేకరించండి. 

లేకుంటే వైల్డ్ వెష్టు సినిమాల్లో బవుంటీ హంటర్స్ అని కొందరుంటారు. వారి పని తలకు వెలకట్టబడ్డ వానిని పట్టుకుని వాని తల సజీవముగానో, నిర్జీవముగానో తీసుకొనిపోయి బవుంటీ సంపాదించుకొనుట

మీరు ఆ దారి కూడా చూసుకోవచ్చును. అయితే తలలు ఎగరగొట్టటం ప్రస్తుత చట్టాల ప్రకారం నేరం కనక ఎగరగొట్టకుండా వాని ఇల్లు ఆనుపానులు తెలుసుకుని తోటి బాధితరచయితలను కూడగట్టుకొని పోయి ఇంటి ముందు మైకులో అరుస్తూ బ్రోచర్లు, పాంఫ్లెట్లు పంచిపెట్టండి. మీ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. మీ పని జరిగే అవకాశం కాస్త ఎక్కువ. You will have your bounty received in one form or the other. 

ఇంకా వీలుంటే గాడిదలు అద్దెకు తీసుకుపోవుడు. రేజర్లు తీసుకుపోవుడు. సున్నము తీసుకుపోవుడు.. ఆపైన చేయవలసిన పని మీకు తెలిసిందే 

అది కుదరదంటే ఫేసుబుకు లైవును ఉపయోగించి అమ్మ ఆలి బూతులు కాకపోయినా ఉగ్రమహోగ్రంగా ఒక వీడియో చేసి అన్ని కాపీ గ్రూపులలో పోష్టు చేయుడి. యూట్యూబులో పోష్టు చేయుడి. 

మీకు సాయము కావలెనన్న టికు టాకు వీరులు శానా మంది మీ మిత్రబృందంలో ఉండి ఉంటారు. వారిని ఉపయోగించుకొనుడు

నిర్భయ చట్టం వచ్చినా అసలైన బలాత్కారాలే ఆగట్లేదు, ఇక ఇవేం ఆగుతాయ్ అనుకునేవాళ్ళు అయ్యో, నావి చోరీ అయినాయ్ అనే ఏడుపులు ఆపి రాసే రాతల మీద దృష్టి పెంచండి. 

ఇది ఈ కాపీల చరిత్ర అంతా ఒకప్పుడు తెలిసీ తెలియని కుర్రవాండ్ల మూలమున జరుగుచుండెడిది. ఎప్పుడైతే అప్పారావు, నరచివ్వరాజు, వెక్కటరవణ మొదలైనవారు చౌర్యమునందు మెళకువలు నేర్చుకుంటిరో, అవి తెచ్చు పేరు ప్రతిష్ఠలు గమనించినారో అప్పటినుంచి బ్రహ్మాండము బద్దలయినది. 

వారి నట్టుకాయలు బద్దలవ్వవలెనన్న - పోలీసు సర్కిళ్ళల్లో పరిచయాలు ఉన్నవారు వాటిని ఉపయోగించుకుంటే మంచిది 

అయినా ఇంత తలపండు ఉన్నవాడివి నువ్వే ఎందుకు చెయ్యలేదు ఆ పనులు అని అడుగువారికి - రక్తం మరుగుచుండిన యుక్తవయసులో యాక్షను తీసుకుందామనుకున్నప్పుడు, అప్పుడు పోలీసువాండ్లు, రాజకీయనాయకులు పరిచయమే లేదు. ఇప్పుడు పరిచయమున్నా వాళ్ళను ఉపయోగించుకునే ఆసక్తి ఏ మాత్రమూ లేదు. ఈ సంఘానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే పనుల పట్లా తగ్గిన ఆసక్తి ఒక కారణం. కనక మీ గోల మీదే! 

ఎంత ఆసక్తి పోయినా కూడా చేతి దురద ఊరుకోక, ఊరక ఉండలేక ఉచిత బోడి సలహా(లు) ఇచ్చినాను. తాంబూలమో, తలుపు చెక్కో - మీ ఇష్టం - ఏది పుచ్చుకుని ఆనందించినా మీ ఇష్టం

Sunday, October 3, 2021

పండంటి ప్రాముఖ్యతకు పది సూత్రాలు ఇవిగో

 పండంటి ప్రాముఖ్యతకు పది సూత్రాలు ఇవిగో

1. అతివినయో ధూర్తలక్షణమ్‌ చండప్రచండంగా కలిగినవారు ప్రముఖులగుదురు. 

