Monday, November 30, 2020

1910లో కళింగ / ఉత్కల దేశపు బ్రాహ్మల గోత్రాలు, బ్రాహ్మల ఇంటి పేర్లు

 1910లో కళింగ / ఉత్కల దేశపు బ్రాహ్మల గోత్రాలు, బ్రాహ్మల ఇంటి పేర్లు గుదిగుచ్చి ఒక పుస్తకం "ఉత్కల విప్రవంశ ప్రదీపిక" అచ్చు వేసినారు శ్రీ కుప్పిలి కృష్ణమూర్తి కవిగారు - అందులోవి ఇవి...

పుస్తకం చిట్టిపొట్టిదే కానీ, చక్కగా వివరించారు బ్రాహ్మలకు సంబంధించిన మిగతా విషయాలు కూడా... 2003లో మళ్లీ పునర్ముద్రణ అయ్యింది... ఆ వివరాలకు మొదటి రెండు బొమ్మలు చూడవచ్చు


Friday, November 27, 2020

అక్షరమాతకు నమోన్నమ:

 యూట్యూబునందు, అనగా మా ఛానలునందు యాభైయ్యవ రోజుకు (50th Day - Woo Hoo) చేరి వెలుగుతున్న వీడియోల అక్షరదీపం, డూడులుదీపం, గీతలదీపం

నిర్విఘ్నంగా నడిపిస్తున్న ఆ అక్షరమాతకు నమోన్నమ:

218 అయినాయ్, ఇంకా 782 ఉన్నాయ్ సహస్రాక్షర పూర్తికి

Friday, November 20, 2020

అది కాక, విచ్చలవిడి బూతులు

 కందసామి వెడ్డింగు

అనే సినిమా చూస్తిని రాత్రి

సౌత్ ఆఫ్రికాలో నివసిస్తున్న మనవాండ్ల సినిమా అది

అక్కడి మనవారి సాన్స్కృతిక తాదాత్మ్యతను, బాలీవుడు భంగును బాగా రంగరించి ప్రేక్షకులకు పూసిన కందగడ్డ సినిమా ఈ సినిమా

కందసామి అనగా కందదుంపలా అన్నిటా భాగ్యవంతుడు, ఎన్నిటా ఆరోగ్యవంతుడు, ఒన్నిటా స్పర్శనీయుడు

అసలు కందసామి అంటే కందగడ్డలకు సామి అని ఒక నిర్వచనం. కందసామి అంటే ఆరుచేతులతో, ఆరుమొహాలతో విశ్వాన్ని దడదడలాడించేవాడని ఇంకో నిర్వచనం. మనం మొదటిదానిని పట్టుకుందాం ఇక్కడ ఈ పోష్టుకు.

కందగడ్డ సాంకేతిక సైంటిఫిక్ నామము టైఫోనియం ఓరిక్సెన్సు

ఈ సినిమాలో సౌత్ ఆఫ్రికాలోని మన సంతతి వారి హాస్యము టైఫూనులా కాకున్నా బఫ్ఫూనులానూ, లాజిక్కు మొన్నామధ్య ఎండిపోయిన కేప్ టవునులానూ ఉన్నది

కథ ఏమిటంటే ఒక డాక్టర్ కాబోయే హీరో , ఒక హీరోయిను - వాళ్ళ మధ్య లవ్వు, ఆ లవ్వుకు ఆశానిపాతాల్లాంటి హిరోయిన్ అమ్మ, హీరో అమ్మ

హీరోయిన్ అమ్మకు, హీరో అమ్మకు మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే జొన్నకంకులు మొలిచే వైరం.
హీరో అమ్మ బార్బర్ వృత్తీకురాలు. హీరోయిన్ అమ్మ టిప్పుటాపు స్కర్టులు వేసుకుని సిగరెట్లు తాగే వృత్తి.

హీరోయిన్ అమ్మకు జలజల సలసల. హీరో అమ్మకు కలకల విలవిల.

అయితే అమ్మలిద్దరూ ఒకప్పుడు కంద బచ్చలి కూరలా కలిసిపోయిన ప్రాణస్నేహితురాళ్ళు. దీనికి ముందు సీక్వెల్ ఒకటి ఉన్నది కామోలు, అందులో ఇద్దరూ ఎందుకు కంద బీరకాయచెక్కుల్లా ఎడమొహం పెడమొహం అయ్యారోనన్న కారణం ఉన్నట్టుంది.

