Monday, May 25, 2020

త్రిపురనేని కవిరాజు వలన జనక్ జనక్ పాయల్ బాజే జరిగినదా?

ఆంధ్రజ్యోతిలో మొన్న వారంలో ఎప్పుడో త్రిపురనేని కవిరాజు రాసిన శంబుకవధ గురించి ఒకాయన ఎవరో ఒక వ్యాసం రాసినారు

ఏమని?

అది కావాలని కొందరిని అవతారికులుగా కొందరిని రాక్షసులుగా మన పురాణాలు చిత్రించి పారేసాయని - ఆ గుట్టు కవిరాజు తాత బయటపెట్టేడని అందువల్ల కవిరాజు గొప్పవాడని... అని... అని...

అసలు శంబుకవధ ఉన్నది ఉత్తర రామచరితంలో కదా?

అవును

ఉత్తర రామచరితం అనేది అసలు రామాయణంలా చరిత్రా కాదు, పోనీ అనుకుందామనుకున్నా అసలు పురాణమూ కాదు, అంతకుమించి ఇతిహాసమూ కాదు . ఒక అనగనగా కథలాటి నాటకం. భవభూతి అనే మేధావి ఒకాయన ఓ నాటకం రాసి లేని దాన్ని ఉన్నదిగా భ్రమింపచేసి దానిని ఫేమసింగు చేసినాడు. దాన్ని పుచ్చుకుని కవిరాజు తిరగ నాటకం రాస్తే దాన్ని పుచ్చుకుని ఆంధ్రజ్యోతి వారు పుంఖానువ్యాసం అచ్చువేసినారు!

ఏమో నాయనా!

అసలు వాల్మీకి రామాయణంలో శంబూకుడి గురించి ఉన్నది ఏమంటే ? ఇది చదివి తెలుసుకోవలసిందే. ఆ యుగంలో ధర్మాన్ని శంబూకుడు ధిక్కరించాడు కనక రాజైన రాములవారు, ధర్మాన్ని రక్షించవలసిన రాములవారు వారి పని చేసినారు. అంతేకానీ అది ఈ యుగానికి అంటగట్టి తిమ్మిని బమ్మి చెయ్యమని కాదు

త్రిపురనేని కవిరాజు వలన జనక్ జనక్ పాయల్ బాజే జరిగినదా? ఏమో నాయనా! ఎవరి జెండా ఏమిటో, ఎవరి అజెండా ఏమిటో తెలియకుండా ఉన్నది....

అయినా అసలు ఆ గోలంతా మనకు ఎందుకు?

అవును మనకెందుకు? ఓ నాడు సంఘాన్ని, సమాజాన్ని గురజాడ, వీరేశలింగం మొదలైన వాళ్ళంతా నాశనం చేసినారు... ఒకసారి నాశనం మొదలయ్యాక అంధకుల వంశం వాళ్ళమాయె, ఎక్కడాగుతాం? పూర్తిగా కౌరవుల వైపు చేరి చచ్చిపోవాల్సిందే.... అక్కడిదాకా దేకుతూ ఉండటమే

అమెజానువారి హాట్ న్యూ రిలీజసు లిష్టులో 1,2,3 మనవే! ఒక తెలుగువాడివే!

అమెజానువారి హాట్ న్యూ రిలీజసు లిష్టులో ఒకటి రెండు మూడు మనవే! ఒక తెలుగువాడివే!

వీటిలో - చందమామ అమెజానుకెక్కి దాదాపు మూడువారాలు ....ఇంకా లిష్టులో ఎత్తునే నడుస్తున్నది

అటాచించిన బొమ్మ చూడుడు


Sunday, May 24, 2020

కొత్త పుస్తకం - మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. అందులో ఏ మాత్రం అనుమానం ఉండకూడదు!

అయ్యా, అమ్మా

మరల ఒక కొత్త పుస్తకం న్యూసుతో వచ్చేసినాను 

పుస్తకం టైటిలు  - Beginnings Of Life - Earth and Primeval Mothers - A Pictorial

వంద పేజీల A4 సైజు పుస్తకం నిన్న రాత్రి అమెజానుయందు పబ్లిషు అయినది  

ఏమున్నదీ పుస్తకంలో ?

ఒక అమ్మ, ఒక తల్లి, ఒక కోడలు, ఒక అమ్మమ్మ, ఒక నానమ్మ, ఒక పూజ్యురాలు, ఒక మేనత్త, ఒక చెల్లి, ఒక అక్క - అందరూ అమ్మతనానికి, ఈ లోకంలో మిగిలి ఉన్న కరుణకు, శక్తికి, ప్రేమకు మూలాలే, ఆలవాలాలే  - వారి అందమైన బొమ్మలు ఉన్నవి, ఆ పక్కనే వివరణ ఉన్నది 

దీనికి, ఉత్ప్రేరకం ఏమిటో తెలుసునా?