2. దళితవాదము, ముస్లిము వాదము, హేతువాదము, హిందూ దైవదూషణ వాదము, మహిళావాదము, బ్రాహ్మణద్వేష వాదము అను షడ్గుణములు, సద్గుణములు సమృద్ధిగా కలవారు ప్రముఖులగుదురు.

3. నెట్గృహముయందు మహిషచర్మము కప్పుకొని సకలజనులవి చోర తస్కరమను అనుపమానమైన గుణముతో తనవి కావించుకొనువారు ప్రముఖులగుదురు  

4. ఐంద్రఖండములోని విశ్వవిద్యాలయములలో బోధించు వృత్తిలోనుండి అందరిలో నిప్పులనూ ఎగదోసే తత్త్వము కలవారు ప్రముఖులగుదురు 

5. తెలుగు సంఘములను స్థాపించి లోపాయికారీతనముతో జనాంతికముగా సమావేశములు జరుపుచు ప్రజలు, సభ్యుల, సంఘసమాజమునుండి ధనము పిసికి పిండి స్వలాభము మరియు స్వీయ ఆస్తి పెంచుకొనుటకు కొత్త కొత్త కుయుక్తయుక్తమగు విధానము కనిపెట్టుచు పైపూతగ సేవాయుక్త తత్త్వము కనపడునట్లుగ ఉపాయము చేయువారు ప్రముఖులగుదురు 

6. చలనచిత్రములయందు వెలుతురు బుగ్గ మనిషి (లైట్ బాయ్) వద్ద ఉన్న సహాయకుడికి దూరపుసహాయకుడిగానుండుచు ఫేసుబుకునందు నానారకములుగ హల్చల్ చేయువారు ప్రముఖులగుదురు 

7. టిక టాకు అని శ్రవణదృశ్య మాధ్యమునందు యందు వింతవింత భిక్షాందేహి దర్శనలు, ప్రదర్శనలు చేయువారు ప్రముఖులగుదురు 

8. ఇతరుల కథలను, నిష్ఫలనిష్ప్రయోజకనిరర్థక రచనలను తన్మయత్వముగ రచయిత రాయని సంగతులను ఉద్రేకముతో, ఉద్వేగముతో విశ్లేషించి ప్రసంగించుచు అబలత్వము సున్నితత్త్వము అధికముగ కల స్త్రీలింగములే శ్రోత, వీక్షక లక్ష్యధ్యేయముగ పనిచేయువారు ప్రముఖులగుదురు 

9. భారతదేశమందటి గొప్పగొప్ప విశ్వవిద్యాలయములలో చదువు "శంకరు"నిలా వెలగబెట్టి క్రౌంచద్వీపము యందు, శాల్మలి ద్వీపము యందు నివాసము ఏర్పరచుకున్న పిదప భారతదేశమును, దాని గొప్పతనమును "చంకరు"డిలా చంకనాకించు తత్త్వము కలవారు ప్రముఖులగుదురు 

10. నెలరోజుల పసికందుల నుండి యాభై ఏండ్ల పిల్లవాండ్ల వరకు కుటుంబముగా కల తలిదండ్రులు రాయు కుటుంబవిశేషములు గోడలయందు దండిగ కలవారు, ఏడుపదుల వసంతముల అనుభవములను క్రోడికరించి తమ జీవితకాలములో పోయినవారితో లేని స్నేహితమును ఆపాదించి ఆ పోయినవారు చెయ్యని చెప్పని పనులను గొప్పగా చెప్పువారు, వలలవంటలను వంటలక్కల కబురులను గొప్పగొప్పగా పోష్టువారు, రోదన ప్రధానముగా కల పోష్టులు పోష్టువారు తమంత తాముగా ప్రముఖులగుదురు 

ఇక్కడికి దశసూత్రాణి సమాప్తం

ఏకోత్తర లేదా ఏకాధికశత సూత్రాణి ఉన్నది కానీ - అంత రాసే ఓపిక లేక క్ఌప్తీకరించి వదిలివేయుట జరిగినది   

ప్రముఖత్వము సంపాదించుట ఎటుల అని రాసినాము కనక అప్రముఖత్వము ఎటుల సంపాదించుకొనవలెననునది కూడ చెప్పుకొందము. అప్రముఖత్వము సంపాదించుకొనుటను ఒకటే ఒక సూత్రము

1. కొరగాని ఛాయాచిత్రములు తీయుచు కానీ, అంతకన్నా కొరగాని చిత్రపుపని వెలగబెట్టుచు కానీ, అంతంతకన్నా కొరగాని పుస్తకములు ప్రచురించుచు కాని, అంతంతంతతకన్నా దబిడదిబిడ నిజములు సూత్రములుగ సూత్రీకరించి పోష్టులుగా పోష్టువారు కానీ అప్రముఖులగుదురు