ఆ కారణం పక్కనబెడితే, ఇద్దరూ భారతీయ అమ్మల్లానే పిల్లలను We won't let you go from us అనే పొసెసివ్ నేచరుడు కావటం మూలాన, ఆ పాయింటు మీద కొట్టుకోవటం, రాజీకి రావటం, ఇద్దరూ కలవటం, మళ్ళీ కొట్టుకోవటం, మళ్ళీ కలవటం, మళ్ళీ విడిపోవటం, పిల్లలను విడదీయాలని మళ్ళీ ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేసుకోవటం అన్న దాంతో కందకు ఉండాల్సిన దురద కత్తికి పట్టి ఆ దురద సినిమా అయ్యింది.

ఇందులో నాన్నలకు పని ఏమీ లేదు.. వాళ్ళిద్దరూ యమా దోస్తులు మరియు పెళ్ళాము దాసులు, ఊరికే సిగరెట్లు తాక్కుని బి.ఎం.డబ్ల్యు కారొకయాన, డొక్కు కారు ఒకాయన కడుక్కుంటూ ఉండే మొహాలు, పిల్లల జీవితాలను అమ్మ చేతిలో పెట్టి అవతలి ఒడ్డున ఉండే చోద్యమైన నాన్నలు

దానికి తోడు ఒక నాయనమ్మ.

అది కాక విచ్చలవిడి బూతులు.

CAUTION: చెవులు మూసుకోవాలనుకున్నవారు మూసుకోండి. కళ్ళు మూసుకోవాలనుకున్నవారు కళ్ళు మూసుకోండి.

ఆవిడ, ఆ ముసలావిడకు సుగర్ తక్కువయ్యిందన్న కారణం పెట్టి ఒక సీను రాసి ఆవిడకు కండోం అనేదేమిటో తెలియదన్నట్టు చూపించి, ఆవిడ చేత పాకెట్ ఒపొడదీయించి దాన్ని ఆవిడ నోట్లో వేయించి, ఆవిడ చేత కరకర నమిలించి ఇదేదో అంత స్వీటుగా లేదేననిపించి, నోట్లోంచి పూర్తిగా బయటకు తీయించి, ప్రేక్షకులకు చూపించి - దీని మీద "కాక్-నట్-ఆయిల్" పూసారేమిటీ అని అడిగించారు...

దాంతో ఆ సినిమా మీద అప్పటిదాకా లేని విరక్తి, ఉన్న డిప్రెషను కలిసి పూర్తిగా హరీమన్నది

ఇక ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు తెరవ్వచ్చు

కథ ఇంతే. సినిమా మొత్తం ఈ అమ్మల మీదే, మధ్యే నడుస్తుంది

ఇక హీరోగారి ముక్కు కింద మూలనున్న జొహానెస్బర్గు నుండి పైన మూలనున్న ఈజిప్టు దాకా ఉన్నది. నవ్వినపుడు ఆయనకున్న 64వేల దంతాలు, కాదు కాదు, భారీ కందగడ్డలు వరసగా పాతినట్టు ఉన్నవి. యాక్షను మటుకు బాగుగా చేసినాడు కుర్రవాడు

హీరోయిను సంగతి అయితే చెప్పనే అక్కరలా. అయితే అమ్మ ఇచ్చిన టిఫిను బాక్సును దీనంగా చూస్తూ ఉండే సీన్లు, స్కూల్ బాగులో కాండోములు పెట్టుకునే సీన్లు, కాకుంటే హీరోగారికి మూతిలో మూతి పెట్టి ముద్దులు రంగరించే సీన్లు మటుకే ఉన్నాయావిడకు.

ఇక మిగిలిన వారి సంగతి ఎవరికీ చెప్పనక్కరలా!

కానీ ఈ సినిమా సౌత్ ఆఫ్రికాలో షోలే లెవెల్లో హిట్టయ్యింది అని నెట్ఫ్లిక్సులో అందరూ అనుకుంటున్నారు. దేనికో మరి తెలియదు.