ఓనాడు, ఎన్నో దశాబ్దాల క్రితం - బాపు గారు - తెలుగు తేజాలు శీర్షికన వారం వారం తెలుగుదేశపు ప్రముఖుల గూర్చి బొమ్మలువేసి వివరణ ఇచ్చి అచ్చువత్తేవారు

అచ్చు అలాగే మన చరిత్రలో ఓనాడు మన జీవనానికి, ప్రేమకు, కరుణకు, శక్తికి, ప్రేమకు ఒక అర్థం కల్పించిన అమ్మలను - పురాణాలు కానీ, ఇతిహాసాలు కానీ, ప్రాచీనమైనది ఏదైనా కానీ - వాటిలోంచి తీసుకుని ఒక రూపం కల్పించి వివరణ ఇచ్చినాను 

మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. అందులో ఏ మాత్రం అనుమానం ఉండకూడదు 

సరే కానీ - లంకె ఏదీ? ఎక్కడా?


కొనుక్కోవాలనుకున్నవారు కొనుక్కుంటారని తెలియచెయ్యటం

మీరు అమెరికా వారు కాకపోతే, అమెరికాలో ఉన్న మీ బంధుమిత్రులకు ఈ న్యూసు పంపించవచ్చును. వారి ఆనందాన్ని మీరు ద్విగుణీకృతం చెయ్యవచ్చును. 

అమ్మలకు జై

సమస్త లోకాల్లోని ఆ తల్లులకు, పూజ్యస్త్రీలందరికీ జై

మీకు, మీ అమ్మలకు, మీ జీవితంలో వెలుగు నింపిన ఆ స్త్రీలకు, ఆ మాతృమూర్తులకు జై

ఓం తత్ సత్! 

Saturday, May 23, 2020

ఈరోజు అమెజాను వారి బెష్టు సెల్లర్సు లిష్టులో ఇంకొన్ని మెట్లు ఎక్కేసిన చందమామ!

ఈరోజు ఇంకొన్ని మెట్లు ఎక్కి అమెజాను వారి బెష్టు సెల్లర్సు లిష్టులో 33వ స్థానం నుంచి 22వ స్థానానికి ఎక్కేసిన చందమామ! Amazon's Best Sellers List

And it is STILL the topper in Amazon New Releases list after 2 weeks! Thank you. Yes, Amazon has different lists for different categories.... :) 

Book link is here - https://www.amazon.com/dp/B088B8WHT6
Friday, May 22, 2020

మీ మూలానే, మీ కొనుగోళ్ళ మూలానే....

అమెజాను వారి బెష్టు సెల్లర్సు లిష్టులో 69వ స్థానం నుంచి కొన్ని మెట్లు ఎక్కేసి 33వ స్థానానికి వచ్చాడు చందమామ ఈరోజు

మీ మూలానే, మీ కొనుగోళ్ళ మూలానే, మీ ఆదరణ మూలానే

క్రింది బొమ్మ చూడుడు
వేల కృతజ్ఞతలు

భవదీయుడు
వంశీ

నే పబ్లిషించిన చందమామ పుస్తకమ్మీద అమెజాను ప్రజాభిప్రాయం.....చందమామ మీద అమెజాను ప్రజాభిప్రాయం.....

థాంక్యూ సోదర సోదరీమణులారా!

Book link is here - https://www.amazon.com/dp/B088B8WHT6


*******************

Reviewed in the United States on May 22, 2020
Verified Purchase
This book is a compilation of interesting information about Chandra the moon from various aspects: scientific, astrological and cultural, and we loved it. All of the drawings are superb. The drawing of Chandra himself made the cover page perfect. We had fun looking up the nakshatras (astrological stars) of all the people we know, to read about their characteristics! I liked the material the author has so lovingly compiled in this book, and the Dixithar krithi at the end was an unexpected delight. I loved the translation of the song. I will be reading the book again and again over the next few days. Even the moon had a blemish, so just to nit-pick, I disliked the font which looks hand written. May be the author was trying to communicate playfulness. Comic sans or a combination of contemporary fonts would have worked better. Another gripe is that there were some spelling errors here and there. But these are very minor issues which are totally overcome by the delightful coverage of Chandra as a planetary body, and visible divine entity in this book. Highly recommended!
Reviewed in the United States on May 18, 2020
Verified Purchase
This book was a feast to the eyes, heart and soul. Books A4 size made it more interesting. Right from the glossy cover page to the inside pictures it is just gorgeous. All 27 beautiful ladies that were married to Chandamama are depicted REALLY beautifully. Have not seen such impressive book in recent times. Narration was presented in a very very cute way. Having bought few of the authors books earlier, I knew this buy would be good, but was skeptical about the price. Now that I have the book in my hand, I am very glad that I bought it and trust me 20 dollars is absolutely worth it. My three kids and wife liked it very much too. I recommend it with a 5 star. Do not hesitate to buy it. Cheers!