మ్యూజిక్ బిట్లు మటుకు కొన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయ్. తమన్ కానీ, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కానీ, కీరవాణి కానీ ఇంకా వినలేదనుకుంటా ఆ బిట్లను. త్వరలో మనకు ఆ బిట్లతో పాటలు వచ్చే అవకాశం చాలా హెచ్చుగా ఉన్నది.

ఎప్పుడన్నా మీకు కందగడ్డలా ఎర్రగా అవ్వాలన్న కోరిక కలిగితే మటుకు చక్కగా చూడండి ఈ సినిమాను

చిర్రెత్తింది ఆ సమాధానం విని

 #అనగనగా

అనగనగా

ఎప్పటిదో కాలం

పరమాత్ముడు పరమశివుడు కైలాసాన్ని సృష్టించుకున్న కాలం

కైలాసంలో గృహప్రవేశం చేయటానికి ముహూర్తం నిశ్చయించాడు

ఏమా ముహూర్తం?

ప్రదోష సమయం

ప్రదోష సమయం అంటే మునిమాపు వేళ

మునిమాపు వేళ అంటే సూర్యుడు అస్తమించడానికి ముందు, వెనుక మూడేసి ఘడియలు కలిపి మునిమాపు వేళ అంటారు

ఎందుకు ఆ ముహూర్తం నిర్ణయించాడు?

గృహప్రవేశానికి వచ్చేవారికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని

రోజువారీ పనులు చక్కబెట్టుకుని ప్రశాంతంగా వస్తారని ఆ ముహూర్తం నిశ్చయించాడు

సరే, ఆ గృహప్రవేశానికి శ్రీమహావిష్ణువు కూడా వెళదామనుకున్నాడు

గృహప్రవేశానికి వెళుతూ ఒట్టి చేత్తో వెళితే ఏం బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూ ఉండగా మంచి బహుమానం తయారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు కనపడక, చప్పున విశ్వకర్మను సృష్టించాడు

ఆ విశ్వకర్మకు సమస్త విద్యలు ప్రసాదించాడు

ప్రసాదించి - "ఏమోయ్ నాకు కొత్త రకపు బహుమానం ఏదన్నా చేసివ్వవయ్యా త్వరగా, అక్కడ పరమశివుడు కైలాస ప్రవేశానికి తయారైపోతున్నాడు" - అని తొందరపెట్టాడు

విశ్వకర్మకు గబుక్కున ఏమీ తోచలా

"ఉండండి బాబూ, అన్నీ దడిలో పెట్టి తడిలో పెట్టి అన్నట్టుగా నాకేదన్నా ఇచ్చెయ్, నాకేదన్నా ఇచ్చెయ్ అంటే ఎట్లా చచ్చేది? ఆలోచించాలి కదా, ఉండండి ఒక్క నిమిషం" అని సమాధానమిచ్చి ఆలోచించటం మొదలెపెట్టాడు

విష్ణువుకు చిర్రెత్తింది ఆ సమాధానం విని

"సరే, నే వెళ్ళిపోతున్నా కైలాసానికి, నువ్వు ఏం ఆలొచిస్తావో, ఏం తయారు చేస్తావో నాకు తెలియదు. లక్ష్మి తయారు అవటానికి ఇంకా కొంత సమయం పడుతుంది. ఆవిడను తీసుకుని సరిగా నేను అక్కడికి చేరుకునేప్పటికి నువ్వు ఏదో ఒకటి తయారు చేసి అక్కడికి తీసుకొచ్చెయ్" అని లోపలికి లక్ష్మి దగ్గరకు వెళ్ళి "పదవమ్మా, పద పద" అంటూ ఆవిణ్ణి తొందర పెట్టటం మొదలుపెట్టాడు

ఇదంతా జరుగుతుంటే విశ్వకర్మకు ఆలోచన వచ్చింది

అమలులో పెట్టి ఒక బహుమానం తయారు చేసేసాడు

ఆ తయారీ అయ్యేలోపల లక్ష్మి అమ్మవారు తయారు అవ్వటం, వాళ్ళాయనతో కలిసి కైలాసానికి వెళ్ళటం జరిగింది

విశ్వకర్మ కూడా ఉరుకులు పరుగులు మీద కైలాసానికి చేరాడు

అక్కడ లక్ష్మి అమ్మవారి చేతిలో పెట్టాడు

అమ్మవారి కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయి

అంత బావుంది ఆ బహుమానం

సంపదల తల్లికే నచ్చేసింది ఆ బహుమానం

దాన్ని తీసుకుని పరమాత్ముడి దగ్గరకు వెళ్ళి - "అన్నయ్యా, ఇదిగో మా తరఫున గృహప్రవేశపు బహుమానం" అని ఆయన చేతిలో పెట్టింది

"ఏమిటి వదినా ఇది, చాలా బావుందే!" అని పార్వతి అమ్మవారు అడిగింది ఆ బహుమానాన్ని చూసి

విశ్వకర్మ అందుకుని "దాని పేరు తులాకోటి అమ్మా. అది ఆయన పాదాలకు ఒకసారి అలంకరించి చూడండి" అన్నాడు

అది విని పార్వతి అమ్మవారు దాన్ని పరమశివుడి పాదాలకు అలంకరించింది దాన్ని

అక్కడున్న అందరి కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయి

కళ్ళు బైర్లు కమ్మినాయి ఆ తులాకోటి మెరుపులతో

ఆ ప్రాంతం అంతా ధగధగలాడిపోయింది

పరమాత్ముడు ఆ పాదాలంకారం అయ్యాక, ఏమిటో చూద్దామని ఒక అడుగు వేసాడు

అంతే!

ఠప్పున ఆ బహుమానం భూమి మీదకు జారి పదహారు శబ్దాలు చేసింది

ఏమిటా శబ్దాలు?

కి

రి
కి

ధి
గి

ణు
ఝం

అంటూ పదహారు శబ్దాలు వినిపించాయి

ఎంతో శ్రావ్యంగా వినిపించాయి

ఇంతకీ ఏమయ్యింది ఆ బహుమానానికి?

విశ్వకర్మ చేతిలో బహుమానం పట్టుకుని పరుగులు పరుగులు పెట్టటం మూలాన ఆ బహుమానం కాస్తా తన చుట్టులోంచి కాస్త వదులయ్యింది

ఆ వదులు కావటం కావటం తులాకోటిలోని తులలు జారిపోయినాయి

అలా జారినవి భూమి మీద పడి ఆ శబ్దాలు చేసినాయ్

ఆ శబ్దాలే ఈ ప్రపంచానికి తాళ భిక్ష

ఆదితాళ భిక్ష

పదహారు తులలు పదహారు శబ్దాలు చేసిన కాలపు సమయం కాకపాదం అయ్యింది

ఆ కాకపాదమే సంగీతంలో అనంతమైన తాళములకు ఆది పాదం, ఆదితాళం

అలా అందాకా నిశ్శబ్దమయమైన ఈ భూమి మీద సంగీతోత్పత్తి జరిగింది

తర్వాత తర్వాత తండుడు (నందికేశ్వరుడు) ఆ తాళాలను విస్తృత పరచి వాటికో రూపం కల్పించి పరమశివుడికి నివేదించగా, ఆయన మెచ్చి తాను ప్రతి ప్రదోషవేళ చేసే నృత్యానికి ఆ తండుడి పేరు పెట్టి "తాండవం" అనే దానికి నాంది పలికాడు

అలా ఓం తత్ సత్ అయ్యింది

- ఈవేళ ఏదో ఒక కథ రాద్దాం అనుకొని మొదలుపెట్టగా, వైష్ణవి వేసుకున్న గజ్జెల శబ్దం విని, అందెల మీద ఒక కథ రాసుకుందామని పర్యాయపదం చూడగా తులాకోటి అని కనపడింది. ఇదేదొ బాగుందే అని మా ఆవిడ సంగీతం పుస్తకం తీసి అందులోని తాళాలకు అన్వయించి రాసుకున్న కథ...ఇది డ్రాఫ్టు కథేనండోయ్..దీనికి కొన్ని పద్యాలు అవీ చేర్చి పూర్తి చేస్తా తర్వాతెప్పుడైనా!