Sunday, May 17, 2020

వారం తర్వాత కూడా నెంబరు వన్ లో కొనసాగిస్తున్న అసంఖ్యాక పాఠకులకు, కొనుగోలుదారులకు వందనాలు !వారం తర్వాత కూడా నెంబరు వన్ లో కొనసాగిస్తున్న అసంఖ్యాక పాఠకులకు, కొనుగోలుదారులకు వందనాలు

1910లో - ఉర్దూలో శ్రీకృష్ణుని జీవిత చరిత్ర

ఉర్దూలో శ్రీకృష్ణుని జీవిత చరిత్ర

ఎవరు వ్రాసినారు?

లాలా లజపతి రాయ్

ఎప్పుడు?

1910లో

దాన్ని తెలుగులోకి అనువదించినవారు ఎవరు?

చక్రధరరావు గారు

ఎన్ని పేజీలు

400 పేజీలు

ఎవరు అచ్చువేసారు?

మా బందరు వాళ్ళే

సేతు బ్రదర్సు

ఉర్దూలో ఉన్న పుస్తకం నా వద్ద ఉన్నది, కానీ తెలుగుది లేదు

ఓనాడు దొరకబుచ్చుకుంటాను 

అప్పుడు ఇక్కడే వేస్తానుసూర్యస్తవం - 1932 పుస్తకం నుండి

సూర్యస్తవం - ఒకానొక 1932 పుస్తకం నుండి

పుస్తకాల పేర్లు ఇవ్వను - దానికో కారణం ఉన్నది.... :)
Wednesday, May 13, 2020

VANARA's - The Valerians Of Ramayana - A Pictorial - ఏమున్నదందులో?


VANARA's - The Valerians Of Ramayana - A Pictorial

ఇది పుస్తకం టైటిలు

ఏమున్నదందులో?

ఎవరు లేకుంటే రామాయణం ఆ విధంగా జరిగి ఉండేది కాదో - ఆ మహావీరుల చిత్రాలు ఉన్నవి

ఈవేళ - A4 సైజులో, 66 పేజీల పుస్తకం కలరు టెక్స్టుతో బ్రహ్మాండమైన బొమ్మలతోనూ వివరణలతోనూ పబ్లిషించినాను

ఎక్కడ దొరుకుతుంది?

ఇక్కడ

ఈ అమెజాను వారి లంకెలో - https://www.amazon.com/dp/B088L911Q4

వీలున్నవారు, కావాలనుకున్నవారు కొనుక్కుంటారని తెలియచెయ్యటం

పుస్తకంలో ఏముందో ప్రివ్యూ కావాలంటే - లంకెలో - పుస్తకం కవరు బొమ్మ మీద "లుక్ ఇన్సైడ్" అని ఒక దారి ఉండును... అక్కడ నొక్కితే, పుస్తకం లోపల ఏమున్నదొ - కొన్ని పేజీలు చూడవచ్చు.

మళ్ళీ మొన్నటి చందమామ - 27 భార్యలు బొమ్మల పుస్తకంలానే ఈ పుస్తకం కూడా ఇరవై డాలర్లా అని ఆశ్చర్యపడకండి - పుస్తకం సైజు, కలరు, అందులోని బొమ్మలు, వివరాలు మీరు చూసిన తరువాత, చదివిన తరువాత - ఓస్ ఇరవయ్యేనా అని అనిపించకపోతే నన్ను మొహమాటం లేకుండా అడిగెయ్యవచ్చు.తా.క 1 - రామాయణాన్ని ఒక దారిన నడిపిన మహావీరుల వలెనె, నా జీవితాన్ని ఒక దారిన పడవేసిన మహానుభావులను ఈ పుస్తకంలో తలచుకొని ధన్యుడనయినాను

ఎవరూ వారంతా?

పైన చెప్పిన "లుక్ ఇన్సైడు" చోట ఉన్నారు వారంతా!  Please Take a Look. 

తా.క 2 - వచ్చే నాలుగు రోజుల్లో -  Beginnings Of Life - Earth And Primeval Mothers - A Pictorial- అన్న టైటిలుతో, ఈ భూమి బుడి బుడి తడబడు అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు, అనగా అంతటి పురా కాలంలో సృష్టిని పరిచయం చేసి తద్వారా ఈ భూప్రపంచానికి ఒక జీవాన్ని, జీవనాన్ని కలిపించిన భరత వర్షపు మాతృమూర్తుల చిత్రాలతో ఒక పుస్తకం విడుదల చేయబోతున్నాను.... దాని వార్త అమెజాను వారు పుస్తకం ప్రచురించగానే తెలియచేస్తాను... 

అందాకా ఓం తత్ సత్