Gopireddy Srinivas Reddy

- మొన్నామధ్య మీరు చిన్నపిల్లల కథలు బాగుంటాయని ఎక్కడొ అన్నారు... ఇది చిన్నపిల్లలకు చెప్పటానికి బాగుంటుందని అనుకుంటూ మీకు అంకితం చేసేస్తున్నా... 🙂

Thursday, November 12, 2020

35వ రోజు - 150 తెలుగక్షరాల వీడియోలకు చేర్చినాను

 35వ రోజు - 150 తెలుగక్షరాల వీడియోలకు చేర్చినాను


ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 


https://www.youtube.com/channel/UCMUT1-YDNe6HUVxf_IgJplA/videos 


వీలున్నవారికోసం, చూడాలనుకున్నవారి కోసం, ఆసక్తి ఉన్నవారికోసం - ఈ పోష్టు


Saturday, November 7, 2020

31వ రోజు - 125 తెలుగక్షరాల వీడియోలు

 31వ రోజు 11 బొమ్మలు, 11 వీడియోలు యూట్యూబ్ ఛానలుకు ఎక్కించి - మొత్తం 125 తెలుగక్షరాల వీడియోలకు చేర్చినాను

వీలున్నవారికోసం, చూడాలనుకున్నవారి కోసం, ఆసక్తి ఉన్నవారికోసం - ఈ పోష్టు

Friday, November 6, 2020

అష్టదిగ్గజాలు - ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు? ఎలా ఉండవచ్చు వారు? అన్న ఊహతో గీసుకొన్న బొమ్మలను కూర్చి చేసిన పుస్తకం

అష్టదిగ్గజాలు

ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు?

ఎలా ఉండవచ్చు వారు? అన్న ఊహతో గీసుకొన్న బొమ్మలను కూర్చి చేసిన పుస్తకం

In A4 size

Book No. 119 is published and available at Amazon.

What’s it about?

I will give you the title and it’s pretty much self explanatory and here it is

Ashta Diggaja’s - A Pictorial

Link is here for those of you who are interested to buy it.


Happy Deepavali to you and your family in advance


Tuesday, November 3, 2020

26 days - వంద అక్షరాల వీడియోలు పూర్తి

 Woo Hoo - Our Youtube Channel is at 100 videos, 100 Telugu Alphabets videos that is, today. Took 26 days to get there, but, did it! 900 more to go and to get to the finish line of the 1000 Alphabet Drawing Challenge

వంద అక్షరాల వీడియోలు పూర్తి ఈరోజటితో. యూట్యూబు ఛానలులో

బొమ్మలు గీయటం రెండు నిమిషాల పని - ఈ వీడియోలు తయారు చేయటంలోనే రోజులో మిగిలే ఆ కాసంత సమయమూ గడిచిపోతోంది... సులభం అయ్యే దారేదన్నా ఉంటే కనక మొదటివారంలోనే వంద వీడియోలూ పూర్తి అయిపోవును ...

సరే కానీ, చూద్దాం ఈలెక్కన ఎన్నిరోజులు పడుతుందో వెయ్యిటికి

ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 


 కావాలనుకున్నవారి కోసం, చూడాలనుకున్నవారి కోసం ఈ వార్త 

To those of you who are interested in such news!

Thanks and enjoy your day!

Friday, October 30, 2020

అనగనగా

 And old snippet long before mairAvaNa book was published. I wanted to incorporate the incident into the book , but left it out because it was getting too long and bulky and did NOT add any value. So dropped it and saved it as a "once upon a time story" with some minor changes. And this evening while cleaning up old drafts, came across this one and thought of sharing it here.... That is all....

Have fun.

************
అనగనగా

ఎప్పటిదో కాలం

శుక సారణుల కాలం

ఎవరు వారు?

రావణాసురుడి మంత్రులు

వాళ్ళ తాతతండ్రుల కాలం నుంచి వాళ్ళ వంశం రావణుడి దగ్గరే పనిచేస్తోంది

ఎన్నో యుద్ధాల్లో పాల్గొని వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు రావణుడి విజయాల్లో భాగం పంచుకున్నారు

కాలం గడుస్తుండగా రావణుడికి మదం పట్టనంతగా పెరిగి సీతమ్మను ఎత్తుకువచ్చి రాములవారితో యుద్ధానికి సిద్ధమైపోయాడు

ఆ సమయంలో విభీషణుడు దుర్మార్గాన్ని వదిలి ధర్మం వైపు వెళ్ళిపోయాడు

వానరసేన వచ్చేస్తోంది

సాలవృక్షాలనూ, అశోక వృక్షాలనూ అనేక రకాల చెట్లనూ పీకి తెచ్చి నీటి పైన వేశారు

తుమ్మ, పొగడ మొదలైన చెట్లను కూడా తెచ్చి సముద్రం మీద విసిరి వేశారు

గండభేరుండాలంత కొండరాళ్ళను అవలీలగా ఎత్తుకొచ్చి నీళ్ళల్లో రామ రామ అంటూ వేసేసారు

చూస్తూ ఉండగానే పది ఆమడలు వెడల్పూ, నూరు ఆమడలు నిడివీ గల సేతువును నిర్మించవతల పారేసారు

అయిదే అయిదు రోజులలోగా సువేలపర్వతాన్ని చేరుకున్నారు

సేతువు దాటి లంకా సముద్రపు దక్షిణ తీరాన్ని చేరుకున్నారు

అన్ని కోట్ల మంది వానరుల గోల గంతుల వల్ల లంక దద్దరిల్లిపోయింది

ఏనాడూ అంత కోలాహలం విని ఉండలేదు రావణుడు

ఏమిటో కనుక్కురమ్మని, వానర సేన వివరాలన్నీ తెలుసుకు రమ్మని శుకసారణులను పంపాడు రావణుడు

సామాన్యులా వారు?

మాయల మరాఠీలు

ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాది విద్యల్లో ఆరితేరినవారు

సముద్రపు తీరాన్ని చేరుతూ అల్లంతదూరాన్నుంచి వానరసేనను చూసారు

ఇంకేం మనమూ వానర రూపాలు ధరించేద్దాం అన్నాడు సారణుడు

సరేననన్నాడు శుకుడు

అంతే, ఇద్దరూ వానర రూపాలు ధరించి వానరసేనలో ప్రవేశించారు

అలా ప్రవేశించిన వాళ్ళకు ఆ సేన, ఆ వానరసేన అంతు చిక్కలేదు

ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళే

అది చాలదా అన్నట్టుగా ఆ సేనలో ఇంకో పది భాగాలు ఇంకా సముద్రమ్మీది సేతువును దాటుకుని వస్తున్నాయ్

ఒళ్ళు జలదరించింది వాళ్ళిద్దరికీ అది చూసి

అయినా బిక్కపట్టుకున్నారు

అసలు ఎవరు వీరి సైన్యాధిపతులు, ఏమిటి వ్యూహరచనలు అన్నవి తెలుసుకుందామని ఇంకా ఆలోచన చేస్తూనే ఉన్నారు

ఇంతలో సారణుడి భుజమ్మీద చెయ్యి పడింది

భూమికంటా ఒంగిపోయాడు

అంత బరువుంది ఆ చెయ్యి

ఎవరా అని పక్కకు తిరిగి చూస్తే అంత ఎత్తున ఉన్నాడు ఒక వానరుడు

ఒక్కో చెయ్యి రెండు ఏనుగులంత ఉన్నది

ఒక్కో కాలు నాలుగు ఏనుగులంత ఉన్నవి

పోనీ అదేమన్నా జజ్జు ఒళ్ళా కుంభకర్ణుడిలా?

కాదు

ఎక్కడికక్కడ కండలు తిరిగిపోయి ఉన్నాయి

ఒక చేతిలో ముసలం పట్టుకుని ఉన్నాడు

ఆ ముసలమే శుకుడిని సారణుడి నెత్తి మీద నుంచోబెడితే ఎంత ఎత్తు ఉంటుందో అంత ఎత్తు ఉన్నది

శుకుడికి సారణుడికి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి

ఈరోజు అయిపోయిందిరా మన పని అనుకున్నారు

కానీ కాస్త ధైర్యం కూడదీసుకుని ఎవరండీ మీరు అని అడిగారు

ఆ వానరుడు - నా పేరు గంధమాదనుడు. మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ చూడలేదే మా వానరుల్లో. ఎవరి సైన్యంలోని వారు మీరు అని అడిగాడు

ఇద్దరికీ నోరు పెగల్లా

వీళ్ళ సంత అంతా చూసి అనుమానం వచ్చింది గంధమాదనుడికి

ఇద్దరినీ రెండు వేళ్ళ మధ్య ఇరికించుకుని విభీషణుడి దగ్గరకు తీసుకుపొయ్యాడు

వాళ్ళను చూడగానే విభీషణుడు, విభీషణున్ని చూడగానే వాళ్ళూ బిగుసుకుపోయారు

వాళ్ళ సంగతి తెలిసినవాడు కనక విభీషణుడు నిరుత్తరుడయ్యాడు

విభీషణుడి కంట్లో పడ్డాం, మన గుట్టు రట్టయిపోయిందిరా నాయనా చచ్చాం అని వీళ్ళు నిరుత్తరులయ్Yఆరు

ఇదంతా చూస్తున్న గంధమాదనుడు విభీషణున్ని ఒక్క చరుపు చరిచాడు

ఆ దెబ్బకు, ఆ చరుపు చేసిన చప్పుడుకి అంతా ఈ లోకంలోకి వచ్చి పడ్డారు

ఓయ్ విభీషణా ఎవరు వీళ్ళు అని అడిగాడు గంధమాదనుడు

తేరుకున్న విభీషణుడు వాళ్ళ్ సంగతి చెప్పాడు

వాళ్ళ మాయల సంగతి చెప్పాడు

వాళ్ళ టక్కుటమార విద్యల గురించి చెప్పాడు

గంధమాదనుడన్నాడప్పుడు - "ఒరే మీలాంటి వాళ్ళను ఎంతోమందిని చూసాను, ఇంకెంతోమందిని మట్టుపెట్టాను. చిన్నపిల్లల్లా ఉన్నారు, సరే కానీ ఎలాగూ వచ్చారుగా మా సైన్యం అంతా చుడండి, రావణుడి దగ్గరకి మీరేం తీసుకుపోవాలనుకున్నారో ఆ సమాచారం అంతా తీసుకుపోండి. రేప్పొద్దున్న మా రాములవారు, సాక్షాత్ శ్రీమహావిష్ణువు, త్రిలోకాలను ఒక్క అడుగుతో కప్పేసిన పరమాత్ముడు మీ ఇంటికొస్తున్నాడు. మిమ్మల్ని మీ రాజును నుగ్గు నుగ్గు చేసేస్తాడు. పోయి మీ రాజును పరలోకప్రయాణానికి తయారుగా ఉండమని చెప్పండి" అని

శుకుడన్నాడప్పుడు - "ఆ! సరే... మీ రాముడు త్రిలోకాలను ఒక్క అడుగుతో ఒక్కసారే ఆక్రమించాడేమో. మా రావణుడు త్రిలోకాలను ఎన్నోసార్లు ఆక్రమించాడు. ఎట్ళా చూసుకున్నా మా రావణుడే గొప్ప మీ రాముడి కన్నా" అని

గంధమాదనుడు నవ్వి అన్నాడప్పుడు - "ఇప్పుడు నువ్వన్న మాటలకి, నిరాయుధులుగా ఉన్న మిమ్మల్ని చంపడం మా వానర జాతికే తలవంపు. ఆయన సంగతి మీకేం తెలుసురా కుంకల్లారా! తెలియని వాడికి చెప్పినా తెలియదు. అయినా సరే ఒక చిన్న కథ చెపుతాను వినండి. నేను, ఆంజనేయుడు సమానమైన బలం కలవాళ్ళం. ఒకరోజు మా ఇద్దరికీ మాట మాట వచ్చింది. ఆంజనేయుడికి కోపం వచ్చింది కానీ తమాయించుకున్నాడు. స్నేహితుణ్ణని కూడా చూడాకుండా యుద్ధం చేసేయ్యవచ్చు, కానీ అందరిలా ఉంటే ఆంజనేయుడు ఎందుకు అవుతాడు? అవ్వడు. వెళ్ళి ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు. కోపం వస్తే అది తగ్గించుకోవటానికి వెళ్ళి నామజపంతో ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడు. అది చూసి నేను ఏమా జపం, ఏమా నామజపం అని ఎగతాళిగా కవ్వించాను. ఆంజనేయుడన్నాడప్పుడు - గంధమాదనా నీకు ఎగతాళిగా ఉన్నట్టుంది. సరే నేను ఈ రామనామాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు నా చిటికెనవేలు ఎత్తి చూడు అన్నాడు. నేను ఆగలేక చటుక్కున ఆ వేలు పట్టుకుని విరిచి అవతలపారవేద్దామనుకున్నా. వేలు పట్టుకోగానే హిమవత్పర్వతం నా చెయ్యి మీద పడిందా అన్నంత బరువు అనిపించింది. ఆకాశం భూమి ఏకం చేసిపారేసాను నా బలంతో అయినా సరే అంగుళం కూడా కదల్చలేకపోయాను. ఆ నామానికి అంత శక్తి ఉన్నది. ఆయన నామానికే అంత ఇది ఉంటే, ఇక ఏకంగా మనిషే మీ ఇంటికి వస్తున్నాడంటే చూసుకో. ఆయన నామాన్ని అనుక్షణం జపిస్తున్న ఈ వానరసైన్యం బలెమెంతో తెలుస్కోండి. తెలుసుకున్నారు కనక ఇక వెళ్ళిపోవచ్చు మీ ఇంటికి, మళ్ళీ కనపడ్డారో నామరూపాలు లేకుండా నుగ్గు నుగ్గు చేసేస్తాను" అన్నాడు

అది విన్నాక కూడా శుకసారణులు మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించారు

"మా రావణున్ని ఎవరు ఏం చెయ్యలేరు" అన్నారు

గంధమాదనుడు లేచి నిలబడి ఇద్దరినీ అరచేతిలో ఇరికించుకుని గిరగిర తిప్పి ఒక్క విసురు విసిరాడు

ప్రచండమైన గాలి వీచింది

ఆ గాల్లో గిరగిరగిర గిరికీలు కొడుతూ ఆ దక్షిణ తీరాన్నుంచి లంకలోని రాజభవనం మెట్ల దగ్గరకు వచ్చి పడ్డారు ఇద్దరూ

ప్రాణాలు ఉగ్గబట్టుకుని రక్తాలు ఓడుతున్న శరీరాలతో రావణుడి వద్దకు పోయి సంగతి చెప్పారు

రావణుడికి పంచె తడిసింది

ఒక్క వానరుడికే అంత బలం ఉంటే ఇక సైన్యం సంగతి చెప్పనక్కరలేదు అనుకున్నాడు కానీ తరువాత విద్వజ్జిహ్వుడి మాటల మాయలో పడి యుద్ధానికి తయారై పరలోక ప్రయాణానికి దారి సుగమం చేసుకున్నాడు

మళ్ళీ కంటపడవద్దు అని గంధమాదనుడు చెప్పినా వినని శుకసారణులు, యుద్ధ సమయంలో కంటపడటంతో కాలికింద వేసి ఒకే ఒక్క తొక్కుతో తలను కాలిని ఏకంచేసేలా అదిమి మాంసపు ముద్దలుగా అవతలికి విసిరేసి మాట నిలబెట్టుకున్నాడు గంధమాదనుడు

అలా ఓం తత్ సత్ జరిగె

Thursday, October 29, 2020

21 రోజులు - డెబ్భై అయిదు అక్షరాలు పూర్తి

21 రోజులు - డెబ్భై అయిదు అక్షరాలు పూర్తి 

పాత శాసనకాలపు అక్షరాలు , ఈ తరపు అక్షరాలు వేసి కొత్త రంగులు అద్ది బొమ్మలు ఎక్కించాను యూట్యూబ్ ఛానలుకు 

 ఛానల్ లంకె ఇక్కడ 


 కావాలనుకున్నవారి కోసం, చూడాలనుకున్నవారి కోసం ఈ వార్త 

అంతే! అంతకుమించి ఏమీ లేదు 

మళ్ళీ 100 కు వచ్చినపుడు కనపడతా యూట్యూబ్ ఛానలు వార్తతో ! 

 అందాకా మీరంతా ఎంజాయించండి! థాంక్యూ!